Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Katedra mapování a kartografie

Osobní údaje

 • narozen 3.6.1932 v Praze
 • kontaktní adresa : Staroměstské nám.8, 110 00 Praha 1
 • telefon (+420) 222315375
 • adresa pracoviště : Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mapování a kartografie, Thákurova 7, 16629 Praha 6
 • telefon (+420) 224354649
 • e-mail miksovsky@fsv.cvut.cz

Odborné vzdělání

 • 1950-1954 Fakulta zeměměřická ČVUT v Praze, specializace geodeticko-kartografická

Zaměstnání

 • 1954-1956 Kartografický a reprodukční ústav v Praze, kartograf-sestavitel, technický redaktor map
 • 1956-1968 Ústřední správa geodézie a kartografie, samostatný odborný referent, vedoucí odborný referent
 • 1968-1970 Český úřad geodetický a kartografický, ústřední odborný referent
 • 1971-1982 Kartografie Praha, n.p., technicko-výrobní náměstek ředitele
 • 1983-1985 Geodetický a kartografický podnik v Praze, n.p., výrobní náměstek ředitele
 • 1985-1986 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Zdiby u Prahy, vedoucí ODIS, ředitel ústavu
 • 1987-1990 Geodetický a kartografický podnik v Praze, s.p., podnikový ředitel
 • 1991-1992 Kartografie Praha, a.s., technicko-výrobní náměstek ředitele
 • září 1992 až dosud Stavební fakulta ČVUT v Praze, katedra mapování a kartografie

Odborný a profesní růst

 • 1954 – zeměměřický inženýr (Ing.)
 • 1967 – kandidát technických věd (CSc.)
 • 1993 – docent, habilitace pro obor kartografie a dálkový průzkum Země

Odborné organizace, funkce

 • 1963-1990 Český ústřední výbor ČSVTS – Společnost geodézie a kartografie, člen výboru, 1972-1976 předseda společnosti
 • 1967-1990 Národní kartografický komitét ČSVTS, člen komitétu, 1971-1978 a 1982-1990 předseda komitétu
 • 1990-1992 Kartografická společnost ČSFR, místopředseda
 • 1993-dosud Kartografická společnost ČR , předseda
 • 1972-dosud Standing Commission on Map Production Technology, International Cartographic Associoation, zakládající člen
 • 1989-1991 místopředseda komise, 1991-1995 předseda komise

Vědecké a oborové rady vysokých škol a výzkumných ústavů

 • 1972-1976 Vědecké kolegium geologie, geografie a hornictví Československé akademie věd , člen kolegia
 • 1996- Vědecká rada Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech u Prahy, předseda
 • 1993-dosud Vědecká rada Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech u Prahy, člen
 • 1997-1999 Vědecké kolegium děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze, člen
 • 1999-2002 Akademický senát Fakulty stavební ČVUT v Praze, člen

Komise pro obhajoby odborných a vědeckých prací

 • 1982-1990 Česká komise pro obhajoby kandidátských prací ve vědním oboru 13-04-9 kartografie, člen
 • 1984-1990 Česká komise pro obhajoby doktorských dizertačních prací ve vědním oboru 13-04-9 kartografie, člen
 • 1971-dosud Komise pro státní závěrečné zkoušky Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor geodézie a kartografie, člen a předseda komise
 • 1993-dosud Komise pro státní závěrečné zkoušky Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni, obor geomatika, člen a předseda komise

Pedagogická, publikační a odborná činnost

 • Pedagogická činnost v letech 1958-1960 (Střední průmyslová škola zeměměřická v Praze), 1972-1974 (Fakulta stavební ČVUT v Praze-postgraduální studium), trvale od roku 1992 na Fakultě stavební ČVUT v Praze, na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, především výuka předmětů Kartografická polygrafie a reprografie, Topografické a tematické mapování, Mapování a kartografie, Kartografie 2, Reprografická seminář, Seminář polygrafie, v doktorandském studiu Teorie řízení v kartografii
 • Prestižní publikace : Geografická kartografie (Čapek, Mikšovský, Mucha, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1993)
 • Vedení závěrečných diplomních prací
 • Publikace více jak 230 článků, skript, učebnic, výzkumných zpráv a j., z toho více jak 60 publikováno v zahraničí
 • Zaměření výzkumu – kartografie a kartografická polygrafie

Služební pobyty v zahraničí

Albánie (Tirana), Holandsko (Amsterdam, Maastricht), Německo (Dresden, Potsdam, Köln a.Rh., Frankfurt a.M., Stuttgart, Leipzig), Polsko (Warszawa, Wroclaw), Švýcarsko (Bern, Zűrich), Švédsko (Stockholm), V.Británie (London), Rusko (Moskva), Maďarsko (Budapest), Francie (Paris), Španělsko (Barcelona), Kanada (Montreal, Ottawa), USA (Maryland), Kuba (Havana), Mexiko (Morelia), Čína (Beijing), Jihoafrická republika (Durban), Ethiopie (Addis Abeba), Libye (Tripolis), Austrálie (Perth) – účasti na mezinárodních jednáních, kartografických konferencích, na pozvání vysokých škol apod.

Další citace

 • KDO JE KDO v České republice v roce 2002. Agentura Kdo je kdo, Praha 2002