Doporučený studijní plán oboru Geodézie a kartografie 4+1.5: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 141: Řádek 141:
 
|6|| [[Anotace 153VTFG|153VTFG]]|| 0|| 4|| 2|| align="center"| kz  || align="center" | p|| 153FTG1, 153FTG2|| Výuka v terénu FG (2 týdny)||ing.Hodač
 
|6|| [[Anotace 153VTFG|153VTFG]]|| 0|| 4|| 2|| align="center"| kz  || align="center" | p|| 153FTG1, 153FTG2|| Výuka v terénu FG (2 týdny)||ing.Hodač
 
|-
 
|-
|6|| [[Anotace 153VGM|153VGM]]|| 0|| 4|| 2|| align="center"| kz  || align="center" | p|| 153MAPO, 153KANE|| Výuka v terénu MP (2 týdny) ||Ing.Benda  
+
|6|| [[Anotace 153VGM|153VGM]]|| 0|| 4|| 2|| align="center"| kz  || align="center" | p|| c|| Výuka v terénu MP (2 týdny) ||Ing.Benda  
 
|-
 
|-
 
|6||colspan="3"|   || 4|| colspan="3" |                            || Profesní zaměření              ||   
 
|6||colspan="3"|   || 4|| colspan="3" |                            || Profesní zaměření              ||   
Řádek 217: Řádek 217:
 
|6|| 153GER2 || 2|| 1|| 2|| align="center"| z,zk || align="center" |pv||  || Geografie 2  || Mgr.Holub  
 
|6|| 153GER2 || 2|| 1|| 2|| align="center"| z,zk || align="center" |pv||  || Geografie 2  || Mgr.Holub  
 
|-
 
|-
|7|| [[Anotace 153GEPL|153GEPL]] || 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Geometrické plány || Ing.Benda
+
|7|| [[Anotace 153GEPL|153GEPL]] || 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv|| 153MAPO 153KANE  || Geometrické plány || Ing.Benda
 
|-
 
|-
 
|7||  153FTG3 || 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv|| 153FTG2|| Fotogrammetrie 3 || Ing.Hodač  
 
|7||  153FTG3 || 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv|| 153FTG2|| Fotogrammetrie 3 || Ing.Hodač  

Verze z 9. 2. 2007, 00:54

O studijním oboru Geodézie a kartografie.

Změny pro Bílou knihu 2007/2008

 • v 6. semestru modulu Technická geodézie nahrazen předmět 153NSMS novým předmětem 153IGS3 - Interaktivní grafické systémy 3 se stejnou dotací 0+2 2 kz (v ostatních modulech zůstává předmět 153NSMS beze změn)
 • v modulu 3 (Mapování, fotogrammetrie a DPZ) nahrazen předmět "Laserové skenování" předmětem Geometrické plány. Předmět Geometrické plány do 7. semestr a předmět 105SOOR "Správní právo" do 8. semestru.
 • Předmět 153IN2F (2+2,6) bude nahrazen předmětem 153??? (3+2,6) "Programovací jazyk C++" společným pro obory G a H.
 • Sjednocení výuky GIS. Úprava spočívá ve výměně předmětů "Základy geometiky" a "Dálkový průzkum Země" a přejměnování stávajícího předmětu GIS.
Současný stav:
 6. semestr 153ZGMT 2+1 4 kredity Základy geomatiky
 7. semestr 153DPZG 2+2 6 kreditů Dálkový průzkum Země
 8. semestr 153GISG 2+2 6 kreditů GIS
Nový stav:
 6. semestr 153???? 2+2 4 kredity Dálkový průzkum Země [přidána 1 hodina]
 7. semestr 153???? 2+2 6 kreditů GIS 1
 8. semestr 153???? 2+2 6 kreditů GIS 2         [původně GIS]
GISy tedy budou vyučována na oboru G ve 4. ročníku a na oboru H ve třetím ročníku, předměty GIS1 a GIS2 budou pro oba obory společné.
 • upřesněna pravidla pro žádost o individuální studijní modul

