Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
Řádek 240: Řádek 240:
 
* [http://maps.fsv.cvut.cz/diplomky/2017_DP_Cimburova-Zofie Cimburová Žofie - DP - Struktura městské zástavby v Praze: automatická klasifikace v GIS]
 
* [http://maps.fsv.cvut.cz/diplomky/2017_DP_Cimburova-Zofie Cimburová Žofie - DP - Struktura městské zástavby v Praze: automatická klasifikace v GIS]
 
* [http://maps.fsv.cvut.cz/diplomky/2017_DP_Suk-Tomas Suk Tomáš - DP - Webová mapová aplikace pro Český historický atlas]
 
* [http://maps.fsv.cvut.cz/diplomky/2017_DP_Suk-Tomas Suk Tomáš - DP - Webová mapová aplikace pro Český historický atlas]
 +
* Vévodová Patricie - DP - Databáze historických atlasů 
 +
* Florian Petr - DP - 3D rekonstrukce zámku Veltrusy a historické krajiny v jeho okolí 
 +
* Antlová Jana - DP - Rekonstrukční mapa šlechtických panství v Čechách a na Moravě 
 
* [http://maps.fsv.cvut.cz/diplomky/2017_BP_Hejdukova-Petra Hejduková Petra - BP - Zpracování a vizualizace objektů panství a velkostatků v 19.století]
 
* [http://maps.fsv.cvut.cz/diplomky/2017_BP_Hejdukova-Petra Hejduková Petra - BP - Zpracování a vizualizace objektů panství a velkostatků v 19.století]
 
* [http://maps.fsv.cvut.cz/diplomky/2017_BP_Pecenova-Marketa Pecenová Markéta - BP - Zámek Mníšek pod Brdy - tvorba 3D modelu]
 
* [http://maps.fsv.cvut.cz/diplomky/2017_BP_Pecenova-Marketa Pecenová Markéta - BP - Zámek Mníšek pod Brdy - tvorba 3D modelu]
 
* [http://maps.fsv.cvut.cz/diplomky/2017_BP_Zemankova-Anna Zemánková Anna - BP - Klášter Kladruby - zpracování mapové a plánové dokumentace]
 
* [http://maps.fsv.cvut.cz/diplomky/2017_BP_Zemankova-Anna Zemánková Anna - BP - Klášter Kladruby - zpracování mapové a plánové dokumentace]
* Vévodová Patricie - DP - Databáze historických atlasů 
 
* Florian Petr - DP - 3D rekonstrukce zámku Veltrusy a historické krajiny v jeho okolí 
 
* Antlová Jana - DP - Rekonstrukční mapa šlechtických panství v Čechách a na Moravě 
 
  
 
'''2018:'''
 
'''2018:'''
* Kladivová Linda - BP - Zpracování internetové mapové aplikace v prostředí Esri Story Maps pro projekt Český historický atlas
 
* Myslivec Jan - BP - Transformace map I.vojenského mapování metodou Thin Plate Spline 
 
 
* Slívová Adina - DP - 3D model historického údolí Vltavy v oblasti přehradní nádrže Slapy 
 
* Slívová Adina - DP - 3D model historického údolí Vltavy v oblasti přehradní nádrže Slapy 
 
* Blažek Ondřej - DP - Využití ESRI Story maps pro vizualizaci historických map s vývojem území v čase 
 
* Blažek Ondřej - DP - Využití ESRI Story maps pro vizualizaci historických map s vývojem území v čase 
Řádek 257: Řádek 255:
 
* Bartalošová Kateřina - DP - Nástěnná mapa kampusu ČVUT v Dejvicích 
 
* Bartalošová Kateřina - DP - Nástěnná mapa kampusu ČVUT v Dejvicích 
 
* Plavcová Tereza - DP - Soubor tématických map města Benešov a jeho okolí 
 
* Plavcová Tereza - DP - Soubor tématických map města Benešov a jeho okolí 
 +
* Kladivová Linda - BP - Zpracování internetové mapové aplikace v prostředí Esri Story Maps pro projekt Český historický atlas
 +
* Myslivec Jan - BP - Transformace map I.vojenského mapování metodou Thin Plate Spline 
  
