Doporučený studijní plán oboru Geoinformatika 4+1.5

Z GeoWikiCZ
Verze z 10. 1. 2007, 13:58, kterou vytvořil Solc (diskuse | příspěvky) (založena numerická matematika)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

O studijním oboru Geoinformatika.

Hvězdička (*) označuje předměty, které jsou vyučovány v zimním i letním semestru, p - povinný předmět, pv - povinně volitelný předmět, v - volitelný předmět

Volba cizího jazyka v prvním semestru je na studentovi, na oboru geoinformatika se ale předpokládá minimálně pasivní znalost angličtiny, běžně mohou být zadávany studijní materiály v angličtine (v informatice to jinak ani prakticky nejde).

bakaláři

S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
1. semestr
1 101MA1G 3 3 8 z,zk *p   Matematika 1 Doc. Kočandrlová
1 101AZNM 2 0 2 z p   Algoritmy a základy numerické matematiky Mgr. Bořík
1 104CJ1 0 2 2 z *p   Cizí jazyk  
1 105ZPRG 2 0 2 z p   Základy práva JUDr. Pourová
1 151TGE1 3 3 6 z,zk p   Technická geodézie 1 Ing. Ratiborský
1 152MEPG 2 1 5 z,zk p   Metody a postavení geodézie Prof. Mervart
1 153OSYL 1 2 5 kz p   Operační systém GNU/Linux Ing. Pytel
1 103TV1 0 2 0 z p   Tělesná výchova 1
1 101XM11 0 2 0 z v   Matematika 11 'repetitorium
2. semestr
2 101MA2G 3 2 6 z,zk *p 101MA1G Matematika 2 Doc. Kočandrlová
2 101KOGG 2 2 5 z,zk p   Konstruktivní geometrie Mgr. Lakomá
2 102FY1G 2 1 4 z,zk p   Fyzika 1 Prof. Mikš
2 104CJ2 0 2 2 z, zk *p 104CJ1 Cizí jazyk  
2 105REPP 0 2 2 z     Rétorika a základy profesní prezentace Mgr. Schmidtová
2 151TGE2 2 3 6 z,zk p   Technická geodézie 2 Doc. Blažek
2 153DASY 2 2 5 z,zk p   Databázové systémy Prof. Čepek
2 103TV2 0 2 0 z p   Tělesná výchova 2
2 101XM21 0 2 0 z v   Matematika 21 'repetitorium
3. semestr
3 101MA3G 2 2 5 kz p 101MA2G Matematika 3 Doc. Kočandrlová
3 105 2 0 2 z p   Základy ekonomické teorie Doc. Liška, Doc. Sedláček
3 143 2 0 2 z p   Životní prostředí Dr. Ing. Dostál
3 151   2 1 z p   Výuka v terénu - technická geodézie (1 týden před zahájením semestru) Doc. Blažek
3 152 3 3 8 z,zk p   Teoretická geodézie 1 Prof. Mervart
3 152 2 3 6 z,zk p   Teorie chyb a vyrovnávací počet 1 Prof. Mervart
3 153 3 2 6 z,zk p   Programovací jazyk C++ Prof. Čepek
4. semestr
4 101MA4G 2 2 5 z,zk p 101MA3G Matematika 4 Doc. Kočandrlová
4 104   0   zk p   Cizí jazyk  
4 105 2 0 2 z p   Psychologie a sociologie PhDr. Šafránková, PhDr. Emrová
4 152 3 3 8 z,zk p   Teoretická geodézie 2 Prof. Mervart
4 152 2 3 6 z,zk p   Teorie chyb a vyrovnávací počet 2 Prof. Mervart
4 153 0 3 5 kz p   Projekt - Informatika Prof. Čepek
4 153 2 2 4 z,zk p   Matematická kartografie Ing. Buchar
4 103   0   z p   Výcvikový kurz TV  
5. semestr
5 153 2 2 5 z,zk p   Fotogrammetrie a DPZ 1 Dr. Ing. Pavelka
