Doporučený studijní plán magisterského programu Geodézie a kartografie

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání
Magisterský studijní program Geodézie a kartografie
S kód P C K zakončení název předmětu garant předmětu
1. semestr
společné předměty
1 101MM4G 2 2 4 zzk Matematika 4
1 155TGD3 2 2 5 zzk Teoretická geodézie 3
1 155KAT3 2 2 5 zzk Kartografie 3
1 155DPRZ 2 2 5 zzk Dálkový průzkum Země
1 155GPL 0 2 2 kz Geometrické plány
specializace Inženýrská geodézie
1 124UPST 2 0 2 zk Úvod po pozemního stavitelství
1 154ACIG 0 2 2 z Základy AutoCADu pro IG
1 154ING2 2 2 5 zzk Inženýrská geodézie 2
specializace Geomatika
1 155UZPR 2 2 5 zzk Úvod do zpracování prostorových dat
1* 155YOBP 2 2 4 zzk Objektové programování
1* 128TG 2 2 4 zzk Teorie grafů
1* 155YCN1 2 2 4 zzk Oceňování nemovitostí
* studenti si volí 1 z takto označených předmětů
2. semestr
společné předměty
2 155FTG2 2 2 5 zzk Fotogrammetrie 2
2 155TG4 2 2 5 zzk Teoretická geodézie 4
2 155VTTG 0 2 1 kz Výuka v terénu TG (1 týden)
2 155PKAR 0 3 5 kz Projekt - kartografie
specializace Inženýrská geodézie
2 136UDST 2 0 2 zk Úvod po dopravního stavitelství
2 154ING3 2 2 5 zzk Inženýrská geodézie 3
2 154SPG 2 2 5 zzk Stavebně průmyslová geodézie
2 154VYIG 0 4 2 kz Výuka v terénu IG (2 týdny)
specializace Geomatika
2 101STAG 2 2 5 zzk Statistika
2 155FGIS 2 2 5 zzk Free Software GIS
2* 155YIN4 2 2 4 zzk Informatika 4
2* 128YNAA 2 2 4 zzk Navrhování a analýza algoritmů
2* 155YVDP 2 2 4 zzk Vizualizace a distribuce prostorových dat
2* 155YDPZ 2 2 4 zzk Zpracování dat DPZ
* studenti si volí 1 z takto označených předmětů
3. semestr
společné předměty
3 0 3 5 kz Projekt - fotogrammetrie
3 2 2 5 zzk Moderní metody sběru prostorových dat
3 2 0 2 zk Právo v KN a zeměměřictví
specializace Inženýrská geodézie
3 2 1 3 zzk Ekonomika v zeměměřictví a katastru
3 2 2 5 zzk Inženýrská geodézie 4
3 0 2 2 kz Kontrolní měření
3 1 1 2 zzk Základy automatizace v IG
3 1 1 2 kz Laserové skenování
3 0 2 2 z Microstation 3D
3 1 1 2 kz Metrologie v geodézii
specializace Geomatika
3 0 3 5 kz Projekt - statistika
3 2 2 5 zzk Algoritmy digitální kartografie a GIS
3 1 2 4 kz Informační systém Katastru nemovitostí
3* 2 2 4 zzk Jazyk Java
3* 0 3 4 kz GIS v krajinném inženýrství
3* 0 3 4 kz Fotogrammetrická dokumentace historických objektů
* studenti si volí 1 z takto označených předmětů
4. semestr
4 0 24 30 0 Diplomová práce