Doporučený studijní plán oboru Geoinformatika 4+1.5

Z GeoWikiCZ
Verze z 25. 11. 2005, 00:18, kterou vytvořil Landa (diskuse | příspěvky) (→‎magistři: +odkaz na ZOD)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

O studijním oboru Geoinformatika.

bakaláři

S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
1. semestr
1 101MA1G 3 3 8 z,zk p   Matematika 1 Doc. Kočandrlová
1   3 3 6 z,zk p   Technická geodézie 1 Ing. Ratiborský
1   1 2 5 kz p   Operační systém Linux Ing. Pytel
1 104CJ1 0 2 2 z p   Cizí jazyk  
1   2 0 2 z p   Základy práva JUDr. Pourová
1   2 1 5 z,zk p   Fyzika 1 Prof. Mikš
1   2 0 2 z p   Algoritmy a zákl. numerické mat. Mgr. Bořík
2. semestr
2 101MA2G 3 2 6 z,zk p 101MA1G Matematika 2 Doc. Kočandrlová
2 101KOGG 2 2 5 z,zk p   Konstruktivní geometrie Mgr. Lakomá
2 104CJ2 0 2 2 z p 104CJ1 Cizí jazyk  
2   2 3 6 z,zk p   Technická geodézie 2 Doc. Blažek
2   2 2 5 z,zk p   Databázové systémy Prof. Čepek
2     2 2 z     Rétorika a základy profesní prezentace Mgr. Schmidtová
2   2 1 4 z,zk p   Fyzika 2 Prof. Mikš
3. semestr
3 101MA3G 2 2 5 kz p 101MA2G Matematika 3 Doc. Kočandrlová
3   2 0 2 z p   Základy ekonomické teorie Doc. Liška, Doc. Sedláček
3   3 3 7 z,zk p   Teoretická geodézie 1 Prof. Mervart
3   2 3 6 z,zk p   Teorie chyb a vyrovnávací počet 1 Prof. Mervart
3   2 2 6 z,zk p   Programovací jazyk C++ Prof. Čepek
3   2 0 2 z p   Životní prostředí Dr. Ing. Dostál
3     2 2 z p   Výuka v terénu - tech. geod. (1 týden) Doc. Blažek
4. semestr
4 101MA4G 2 2 5 z,zk p 101MA3G Matematika 4 Doc. Kočandrlová
4   2 0 2 z p   Psychologie a sociologie PhDr, Šafránková, PhDr, Emrová
4   3 3 8 z,zk p   Teoretická geodézie 2 Prof. Mervart
4   2 3 8 z,zk p   Teorie chyb a vyrovnávací počet 2 Prof. Mervart
4   0 3 3 kz p   Projekt - Informatika Prof. Čepek
4   2 2 4 z,zk p   Matematická kartografie Ing. Buchar
4     0   z p   Výcvikový kurz TV  
4     0   zk p   Cizí jazyk  
5. semestr
5   2 2 5 z,zk p   Fotogrammetrie a DPZ 1 Dr. Ing. Pavelka
5   2 2 6 z,zk p   Pravděpodobnost a mat. statistika RNDr. Nosková
5   2 2 6 kz p   GIS 1 Doc. Halounová
5   2 2 4 z,zk p   Mapování Doc. Huml
5   0 3 5 kz p   Projekt - geodézie Prof. Mervart, Doc. Blažek
5   2 0 2 zk p   Pozemkové právo Doc. Drobník
5   0 2 2 kz p   Psychologie manažera a týmová práce PhDr. Emrová, PhDr. Šafránková
6. semestr
6   2 2 5 z,zk p   Fotogrammetrie a DPZ 2 Dr. Ing. Pavelka
6   2 3 6 z,zk p   Katastr nemovitostí Doc. Huml
6   2 2 6 z,zk p   GIS 2 Doc. Halounová
6   2 1 4 z,zk p   WWW technologie Prof. Čepek
6   2 2 5 z,zk p   Inženýrská geodézie 1 Doc. Procházka
6   4   pv   Povinně volitelné předměty  
7. semestr
7   2 2 6 z,zk p   Optimalizační metody Doc. Klvaňa
7   2 1 4 z,zk p   Informační systémy RNDr. Vaníček
7   0 2 3 z p   Zpracování obrazových dat Doc. Halounová
7   2 2 4 z,zk p   Topograf. a tématická kartografie Prof. Veverka
7   1 1 2 z p   Etika a filozofie PhDr. Drozenová, PhDr. Loudin
7   0 4 6 kz p   Projekt (předdipolomní)  
7   4   pv   Povinně volitelné předměty  
8. semestr
8   16   pv   Povinně volitelné předměty  
8   10   Bakalářská práce  
Povinně volitelné bakalářské předměty
1-2   0 2 2 z pv   Fyzikální seminář Dr.Ing.J.Novák
6-8   1 2 3 z,zk pv   Počítačová grafika a CAD 1 RNDr. Vaníček
6-8     2 2 kz pv   Počítačová grafika a CAD 2 RNDr. Vaníček
6-8   2 1 4 z,zk pv   Počítačové sítě Doc. Demel
6-8   2 1 3 z,zk pv   Operační systémy počítačů RNDr. Vaníček
6-8   2 2 4 z,zk pv   Systémová analýza a syntéza Ing. Vytlačil
6-8   2 2 4 z,zk pv   Umělá inteligence Ing. Dřevo
6-8   2 2 4 z,zk pv   Pozemkové úpravy Ing. Vlasák
6-8   2 2 4 z,zk pv   Pozemkový management Ing. Vlasák
6-8   0 2 2 kz pv   Matlab Ing. Kubín
6-8   1 2 3 z,zk pv   Praktika z technické geodézie Ing. Kubín
6-8   0 2 2 kz pv   Aplikační GIS (MYSIS) Ing. Loula
6-8   0 2 2 kz pv   DMT (Atlas) Ing. Loula
6-8   2 2 4 z,zk pv   Vodní hospodářství Doc. Vrána
6-8   2 2 4 z,zk pv   Ochrana a organizace povodí Dr. Ing. Dostál
6-8   2 2 4 z,zk pv   GIS ve vodním hospodářství Dr. Krása Ph.D.
6-8   1 2 3 kz pv   Interaktivní grafické systémy 1 Ing. Žofka
6-8   1 2 3 kz pv   Interaktivní grafické systémy 2 Ing. Soukup
6-8   1 2 3 kz pv   GIS software ArcInfo Ing. Soukup
6-8   2 0 2 zk pv   Normy v geoinformatice Doc. Huml
6-8   2 1 3 z,zk pv   Navigační systémy Ing. Lukeš
6-8   3 3 kz pv   Interaktivní kartografie Prof. Veverka
7-8   1 2 3 z,zk pv   Praktika z inženýrské geodézie 1 Ing. Štroner Ph.D.
8   1 2 3 kz pv   Digitální kartografie Ing. Zimová Ph.D.
6-8   1 1 2 z,zk pv   Laserové skenování Doc. Pospíšil

