Doc. Ing. Radim Blažek, CSc.

Z GeoWikiCZ
Verze z 4. 10. 2009, 10:20, kterou vytvořil Cepek (diskuse | příspěvky) (Odborné vzdělání: doplněn odkaz na prof. Bohma)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Vedoucí katedry geodézie a pozemkových úprav

BlazekRadim.jpg

Kontakt

 • Adresa pracoviště:
Radim Blažek
katedra geodézie a pozemkových úprav,
Fakulta stavební, ČVUT v Praze
Thákurova 7,
166 29 Praha 6 - Dejvice
 • Telefon: +420 22435 3865
 • Email: blazekr@fsv.cvut.cz

Odborné vzdělání

 • 1962 - 1966 Střední průmyslová škola zeměměřická v Praze,
 • 1966 - 1971 Fakulta stavební ČVUT v Praze, studijní obor Geodézie a kartografie,
 • 1971 - 1974 řádná aspirantura Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy - teoretická geodézie (školitelé Prof. Ing. Dr. Ludvík Hradilek, DrSc. a Prof. Ing. Dr. Josef Böhm, DrSc.)

Zaměstnání

 • 1975 - 1976 geodeticko-topografické práce (základní vojenská služba),
 • 1976 Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra geodézie a pozemkových úprav,
 • 1979 přerušeno stáží v Geodetickém ústavu v Praze - vedoucí geodet,

Odborný a profesní růst

 • 1971 - zeměměřičský inženýr (Ing.),
 • 1978 - kandidát technických věd (CSc.),
 • 1989 - vedoucí katedry geodézie a pozemkových úprav,
 • 1990 - jmenování docentem pro obor geodézie a kartografie

Komise pro obhajoby odborných a vědeckých prací

 • 1978 - člen komise pro státní závěreční zkoušky v oboru geodézie a kartografie,
 • 1996 - školitel PGS oboru geodézie a kartografie, garant předmětu v PGS.