Diskuse:C++ Bc. 37

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Přímý výpočet je v daném případě pochopitelně rychlejší

#include <iostream>
#include <vector>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <algorithm>

int main()
{
 enum {bila, cerna};

 std::vector<int> prvni;
 prvni.push_back(bila);
 prvni.push_back(bila);
 prvni.push_back(cerna);
 prvni.push_back(cerna);
 prvni.push_back(cerna);
 prvni.push_back(cerna);

 std::vector<int> druha;
 druha.push_back(bila);
 druha.push_back(bila);
 druha.push_back(bila);
 druha.push_back(bila);
 druha.push_back(cerna);
 druha.push_back(cerna);

 std::vector<int> treti;
 treti.push_back(bila);
 treti.push_back(bila);
 treti.push_back(bila);
 treti.push_back(cerna);
 treti.push_back(cerna);
 treti.push_back(cerna);

 srand(time(0));

 const int N = 1000000;
 int indx, urna, koule;

 double tpb = 0, tpbn = 0, tpc = 0, tpcn = 0;
 for (int k=0; k<10; k++)
  {
   double pb = 0, pbn = 0, pc = 0, pcn = 0;
   for (int n=0; n<N; n++)
	{
	 urna = int(3*(rand()/(RAND_MAX+1.0)));
	 indx = int(6*(rand()/(RAND_MAX+1.0)));
	 if (urna == 0)
	  {
	   koule = prvni[indx];
	  }
	 else if (urna == 1)
	  {
	   koule = druha[indx];
	  }
	 else
	  {
	   koule = treti[indx];
	  }

	 if (koule == bila)
	  {
	   if (urna == 0) pb++;
	   pbn++;
	  }
	 else
	  {
	   if (urna == 0) pc++;
	   pcn++;
	  }
	}

   tpb += pb;
   tpbn += pbn;
   tpc += pc;
   tpcn += pcn;

   std::cout << "bila " << pb/pbn << "\t" << tpb/tpbn << "\t\t"
		<< "cerna " << pc/pcn << "\t" << tpc/tpcn << "\n";
  }
}