magistři

S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
1. semestr
1   2 2 6 z,zk p   Teorie grafů Doc. Demel
1   2 2 6 z,kz p   Objektové programování Prof. Čepek
1   2 2 6 z,zk p   Statistika - robustní metody RNDr. Nosková
1     10 12   pv   Povinně volitelné předměty  
2. semestr
2   2 2 6 z,zk p   Numerická matematika Prof. Marek
2     3 5 kz p   Projekt - statistika  
2     3 5 kz p   Projekt - profesní zaměření  
2     12 14   pv   Povinně volitelné předměty  
3. semestr
3   30   p   Magisterská práce  
Povinně volitelné magisterské předměty
1   2 2 6 z,zk p   Tenzorový počet Doc. Kočandrlová
1   2 2 6 z,zk pv   Ortogonální systémy funkcí Doc. Kočandrlová
1     2 3 kz pv   Aplikovaná geometrie Doc. Kočandrlová
1-3   2 2 6 z,zk pv   Numerické modelování Prof. Křížek
1   2 0 3 zk pv   Moderní fyzika Prof. Mikš
1-3   1 1 2 z,zk pv   Počítačové modelování v Matlabu Dr.Ing.J.Novák
1-3   2 2 6 z,zk pz   Projektové řízení a řízení projektu Ing. Vytlačil
1-3   2 2 6 z,zk pv   Inf. syst. pro podp. řízení a rozhodování Doc. Klvaňa
2-3   2 0 3 zk pv   Návrhování a analýza algoritmů Doc. Demel
3   2 0 3 zk pv   Kombinatorická optimalizace Doc. Demel
1-3   1 2 4 z,zk pv   Praktika z operačního výzkumu Ing. Kučerová
1-3   2 2 6 z,zk pv   Vícekriteriální optimalizace a teorie rozhodování Ing. Kučerová
1-3   3 4 zk pv   Kódování a šifrování RNDr. Vaníček
1-3   1 3 4 kz pv   Virtuální realita 1 Ing. Hamata
1-3   1 3 4 kz pv   Virtuální realita 2 Ing. Dvořák
1-3   1 2 3 z,zk pv   Účelové geodetické sítě Ing. Ratiborský
1-3   2 2 4 z,zk pv   Nástroje pozemkového managementu v ČR Ing. Vlasák
2   2 2 4 z,zk pv   Geostatistika Doc. Halounová
3   2 2 4 z,zk pv   Zpracování obrazových dat Doc. Halounová
1,2   1 3 4 kz pv   Projekt digitální mapy Ing. Zimová Ph.D.
1-3   2 2 4 z,zk pv   Hydrotechnické stavby Prof. Čihák
1-3   2 2 4 z,zk pv   Hydromeliorační stavby Doc. Vrána
1-3   2 2 4 z,zk pv   GIS v krajinném inženýrství Dr. Krása Ph.D.
1-3   2 2 4 z,zk pv   Simulační modely Dr. Ing. Dostál
2   2 2 6 z,zk pv   Fyzikální geodézie Doc. Zeman
3   2 2 6 z,zk pv   Kosmická geodézie Prof. Kostelecký
1-3   1 3 4 z,zk pv   Kartografické metody výzkumu Prof. Veverka
1-3   2 2 4 z,zk pv   Digitální fotogrammetrie Ing. Hodač
1-3   2 2 4 z,zk pv   Free Software GIS Ing. Soukup Ph.D.
1-3   2 2 4 z,zk pv   Nadstavby GIS Doc. Halounová
1-3   2 0 2 kz pv   Informační systémy veřejné správy Ing. Zimová Ph.D.
1-3   2 2 4 z,zk pv   Technologie dokumentace památkových objektů Dr. Ing. Pavelka
1   2 2 4 z,zk pv   Inženýrská geodézie 2 Doc. Procházka
2   2 2 4 z,zk pv   Měření a dokumentace staveb, podzemních prostor Doc. Hánek
3   1 2 3 z,zk pv   Praktika z inženýrské geodézie 2 Ing. Štroner Ph.D.
1-3   2 0 2 zk pv   Dějiny geodézie a kartografie Doc. Hánek
1-3   2 0 2 zk pv   Společensko vědní seminář Doc. Liška