Doporučený studijní plán bakalářského programu Geodézie a kartografie

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Bakalářský studijní program Geodézie a kartografie
S kód P C K zakončení název předmětu garant předmětu
1. semestr
1 101MM1G 2 2 5 zzk Matematika 1G doc. Pultarová
1 101KOGG 2 2 5 zzk Konstruktivní geometrie Mgr. Lakomá, Ph.D.
1 102FY_1 2 2 5 zzk Fyzika 1G prof. Novák
1 TV1 0 2 0 z Tělesná výchova 1
1 104YCx1 0 2 1 z Cizí jazyk 1
1 154GED1 2 3 5 zzk Geodézie 1 prof. Štroner
1 155GEP1 2 2 5 zzk Geodetické přístroje 1 Ing. Vyskočil, Ph.D.
1 155IGS1 1 2 4 kz Interaktivní grafické systémy 1 Ing. Soukup, Ph.D.
2. semestr
2 101MM2G 2 2 5 zzk Matematika 2G doc. Chleboun
2 102FY_2 2 2 5 zzk Fyzika 2G prof. Novák
2 TV2 0 2 0 z Tělesná výchova 2
2 104YC2x 0 2 2 zzk Cizí jazyk 2
2 154GED2 2 3 5 zzk Geodézie 2 prof. Štroner
2 154VY1 0 4 2 kz Výuka v terénu GD 1,2 (2 týdny) Ing. Seidl, Ph.D.
2 155GIT1 2 2 5 zzk Informatika 1 prof. Čepek
2 155GEP2 2 2 5 zzk Geodetické přístroje 2 Ing. Vyskočil, Ph.D.
2 155VGP 0 2 1 kz Výuka v terénu GP (1 týden) Ing. Vyskočil, Ph.D.
3. semestr
3 2 2 5 zzk Matematika 3G
3 2 2 5 zzk Pravděpodobnost a matem. statistika
3 2 3 5 zzk Geodézie 3
3 2 2 5 zzk Teorie chyb a vyrovnávací počet 1
3 2 2 5 zzk Informatika 2
3 2 3 5 zzk Mapování
4. semestr
4 2 2 5 zzk Geodézie 4
4 0 4 3 kz Výuka v terénu GD 3,4 (2 týdny)
4 2 2 5 zzk Informatika 3
4 2 2 5 zzk Kartografie 1
4 2 2 5 zzk GIS 1
4 2 2 5 zzk Katastr nemovitostí
4 0 4 2 kz Výuka v terénu KN (2 týdny)
5. semestr
5 2 2 5 zzk Fotogrammetrie 1
5 2 2 5 zzk Kartografie 2
5 2 2 5 zzk GIS 2
5 2 2 5 zzk Pozemkové úpravy
5 2 2 5 zzk Teoretická geodézie 1
5 0 3 5 kz Projekt - informatika
6. semestr
6 2 2 5 zzk Inženýrská geodézie
6 2 2 5 zzk Teorie chyb a vyrovnávací počet 2
6 2 2 5 zzk Teoretická geodézie 2
6 0 2 3 kz Systém MicroStation v geodet. aplik.
6 0 10 12 z Bakalářská práce