 
'''2019:'''
 
'''2019:'''
Řádek 267: Řádek 267:
 
* Talapková Monika - BP - Vektorový datový model staré Vltavy - Orlík a okolí
 
* Talapková Monika - BP - Vektorový datový model staré Vltavy - Orlík a okolí
 
* Vaňková Zuzana - BP - Využití metod tematické kartografie pro Český historický atlas
 
* Vaňková Zuzana - BP - Využití metod tematické kartografie pro Český historický atlas
 
 
 
  
 
== '''Knihovna:''' ==
 
== '''Knihovna:''' ==

Aktuální verze z 16. 9. 2019, 11:28

English version

Cajthaml.jpg

Jiří Cajthaml

katedra geomatiky
Fakulta stavební
ČVUT v Praze
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
místnost B803, tel. +420 224 354 730, fax +420 224 355 419
e-mail: jiri.cajthaml@fsv.cvut.cz

habilitační práce Nové přístupy k analýze starých map (soubor publikovaných prací)

habilitační přednáška Rekonstrukce historické krajiny a zaniklých obcí

disertační práce Nové technologie pro zpracování a zpřístupnění starých map

diplomová práce "Databázové operace v grafickém informačním systému Infomapa 9"

Výzkum:

Témata výzkumu:

 • vizualizace pomocí mapových serverů
 • výzkum starých map
 • geografické informační systémy
 • georeferencování a transformace map

Aktuálně řešené projekty:

 • Projekt Ministerstva kultury NAKI DG18P02OVV037 "Vltava – proměny historické krajiny v důsledku povodní, stavby přehrad a změn ve využití území s vazbami na kulturní a společenské aktivity v okolí řeky" (hlavní řešitel projektu, 2018-2022)
 • Projekt Ministerstva kultury NAKI DG16P02H010 "Český historický atlas" (hlavní řešitel za ČVUT, 2016-2020)

Ukončené řešené projekty:

 • Projekt Ministerstva kultury NAKI DF13P01OVV007 "Historický fotografický materiál - identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí" (hlavní řešitel za ČVUT, 2013-2017)
 • Projekt Ministerstva zemědělství KUS QJ1520265 "Vliv variability krátkodobých srážek a následného odtoku v malých povodích České republiky na hospodaření s vodou v krajině" (člen týmu, 2015-2017)
 • Projekt Ministerstva kultury NAKI DF12P01OVV043 "Rekonstrukce krajiny a databáze zaniklých obcí v Ústeckém kraji pro zachování kulturního dědictví" (hlavní řešitel za ČVUT, 2012-2015)
 • Projekt SGS SGS15/054/OHK1/1T/11 "Moderní přístupy k výzkumu historických rytin, starých map a jejich georeferencování. Implementace informačních modelů budov v GIS." (člen týmu, 2015)
 • Projekt RPMT ČVUT "Inovace výuky GIS, kartografie, teoretické a inženýrské geodézie s ohledem na nové trendy" (člen týmu, 2014)
 • Projekt SGS SGS14/051/OHK1/1T/11 "Užití technologií a vizualizací prostředky geografických informačních systémů v kartografii a geoinformatice" (člen týmu, 2014)
 • Projekt SGS SGS13/057/OHK1/1T/11 "Testování a publikace rastrových a vektorových dat na mapových serverech" (člen týmu, 2013)
 • Projekt FRVŠ 1021/2012 "Rozvoj laboratoře mobilních geoinformačních technologií" (hlavní řešitel, 2012)
 • Projekt FRVŠ 2308/2012 "Implementace aplikačního mapového serveru pro podporu výuky" (spoluřešitel, 2012)
 • Projekt FRVŠ 2345/2012 "Rozvoj a rozšíření studijního portálu pro podporu výuky digitální kartografie" (webový portál) (spoluřešitel, 2012)
 • Projekt SGS SGS12/049/OHK1/1T/11 "Moderní metody zpřístupnění geodat pomocí serverového GIS" (člen týmu, 2012)
 • Projekt MŠMT COST OC10011 "Modelování urbanizovaných území s cílem snížit negativní vlivy lidské činnosti" (člen týmu, 2010 - 2012)
 • Projekt GAČR 205/09/P102 "Komplexní studium, analýza a zpřístupnění Müllerových map Čech a Moravy pomocí technologie GIS" (hlavní řešitel, 2009 - 2011)
 • Projekt SGS SGS10/151/OHK1/2T/11 "Optimalizace metod kartografického výzkumu pomocí metod digitální kartografie" (člen týmu, 2010 - 2011)
 • Projekt FRVŠ 1424/2010 "Elektronické studijní materiály pro podporu výuky digitální kartografie" (webový portál) (spoluřešitel, 2010)
 • Projekt GAČR 205/07/0385 "Kartometrická a semiotická analýza a vizualizace starých map českých zemí z období 1518 – 1720" (člen týmu, 2007 - 2009)
 • Projekt FRVŠ 1810/2009 "Webový portál pro podporu výuky GIS" (spoluřešitel, 2009)
 • Projekt GAČR 205/04/0888 "Georeferencování a kartografická analýza historických mapování Čech, Moravy a Slezska" (člen týmu, 2004 - 2006)
 • Projekt IGS ČVUT CTU0613911 "Old Maps Internet Presentation - Overview of Possibilities" (hlavní řešitel, 2006)
 • Projekt IGS ČVUT CTU0503311 "Webové mapové servery" (hlavní řešitel, 2005)

