Doc. Ing. Milan Huml, CSc.: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání
m
 
(Není zobrazeno 10 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.)
Řádek 12: Řádek 12:
  
 
'''Výuka'''
 
'''Výuka'''
* [[153MAPO Mapování]]
+
* [[153MAPG Mapování G]]
 +
* [[153MAPH Mapování H]]
 +
 
  
 
''' Odborné vzdělání '''
 
''' Odborné vzdělání '''
Řádek 22: Řádek 24:
  
 
* 1966-1968 Konstruktiva n.p., samostatný geodet,
 
* 1966-1968 Konstruktiva n.p., samostatný geodet,
* 1968 - Stavební fakulta ČVUT v Praze, katedra mapováni a kartografie.
+
* 1968 - Fakulta stavební fakulta ČVUT v Praze, katedra mapováni a kartografie.
  
 
''' Profesní růst '''
 
''' Profesní růst '''
Řádek 38: Řádek 40:
 
* 1999 - člen pracovní skupiny CAGI pro rozvoj trhu s nemovitostmi a jejich oceňování,
 
* 1999 - člen pracovní skupiny CAGI pro rozvoj trhu s nemovitostmi a jejich oceňování,
 
* 2003 - člen Terminologické komise ČÚZK
 
* 2003 - člen Terminologické komise ČÚZK
* 2003 - proděkan pro zahraniční styky fakulty stavební ČVUT v Praze
+
* 2003 - 3.2008 - proděkan pro zahraniční styky fakulty stavební ČVUT v Praze
* 2004 - člen Vědecké rady Fakulty stavební ČVUT V Praze
+
* 2004 - dosud - člen Vědecké rady Fakulty stavební ČVUT V Praze
  
 
''' Komise pro obhajoby odborných a vědeckých prací '''
 
''' Komise pro obhajoby odborných a vědeckých prací '''
Řádek 51: Řádek 53:
 
* 1968-1988 vědeckovýzkumná činnost v oblasti kartografie, dálkového průzkumu Země, mapování, územních informačních systémů,
 
* 1968-1988 vědeckovýzkumná činnost v oblasti kartografie, dálkového průzkumu Země, mapování, územních informačních systémů,
 
* od roku 1988 : cvičení v předmětech matematická kartografie, teorie systémů a kybernetiky, tématická kartografie, mapování, katastr nemovitostí, od roku 1995 přednášky předmětu Mapování a kartografie pro obor inženýrství životního prostředí,
 
* od roku 1988 : cvičení v předmětech matematická kartografie, teorie systémů a kybernetiky, tématická kartografie, mapování, katastr nemovitostí, od roku 1995 přednášky předmětu Mapování a kartografie pro obor inženýrství životního prostředí,
* Vedení více než 70 závěrečných studentských prací bakalářského a magisterského studia,
+
* Vedení více než 80 závěrečných studentských prací bakalářského a magisterského studia,
 
* Publikace celkem cca 60 článků, skript, výzkumných a technických zpráv, aj.
 
* Publikace celkem cca 60 článků, skript, výzkumných a technických zpráv, aj.
 
* 2000 - člen Pedagogické rady studijního oboru Geodézie a kartografie
 
* 2000 - člen Pedagogické rady studijního oboru Geodézie a kartografie
* Zaměření výzkumu v současné době - územní informační systémy, katastr nemovitostí, mapování
+
* Zaměření výzkumu v současné době - katastr nemovitostí, mapování
* Zpracování revizních znaleckých posudků z oblasti katastru nemovitostí pro potřeby okresních soudů.
+
* Zpracování revizních znaleckých posudků z oblasti katastru nemovitostí pro potřeby okresních a krajských soudů.
  