5 101 2 2 6 z,zk p   Pravděpodobnost a matematická statistika RNDr. Nosková
5 153 2 2 6 kz p   GIS 1 Doc. Halounová
5 153 2 2 4 z,zk p   Mapování Doc. Huml
5 152 a 151 0 3 5 kz p   Projekt - geodézie Prof. Mervart, Doc. Blažek
5 154 2 0 2 zk p   Pozemkové právo Doc. Drobník
5 105 0 2 2 kz p   Psychologie manažera a týmová práce PhDr. Emrová, PhDr. Šafránková
6. semestr
6 153 2 2 5 z,zk p   Fotogrammetrie a DPZ 2 Dr. Ing. Pavelka
6 153 2 3 6 z,zk p   Katastr nemovitostí Doc. Huml
6 153 2 2 6 z,zk p   GIS 2 Doc. Halounová
6 153 2 1 4 z,zk p   WWW technologie Prof. Čepek
6 154 2 2 5 z,zk p   Inženýrská geodézie 1 Doc. Procházka
6   4   pv   Povinně volitelné předměty  
7. semestr
7 128 2 2 6 z,zk p   Optimalizační metody Doc. Klvaňa
7 128 2 1 4 z,zk p   Informační systémy RNDr. Vaníček
7 153 0 2 3 z p   Zpracování obrazových dat Doc. Halounová
7 153 2 2 4 z,zk p   Topografická a tématická kartografie Prof. Veverka
7 105 1 1 2 z p   Etika a filozofie PhDr. Drozenová, PhDr. Loudin
7   0 4 6 kz p   Projekt (předdiplomní)  
7   4   pv   Povinně volitelné předměty  
8. semestr
8   16   pv   Povinně volitelné předměty  
8   10   Bakalářská práce  
Povinně volitelné bakalářské předměty
O 102 0 2 2 z pv   Fyzikální seminář Dr. Ing. J. Novák
O 102FY2 0 2 2 z pv   Fyzika 2 Dr. Ing. J. Novák
O 128 1 2 3 z,zk pv   Počítačová grafika a CAD 1 RNDr. Vaníček
O 128   2 2 kz pv   Počítačová grafika a CAD 2 RNDr. Vaníček
O 128 2 1 4 z,zk pv   Počítačové sítě Doc. Demel
O 128 2 1 3 z,zk pv   Operační systémy počítačů RNDr. Vaníček
O 128 2 2 4 z,zk pv   Systémová analýza a syntéza Ing. Vytlačil
O 128 2 2 4 z,zk pv   Umělá inteligence Ing. Dřevo
O 151 2 2 4 z,zk pv   Pozemkové úpravy Ing. Vlasák
O 151 2 2 4 z,zk pv   Pozemkový management Ing. Vlasák
O 151 0 2 2 kz pv   Matlab Ing. Kubín
O 151 1 2 3 z,zk pv   Praktika z technické geodézie Ing. Kubín
O 151 0 2 2 kz pv   Aplikační GIS (MYSIS) Ing. Loula
O 151 0 2 2 kz pv   DMT (Atlas) Ing. Loula
O 143 2 2 4 z,zk pv   Vodní hospodářství Doc. Vrána
O 143 2 2 4 z,zk pv   Ochrana a organizace povodí Dr. Ing. Dostál
O 143 2 2 4 z,zk pv   GIS ve vodním hospodářství Dr. Krása Ph.D.
L 153IGS1 1 2 3 kz pv   Interaktivní grafické systémy 1 Ing. Žofka
Z 153IGS2 1 2 3 kz pv   Interaktivní grafické systémy 2 Ing. Soukup
Z 153 1 2 3 kz pv   GIS software ESRI Ing. Soukup
O 152 2 1 3 z,zk pv   Navigační systémy Ing. Lukeš
L 153 3 3 kz pv   Interaktivní kartografie Prof. Veverka
O 153 3 3 kz pv   Softwarový seminář 1 Prof. Čepek
O 153 3 3 kz pv   Softwarový seminář 2 Prof. Čepek
O 154 1 2 3 z,zk pv   Praktika z inženýrské geodézie 1 Ing. Štroner Ph.D.
L 153DIKA 0 2 2 kz pv   Digitální kartografie Ing. Zimová Ph.D.
O 154 1 1 2 z,zk pv   Laserové skenování Doc. Pospíšil

