Doporučený studijní plán oboru Geodézie, kartografie a geoinformatika: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(studijní plán tříletého společného bakalářského studijního oboru)
 
m
Řádek 1: Řádek 1:
 +
{{GK}}
 +
 
<!-- přehled generovaný z databáze -->
 
<!-- přehled generovaný z databáze -->
 
{|class="border"
 
{|class="border"
Řádek 118: Řádek 120:
 
|-
 
|-
 
|}<!-- přehled generovaný z databáze -->
 
|}<!-- přehled generovaný z databáze -->
 
{{Výuka}}
 

Verze z 25. 3. 2011, 13:48

Bakalářské studium
Doporučený studijní plán bakalářského programu Geodézie a kartografie
Magisterské studium
Doporučený studijní plán magisterského programu Geodézie a kartografie
Stránky oborových kateder
Katedra speciální geodézie Katedra geomatiky

 


Dobíhající studijní plány akreditované v roce 2013: společný bakalářský obor Doporučený studijní plán oboru Geodézie, kartografie a geoinformatika, magisterské obory Doporučený studijní plán oboru Geodézie a kartografie a Doporučený studijní plán oboru Geomatika.


Studijní program Geodézie a kartografie
Bakalářský studijní obor Geodézie, kartografie a geoinformatika
S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
1. semestr
1 101MA1G 3 3 8 z+zk P Matematika 1G prof. Čepek
1 103TV1 0 2 0 z P Tělesná výchova 1
1 104YC1x 0 2 2 z P Cizí jazyk 1
1 135GEGO 2 1 4 z+zk P Geologie pro geodetické obory RNDr. Schröfel
1 151GD1 3 3 6 kz P Geodézie 1 Ing. Ratiborský, CSc.
1 152APOT 2 1 4 z+zk P Aplikovaná optika doc. Krpata
1 153IGS1# 1 2 2 kz P Interaktivní grafické systémy 1 Ing. Soukup, Ph.D.
2. semestr
2 101KOGG 2 2 5 z+zk P Konstruktivní geometrie doc. Kočandrlová
2 101MA2G 3 2 6 z+zk P 101MA1G Matematika 2G doc. Kočandrlová
2 102FY1 2 2 4 z+zk P Fyzika 1 prof. Mikš
2 103TV2 0 2 0 z P Tělesná výchova 2
2 104YC2x 0 2 2 z+zk P 104YC1 Cizí jazyk 2
2 151GD2 2 3 6 z+zk P 151GD1 Geodézie 2 Ing. Ratiborský, CSc.
2 151VY1 0 4 2 kz P 151GD1 Výuka v terénu GD 1,2 (2 týdny červenec) Ing. Formanová, Ph.D.
2 153DASY 2 2 5 z+zk P Informatika 1 prof. Čepek
3. semestr
3 101MA3G 2 2 5 kz P 101MA2G Matematika 3G doc. Kočandrlová
3 103TV3 0 2 0 z P Tělesná výchova 3
3 151GD3 3 3 6 z+zk P 151GD2 Geodézie 3 doc. Blažek
3 152TCVI 2 3 6 z+zk P Teorie chyb a vyrovnávací počet 1 Ing. Lukeš, Ph.D.
3 152TEG1# 3 2 7 z+zk P Teoretická geodézie 1 prof. Mervart
3 153PGC 3 2 6 z+zk P Informatika 2 prof. Čepek
4. semestr
4 101MA4G 2 2 5 z+zk P 101MA3G Matematika 4G doc. Kočandrlová
4 103LVK 0 2 0 z P Výcvikový kurz
4 103TV4 0 2 0 z P Tělesná výchova 4
4 105REPP 0 2 2 z P Rétorika Mgr. Schmidtová
4 152EMEG 3 2 6 z+zk P Elektronické metody v geodézii doc. Krpata
4 152TCV2 2 3 6 z+zk P Teorie chyb a vyrovnávací počet 2 Ing. Lukeš, Ph.D.
5. semestr
5 152TEG2# 3 2 6 z+zk P Teoretická geodézie 2 prof. Mervart
5 153FTG1 2 2 5 z+zk P Fotogrammetrie 1 prof. Pavelka
5 153GIS1 2 2 4 z+zk P GIS 1 doc. Halounová
5 153MAKA 2 2 5 z+zk P Kartografie 1 Ing. Buchar, CSc.
5 154ING 2 2 5 z+zk P Inženýrská geodézie doc. Procházka
6. semestr
6 153GIS2 2 2 4 z+zk P GIS 2 Ing. Cajthaml, Ph.D.
6 153MAPG# 2 3 6 z+zk P Mapování doc. Huml
6 153TTKH# 2 2 5 z+zk P Kartografie 2 prof. Veverka
6 xxxBAP 0 8 10 z P Bakalářská práce
Studijní zaměření geodézie a kartografie
S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
4 151GD4# 3 2 7 z+zk MG 151GD3 Geodézie 4 Dr. Ing. Skořepa
4 151VY3 0 4 3 kz MG Výuka v terénu GD 3,4 (2 týdny) Ing. Žofka
4 152VEM 0 2 1 kz MG Výuka v terénu EM (1 týden) doc. Krpata
5 124ZPST 2 1 3 kz MG Základy pozemního a inž. stavitelství Ing. Lounková
6 151PUG 2 2 5 z+zk MG Pozemkové úpravy Ing. Vlasák, Ph.D.
Studijní zaměření geoinformatika
S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
4 153GEOG# 0 3 5 z+zk MH Projekt - geografie prof. Pavelka
4 153OSL 2 2 6 kz MH Informatika 3 Ing. Pytel, Ph.D.
5 153PJIN 0 3 5 kz MH Projekt - informatika prof. Čepek
6 101PMSH 2 2 5 z+zk MH Pravděpodobnost a matem. statistika Dr. Nosková