 
''' Výuka v současné době '''
 
''' Výuka v současné době '''
  
Přednášky Mapování 10 (K153MP10) , Mapování a kartografie (K153MK11)
+
Přednášky Mapování 10 (K153MP10)
+
 
 
''' Služební pobyty v zahraničí '''
 
''' Služební pobyty v zahraničí '''
  
Řádek 67: Řádek 69:
 
aj.  - zpravidla na pozváni vysokých škol v rámci mezinárodní spolupráce nebo účast
 
aj.  - zpravidla na pozváni vysokých škol v rámci mezinárodní spolupráce nebo účast
 
na mezinárodní konferencích.
 
na mezinárodní konferencích.
 +
 +
{{Lidé|Huml Milan}}

Aktuální verze z 30. 9. 2009, 20:30

Huml.milan.jpg

Narozen 18.11.1947,
Fakulta stavební ČVUT, katedra mapování a kartografie,
Thákurova 7, 166 29 Praha 6,
telefon: (+420 2) 2435 4653, fax (+420 2)2435 5419,
e-mail: huml@fsv.cvut.cz


Výuka


Odborné vzdělání

 • 1962-1966 Střední průmyslová škola zeměměřická v Praze,
 • 1972-1976 Fakulta stavební ČVUT v Praze, studijní obor Geodézie a kartografie,

Zaměstnání

 • 1966-1968 Konstruktiva n.p., samostatný geodet,
 • 1968 - Fakulta stavební fakulta ČVUT v Praze, katedra mapováni a kartografie.

Profesní růst

 • 1976 - zeměměřický inženýr (Ing.),
 • 1988 - kandidát technických věd (CSc.),
 • 1999 - vedoucí katedry mapováni a kartografie ČVUT v Praze
 • 2002 - docent oboru geodézie a kartografie

Odborné organizace, funkce

 • 1993 - European Committee for Education in Land Information Systems (EUROLIS), zakládajicí člen a reprezentant za ČR, (založeno na East London University, koordinace TU Delft),
 • 1994-1995 člen poradního orgánu pro územní informační systémy při MH ČR,
 • 1999 - člen pracovní skupiny CAGI pro koncepci katastru nemovitostí,
 • 1999 - člen pracovní skupiny CAGI pro rozvoj trhu s nemovitostmi a jejich oceňování,
 • 2003 - člen Terminologické komise ČÚZK
 • 2003 - 3.2008 - proděkan pro zahraniční styky fakulty stavební ČVUT v Praze
 • 2004 - dosud - člen Vědecké rady Fakulty stavební ČVUT V Praze

Komise pro obhajoby odborných a vědeckých prací

 • 1995 - člen komise pro státní závěreční zkoušky v oboru geodézie a kartografie,
 • 1996 - člen komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací doktorského studia pro obor geodézie a kartografie na FSv CVUT,
 • 1996 - školitel v doktorském studiu na oboru geodézie a kartografie, garant předmětu doktorského studia

Pedagogická, publikační a odborná činnost

 • 1968-1988 vědeckovýzkumná činnost v oblasti kartografie, dálkového průzkumu Země, mapování, územních informačních systémů,
 • od roku 1988 : cvičení v předmětech matematická kartografie, teorie systémů a kybernetiky, tématická kartografie, mapování, katastr nemovitostí, od roku 1995 přednášky předmětu Mapování a kartografie pro obor inženýrství životního prostředí,
 • Vedení více než 80 závěrečných studentských prací bakalářského a magisterského studia,
 • Publikace celkem cca 60 článků, skript, výzkumných a technických zpráv, aj.
 • 2000 - člen Pedagogické rady studijního oboru Geodézie a kartografie
 • Zaměření výzkumu v současné době - katastr nemovitostí, mapování
 • Zpracování revizních znaleckých posudků z oblasti katastru nemovitostí pro potřeby okresních a krajských soudů.

Výuka v současné době

Přednášky Mapování 10 (K153MP10)

Služební pobyty v zahraničí

Německo (Dresden), Polsko (Warszawa, Krakow, Wroclaw), Nizozemí (Delft 6 měsíců), Velká Britániie (London, Sheffield, Silsoe ..), Dánsko (Aalborg), Řecko (Kos) aj. - zpravidla na pozváni vysokých škol v rámci mezinárodní spolupráce nebo účast na mezinárodní konferencích.