bakaláři

S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
1. semestr
1 101MA1G 3 3 8 z,zk *p   Matematika 1  
1 104CJ1 0 2 2 z *p   Cizí jazyk 1  
1 105ETIK 1 1 2 kz p   Etika  
1 135GEGM 2 2 4 z,zk p   Geologie a morfologie  
1 151GDE1 3 3 7 kz p   Geodézie 1  
1 152APOT 2 1 4 z,zk p   Aplikovaná optika (společně s K102)  
1 153IN1F 1 2 3 kz p   Informatika 1 Ing. Pytel
1 103TV1 0 2 0 z p   Tělesná výchova 1  
1 101XM11 0 2 0 z v   Matematika 11 - repetitorium  
2. semestr
2 101MA2G 3 2 6 z,zk *p 101MA1G Matematika 2  
2 101KOGG 2 2 5 z,zk p   Konstruktivní geometrie  
2 102FY1 2 1 4 z,zk p   Fyzika 1  
2 104CJ2 0 2 2 z,zk *p 104CJ1 Cizí jazyk 2  
2 105FILO 1 1 2 kz p   Filosofie  
2 151GD2 2 3 6 z,zk p 151GDE1 Geodézie 2  
2 151VY1 0 4 2 kz p   Výuka v terénu GD 1,2 (2 týdny)  
2 153IGS1 0 2 2 kz p   Interaktivní grafické systémy 1 Ing.Žofka
2 103TV2 0 2 0 z p   Tělesná výchova 2  
2 101XM21 0 2 0 z v   Matematika 21 - repetitorium  
2 102XFY1 0 2 0 z v   Fyzikální seminář 1  
3. semestr
3 101MA3G 2 2 5 kz *p 101MA2G Matematika 3  
3 102FY2 2 1 3 z,zk p   Fyzika 2  
3 105ZPRA 2 0 2 z,zk p Základy práva  
3 151GD3 3 3 6 z,zk p 151GD2 Geodézie 3  
3 152TCV1 2 3 6 z,zk p   Teorie chyb a vyrovnávací počet 1  
3 153IGS2 0 2 2 kz p   Interaktivní grafické systémy 2 Ing.Soukup
3 153??? 3 2 6 z,zk p 153IN1F Programovací jazyk C++ prof. Čepek
3 103TV3 0 2 0 z p   Tělesná výchova 3  
3 102XFY2 0 2 0 z v   Fyzikální seminář 2  
3 101XM31 0 2 0 z v   Matematika 31 - repetitorium  
4. semestr
4 101MA4G 2 2 5 z,zk p 101MA3G Matematika 4  
4 151GDE4 3 3 8 z,zk p 151GDE3 Geodézie 4  
4 151VY3 0 4 2 kz p   Výuka v terénu GD 3,4 (2 týdny)  
4 152EMEG 3 2 6 z,zk p   Elektronické metody v geodézii  
4 152VEM 0 2 1 kz p   Výuka v terénu EM (1 týden)  
4 152ZVG 2 0 2 zk p   Základy vyšší geodézie  
4 152TCV2 2 3 6 z,zk p   Teorie chyb a vyrovnávací počet 2  
4 103TV4 0 2 0 z p   Tělesná výchova 4  
4 103LVK 0 2 0 z p   Výcvikový kurz  
5. semestr
5 102FY3 2 1 4 z,zk p   Fyzika 3  
5 153FTG1 2 2 5 z,zk p   Fotogrammetrie 1 doc.Pavelka
5 153MAKA 2 2 5 z,zk p   Matematická kartografie Ing.Buchar
5 153MAPO 3 3 8 z,zk p   Mapování doc.Huml
5 124ZPST 2 1 4 z,zk p   Základy pozemního a inž. stavitelství  
5   4   Profesní zaměření  
5 102XFY3 0 2 0 z p   Fyzikální seminář 3  
6. semestr
6 151PUG 2 2 5 z,zk p   Pozemkové úpravy  
6 153FTG2 2 2 5 z,zk p 153FTG1 Fotogrammetrie 2 doc.Pavelka
6 153???? 2 2 4 z,zk p   Dálkový průzkum Země doc.Halounová
6 153KANE 3 3 8 z,zk p 153MAPO Katastr nemovitostí doc.Michal
6 153VTFG 0 4 2 kz p 153FTG1, 153FTG2 Výuka v terénu FG (2 týdny) ing.Hodač
6 153VGM 0 4 2 kz p c Výuka v terénu MP (2 týdny) Ing.Benda
6   4   Profesní zaměření  
7. semestr
7 153???? 2 2 6 z,zk p   GIS 1 doc.Halounová
7 153TTKA 3 3 6 z,zk p   Topografická a tematická kartografie prof.Veverka
7 154POPR 2 0 3 z,zk p   Pozemkové právo  
7 154EKZK 2 3 5 z,zk p   Ekonomika v zeměměřictví a katastru  
7 154ING 2 2 6 z,zk p   Inženýrská geodézie  
7   4   Profesní zaměření  
8. semestr
8 152ZFG 3 2 6 z,zk p   Základy fyzikální geodézie  
8 153???? 2 2 6 z,zk p   GIS 2 doc.Halounová
8 153KAPR 2 2 4 z,zk p   Kartografická polygrafie a reprografie doc.Mikšovský
8 xxxBAP 0 8 10 O p   Bakalářská práce  
8   4   Profesní zaměření  
Skupiny předmětů pro profesní zaměření - moduly
1. Technická geodézie
5 151MSGA 0 4 4 kz pv   Systém MicroStation v geod. aplikacích  
6 101MGG1 0 2 2 kz pv   Matematika G1  