magistři

S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
1. semestr
1 128 2 2 6 z,zk p   Teorie grafů Doc. Demel
1 153 2 2 6 z,zk p   Objektové programování Prof. Čepek
1 101 2 2 6 z,zk p   Statistika - robustní metody RNDr. Nosková
1     10 12   pv   Povinně volitelné předměty  
2. semestr
2 101 2 2 6 z,zk p   Numerická matematika Prof. Marek
2 101   3 5 kz p   Projekt - statistika  
2     3 5 kz p   Projekt - profesní zaměření  
2     12 14   pv   Povinně volitelné předměty  
3. semestr
3   30   p   Magisterská práce  
Povinně volitelné magisterské předměty
Z 101 2 2 6 z,zk p   Tenzorový počet Doc. Kočandrlová
Z 101 2 2 6 z,zk pv   Ortogonální systémy funkcí Doc. Kočandrlová
Z 101   2 3 kz pv   Aplikovaná geometrie Doc. Kočandrlová
O 101 2 2 6 z,zk pv   Numerické modelování Prof. Křížek
Z 102 2 0 3 zk pv   Moderní fyzika Prof. Mikš
O 102 1 1 2 z,zk pv   Počítačové modelování v Matlabu Dr.Ing.J.Novák
O 128 2 2 6 z,zk pz   Projektové řízení a řízení projektu Ing. Vytlačil
O 128 2 2 6 z,zk pv   Informační systémy pro podporu řízení a rozhodování Doc. Klvaňa
O 128 2 0 3 zk pv   Návrhování a analýza algoritmů Doc. Demel
Z 128 2 0 3 zk pv   Kombinatorická optimalizace Doc. Demel
O 128 1 2 4 z,zk pv   Praktika z operačního výzkumu Ing. Kučerová
O 128 2 2 6 z,zk pv   Vícekriteriální optimalizace a teorie rozhodování Ing. Kučerová
O 128 3 4 zk pv   Kódování a šifrování RNDr. Vaníček
O 375 1 3 4 kz pv   Virtuální realita 1 Ing. Hamata
O 375 1 3 4 kz pv   Virtuální realita 2 Ing. Dvořák
O 151 1 2 3 z,zk pv   Účelové geodetické sítě Ing. Ratiborský
O 151 2 2 4 z,zk pv   Nástroje pozemkového managementu v ČR Ing. Vlasák
O 153 2 2 6 z,zk pv   Jazyk Java Ing. Pytel
L 153 2 2 4 z,zk pv   Geostatistika Doc. Halounová
Z 153 2 2 4 z,zk pv   Zpracování obrazových dat Doc. Halounová
Z 153 0 3 3 kz pv   Projekt digitální mapy Ing. Zimová Ph.D.
O 142 2 2 4 z,zk pv   Hydrotechnické stavby Doc. Satrapa
O 143 2 2 4 z,zk pv   Hydromeliorační stavby Doc. Vrána
O 143 2 2 4 z,zk pv   GIS v krajinném inženýrství Dr. Krása Ph.D.
O 143 2 2 4 z,zk pv   Simulační modely Dr. Ing. Dostál
L 152 2 2 6 z,zk pv   Fyzikální geodézie Doc. Zeman
Z 152 2 2 6 z,zk pv   Kosmická geodézie Prof. Kostelecký
O 153 2 2 4 z,zk pv   Digitální fotogrammetrie Ing. Hodač
O 153 2 2 4 z,zk pv   Free Software GIS Ing. Pytel, Ing. Cajthaml
L 153 2 2 4 z,zk pv   Vizualizace a distribuce prostorových dat Ing. Soukup Ph.D.
O 153 2 2 4 z,zk pv   Nadstavby GIS Doc. Halounová
O 153 2 0 2 kz pv   Informační systémy veřejné správy Ing. Zimová Ph.D.
O 153 2 2 4 z,zk pv   Technologie dokumentace památkových objektů Dr. Ing. Pavelka
Z 154 2 2 4 z,zk pv   Inženýrská geodézie 2 Doc. Procházka
L 154 2 2 4 z,zk pv   Měření a dokumentace staveb, podzemních prostor Doc. Hánek
Z 154 1 2 3 z,zk pv   Praktika z inženýrské geodézie 2 Ing. Štroner Ph.D.
O 154 2 0 2 zk pv   Dějiny geodézie a kartografie Doc. Hánek
O 105 2 0 2 zk pv   Společensko vědní seminář Doc. Liška