GeoWikiCZ:Pískoviště: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 1: Řádek 1:
.... zde můžete experimentovat, zcela bez omezení.
+
='''Předmět : Matematická kartografie - K153 MAKA '''=
 +
== Harmonogram přednášek ==
 +
1. Význam matematické  kartografie. Referenční plochy. Souřadnicové  soustavy. Důležité křivky.
 +
2. Kartografická zobrazení. Zobrazovací rovnice. Délkové zkreslení. Podmínky konformity.
 +
3. Zkreslení azimutu a úhlu.Hlavní paprsky. Plošné zkreslení.
 +
4. Zkreslení při známých hlavních paprscích. Klasifikace zobrazení.
 +
    Jednoduchá zobrazení. Zobrazení elipsoidu na kouli.
 +
5. Kuželová zobrazení ekvidistantní a ekvivalentní.Volba konstant.
 +
6. Konformní  kuželová  zobrazení.  Zobrazení  Křovákovo. Společné  vlastnosti válcových zobrazení.
 +
7. Válcová  zobrazení  ekvidistantní  a  ekvivalentní.  Cassiniho  zobrazení. Mercatorovo zobrazení.
 +
8. Gaussovo  zobrazení elipsoidu v  poledníkových pásech. Zobrazení  UTM. Válcové projekce.
 +
9. Azimutální zobrazení. Azimutální projekce.
 +
10. Nepravá zobrazení kuželová, azimutální a válcová. Jejich modifikace.
 +
11. Polykónická  zobrazení. Neklasifikovaná zobrazení. Polyedrické  aplikace.
 +
12. Volba, užití a  identifikace  zobrazení.
 +
13. Hodnocení  zobrazení. Obecná  řešení kartografických  zobrazení. Historie a vývoj kartografických zobrazení.
 +
14.  Přehled  užívaných  zobrazení.  Zobrazení použitá v ČR. Shrnutí látky.
  
= sdfdfd =
+
    Literatura :
== dd dd dd dd ==
+
    Buchar P.: Matematická kartografie (skriptum)
== dd dd333 333 ==
+
    Fiala F.: Matematická kartografie (učebnice)
 
+
    Hojovec a kol.: Kartografie (učebnice)
df d dfydu dfduj d etj erh d s
+
    Zkouška písemná a ústní.
sd sdgh ''sdyh sdryh'' dry
+
                                                    Buchar
sery sry sy '''sey sey sy se''' sety sety sety
 
sese ty s
 
 
 
{| border="1"
 
|první řádek tabulky || dd dsfs  s
 
|-
 
| druhý řádek ||  
 
|-
 
|}
 
 
 
* dfg dfg df gdfg drf
 
** kkl  kl kl klj lk
 
* df dfg dfg dfg dr df
 
 
 
# 23 23424 234 234 234
 
# 435 [http://fsv.cvut.cz 345 345] 34 5345 34
 
 
 
 
 
[[Anotace 153INF2]]
 
[[pokus]]
 

Verze z 13. 12. 2005, 12:22

Předmět : Matematická kartografie - K153 MAKA

Harmonogram přednášek

1. Význam matematické kartografie. Referenční plochy. Souřadnicové soustavy. Důležité křivky.
2. Kartografická zobrazení. Zobrazovací rovnice. Délkové zkreslení. Podmínky konformity.
3. Zkreslení azimutu a úhlu.Hlavní paprsky. Plošné zkreslení.
4. Zkreslení při známých hlavních paprscích. Klasifikace zobrazení.
  Jednoduchá zobrazení. Zobrazení elipsoidu na kouli.
5. Kuželová zobrazení ekvidistantní a ekvivalentní.Volba konstant.
6. Konformní kuželová zobrazení. Zobrazení Křovákovo. Společné  vlastnosti válcových zobrazení.
7. Válcová  zobrazení  ekvidistantní a ekvivalentní. Cassiniho zobrazení. Mercatorovo zobrazení.
8. Gaussovo zobrazení elipsoidu v poledníkových pásech. Zobrazení UTM. Válcové projekce.
9. Azimutální zobrazení. Azimutální projekce.
10. Nepravá zobrazení kuželová, azimutální a válcová. Jejich modifikace.
11. Polykónická zobrazení. Neklasifikovaná zobrazení. Polyedrické aplikace. 
12. Volba, užití a identifikace  zobrazení.
13. Hodnocení zobrazení. Obecná řešení kartografických zobrazení. Historie a vývoj kartografických zobrazení. 
14. Přehled  užívaných  zobrazení. Zobrazení použitá v ČR. Shrnutí látky.
  Literatura :
  Buchar P.: Matematická kartografie (skriptum)
  Fiala F.: Matematická kartografie (učebnice)
  Hojovec a kol.: Kartografie (učebnice)
  Zkouška písemná a ústní.
                          Buchar