6 153IGS3 0 2 2 kz pv   Interaktivní grafické systémy 3 Ing. Soukup, Ing. Žofka
7 151PSM 0 2 2 kz pv   Programovací systém Matlab  
7 151PU2 0 2 2 kz pv   Pozemkové úpravy 2  
8 151GDE5 0 2 2 kz pv   Geodézie 5  
8 143ZZIP 2 0 2 kz pv   Základy životního prostředí  
2. Teoretická geodézie
5 101MGT1 0 2 2 kz pv   Matematika T1  
5 152TPR 2 1 2 kz pv   Teorie pravděpodobnosti  
6 101MGT2 0 2 2 kz pv   Matematika T2  
6 152ZTMG 0 2 2 kz pv   Základy teoretické mechaniky  
7 101MGT3 2 1 2 kz pv   Matematika T3  
7 152ZTR 0 2 2 kz pv   Základy teorie relativity  
8 101MGT4 2 1 2 kz pv   Matematika T4  
8 152MEK 2 0 2 kz pv   Mechanika kontinua  
3. Mapování, fotogrammetrie a DPZ
5 153NSMS 0 2 2 kz pv   Nadstavby systému MicroStation Ing.Žofka
5 153GER1 2 1 2 kz pv   Geografie 1 Dr.Beránek
6 128DIMT 0 2 2 kz pv   Digitální model terénu Ing.Urban
6 153GER2 2 1 2 z,zk pv   Geografie 2 Mgr.Holub
7 153GEPL 0 2 2 kz pv 153MAPO 153KANE   Geometrické plány Ing.Benda
7 153FTG3 0 2 2 kz pv 153FTG2 Fotogrammetrie 3 Ing.Hodač
8 153ZOD 0 2 2 kz pv   Zpracování obrazových dat doc.Halounová
8 105SPPR 0 2 2 kz pv   Správní právo  
O 153 2 0 2 kz pv   Normy v geoinformatice Ing. Zimová Ph.D.
4. Kartografie a GIS
5 153NSMS 0 2 2 kz pv   Nadstavby systému MicroStation Ing.Žofka
5 153GER1 2 1 2 kz pv   Geografie 1 Dr.Beránek
6 128DIMT 0 2 2 kz pv   Digitální model terénu Ing.Urban
6 153GER2 2 1 2 z,zk pv   Geografie 2 Mgr.Holub
7 105SPPR 0 2 2 kz pv   Správní právo  
7 154LSK 1 1 2 kz pv   Laserové skenování  
8 153KAMV 0 2 2 kz pv   Kartografické metody výzkumu prof.Veverka
8 153DIKA 0 2 2 kz pv   Digitální kartografie Ing.Zimová
5. Inženýrská geodézie
5 124KPG 2 0 2 kz pv   Konstrukce pozemních staveb  
5 136POKG 1 1 2 kz pv   Pozemní komunikace  
6 135APGG 2 0 2 kz pv   Aplikovaná geotechnika  
6 137SKG 1 1 2 kz pv   Stavby kolejové dopravy  
7 134ODKG 2 0 2 kz pv   Ocelové a dřevěné konstrukce  
7 142VOSG 2 0 2 kz pv   Vodohospodářské stavby  
8 154MEGE 1 1 2 kz pv   Metrologie v geodézii  
8 154LSK 1 1 2 kz pv   Laserové skenování  
6. Individuálně sestavený modul
Studenti si sami sestaví povinně volitelné předměty pro semestry 5, 6, 7 a 8. V každém semestru si studenti musí zapsat předměty, které mají v součtu minimálně čtyři kredity. Podmínkou je souhlas zastupce pedagogického proděkana pro obor Geodézie a kartograifie na základě písemné žádosti podané na studijním oddělení. Předměty lze volit (a) z níže uvedeného seznamu povinně volitelných předmětů individuálního modulu, (b) z povinně volitelných předmětů modulů 1 až 5 oboru Geodézie a kartografie, (c) z povinných předmětů oboru Geoinformatika, které nejsou zastoupeny v oboru Geodézie a kartografie, (d) z povinně volitelných předmětů oboru Geoinformatika. V žádosti o individuálně sestavený modul musí studenti uvést absolvované modulové předměty a předměty, které chtějí studovat v rámci individuálního modulu. Předměty se v žádosti uvádějí po semestrech, tak aby bylo možno kontrolovat plnění studijního plánu.
L 152ISGD 0 2 2 kz pv   Integrované systémy v geodézii
O 152TME 0 2 2 kz pv   Teorie měření  
L 153INKA 0 2 2 kz pv   Interaktivní kartografie Ing. Cajthaml
Z 153GEPL 0 2 2 kz pv   Geometrické plány Ing. Benda
O 154SPGK 1 1 2 kz pv   Statistické přístupy ke geometrické přesnosti staveb a ke kontrolnímu měření  
L 154MEGE 1 1 2 kz pv   Metrologie v geodézii  
L 154LSK 1 1 2 kz pv   Laserové skenování  