Publikace a výsledky:


Členství:

Výuka:

Členství v akademických orgánech:


Vyučované předměty bc. a mgr. studia:

Již nevyučované předměty bc. a mgr. studia:


Vyučované předměty Ph.D. studia:

Vedení studenti doktorského studia (Ph.D.):

 • Ing. Jakub Havlíček, Ph.D. (obhájil v roce 2017)
 • Ing. Pavel Seemann, Ph.D. (obhájil v roce 2016)
 • Ing. Pavel Tobiáš (nástup 09/2014)
 • Ing. Darina Kratochvílová (nástup 02/2017)


Vedené studentské práce:

Aktuálně vypsaná témata závěrečných prací

2006:

2007:

2008:

2009:

2010:

2011:

2012:

2013:

2014:

2015:

2016:

2017:

2018:

 • Slívová Adina - DP - 3D model historického údolí Vltavy v oblasti přehradní nádrže Slapy 
 • Blažek Ondřej - DP - Využití ESRI Story maps pro vizualizaci historických map s vývojem území v čase 
 • Přibylová Jana - DP - Analýza vybraných evropských školních atlasů 
 • Richtrová Zuzana - DP - Využití ESRI Story maps pro mapy bitev a válečných tažení 
 • Grunerová Martina - DP - Historické atlasy z druhé poloviny 20.století - sběr dat a analýza 
 • Bartalošová Kateřina - DP - Nástěnná mapa kampusu ČVUT v Dejvicích 
 • Plavcová Tereza - DP - Soubor tématických map města Benešov a jeho okolí 
 • Kladivová Linda - BP - Zpracování internetové mapové aplikace v prostředí Esri Story Maps pro projekt Český historický atlas
 • Myslivec Jan - BP - Transformace map I.vojenského mapování metodou Thin Plate Spline 

2019:

 • Pecenová Markéta - DP - 3D vizualizace kostela v Červené nad Vltavou
 • Vávrová Veronika - DP - Indoor navigace
 • Beliančinová Denisa - BP - Vektorový datový model staré Vltavy - úsek Podskalí až Zlákovice
 • Děkanová Lucie - BP - Vektorový datový model staré Vltavy - Frymburk a okolí
 • Lauwereys Tomáš - BP - Analýza dopravních dat v jihozápadní části příjezdu do Prahy
 • Pudil Josef - BP - 3D model toku staré Vltavy
 • Talapková Monika - BP - Vektorový datový model staré Vltavy - Orlík a okolí
 • Vaňková Zuzana - BP - Využití metod tematické kartografie pro Český historický atlas

Knihovna:

Seznam knih u mě v kanceláři