magistři

!!! Pozor, toto je pouze pracovní verze !!!

S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
1. semestr
1   2 2 6 z,zkp p   Fyzikální geodézie 1 doc. Zeman
1 153 2 2 6 z,zk p   Objektové programování prof. Čepek
1 152 2 2 6 z,zk p   Geodetická astronomie 1 prof. Kostelecký
1 154 2 2 6 z,zk p   Inženýrská geodézie 2 doc. Procházka
1   6   Profesní zaměření  
2. semestr
2 152 2 2 6 z,zk p   Kosmická geodézie prof. Kostelecký
2 152 2 2 6 z,zk p   Vyšší geodézie doc. Zeman
2 152   2 2 kz p   Výuka v terénu VG (1 týden)
2 154 2 2 6 z,zk p   Inženýrská geodézie 3 doc. Procházka, doc. Hánek
2 154 4 2 kz p   Výuka v terénu IG (2 týdny)
2   8   Profesní zaměření  
3. semestr
3     2 2 kz p   Rétorika
3 152 2 2 2 z,zk p   Vyšší geodézie 2 doc. Zeman
3 154 2 2 2 z,zk p   Geodézie v podzemních prostorách doc. Hánek, doc. Procházka
3   4   Profesní zaměření  
3   20   p   Magisterská práce  
Povinně volitelné magisterské předměty
Z   2 0 2 kz pv   Matematika I1 doc. Kočandrlová
Z   2 1 2 z,zk pv   Matematika T5 doc. Kočandrlová
Z   2 1 2 kz pv   Strategie rozvoje sídel a regionů doc. Horký
Z   0 3 2 kz pv   Programový system Matlab
Z   0 2 2 kz pv   Pozemkové úpravy 1
Z   2 0 2 zk pv   Astrodynamika prof. Kostelecký
Z   2 1 2 z,zk pv   Geofyzika a geodynamika doc. Zeman
Z   2 1 2 z,zk pv   Zpracování dat DPZ doc. Halounová
Z   3 0 2 kz pv   Microstation IG
Z   2 1 2 z,zk pv   Základy automatizace v IG doc. Pospíšil, Ing. Štroner
L   2 2 2 z,zk pv   Matematika I2 doc. Kočandrlová
L   2 1 2 z,kz pv   Oceňování nemovistostí Ing. Bezděk
L   2 1 2 z,zk pv   Pozemkové úpravy 2 Ing. Vlasák
L   0 3 2 kz pv   Účelové sítě
L   2 1 2 z,zk pv   Fyzikální geodézie T1 doc. Zeman
L   2 1 2 z,zk pv   Geodetická astronomie T1 prof. Kostelecký
Z   0 3 3 kz pv   Projekt digitální mapy Ing. Zimová, Ph.D.
L   2 2 2 z,zk pv   Stavebně průmyslová geodézie doc. Hánek, Ing. Janžurová
Z   2 2 2 kz pv   Seminář z práva Mgr. Malý
Z   2 1 2 z,zk pv   Řízení lidských zdrojů Ing. Goller
Z   2 0 2 zk pv   Fyzikální geodézie T2 RNDr. Holota
Z   2 0 2 kz pv   Kosmická geodézie T1 doc. Klokočník
Z   2 0 2 zk pv   Vyšší geodézie T1 prof. Mervart
Z   2 0 2 zk pv   Právo v KN a zeměměřictví doc. Huml
Z   2 2 2 z,zk pv   Kontrolní měření doc. Vorel, doc. Procházka
Z   0 2 2 kz pv   Podnikání a management

Výuka ve 3. semestru je organizována jako bloková v měsíci říjnu.