Diskuse:155UZPR / Semestrální projekt: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
Řádek 77: Řádek 77:
 
(11 rows)
 
(11 rows)
 
</pre>
 
</pre>
 
== Nastavení cesty ==
 
 
Příklad pro skupinu <tt>uzpd17_a</tt>
 
 
<source lang="sql">
 
SET search_path to uzpd17_a, public, osm, ruian, ruian_praha;
 
</source>
 
  
 
== Transformace dat ==
 
== Transformace dat ==

Verze z 9. 12. 2018, 18:11

Přístup k databázi pgis_uzpd

 • host: geo102.fsv.cvut.cz
 • uživatelské jméno: uzpd<rok>_<skupina>, např. uzpd17_a

Příklad pro skupinu A v akademickém roce 2017/2018

psql pgis_uzpd -U uzpd17_a -h geo102.fsv.cvut.cz -W
Přihlašovací dialog v programu QGIS


Vstupní data

Databáze obsahuje ve schématu osm data OpenStreetMap ČR.

SELECT f_table_name, f_geometry_column, srid, type FROM geometry_columns WHERE f_table_schema = 'osm';
 f_table_name | f_geometry_column | srid |  type  
---------------+-------------------+--------+------------
 czech_roads  | geom       | 900913 | LINESTRING
 czech_point  | geom       | 900913 | POINT
 czech_line  | geom       | 900913 | LINESTRING
 czech_polygon | geom       | 900913 | POLYGON
(4 rows)
SELECT f_table_name, f_geometry_column, srid, TYPE FROM geometry_columns WHERE f_table_schema = 'ruian';
  f_table_name  | f_geometry_column | srid |   type   
--------------------+-------------------+------+--------------
 castiobci     | geom       | 5514 | POINT
 obce        | geom       | 5514 | MULTIPOLYGON
 katastralniuzemi  | geom       | 5514 | MULTIPOLYGON
 kraje       | geom       | 5514 | MULTIPOLYGON
 okresy       | geom       | 5514 | MULTIPOLYGON
 momc        | geom       | 5514 | POINT
 regionysoudrznosti | geom       | 5514 | MULTIPOLYGON
 mop        | geom       | 5514 | POINT
 vusc        | geom       | 5514 | MULTIPOLYGON
 orp        | geom       | 5514 | MULTIPOLYGON
 spravniobvody   | geom       | 5514 | POINT
 pou        | geom       | 5514 | MULTIPOLYGON
 staty       | geom       | 5514 | MULTIPOLYGON
 zsj        | geom       | 5514 | MULTIPOINT
(14 rows)
SELECT f_table_name, f_geometry_column, srid, TYPE FROM geometry_columns WHERE f_table_schema = 'ruian_praha';
  f_table_name  | f_geometry_column | srid |   type    
------------------+-------------------+------+-----------------
 adresnimista   | geom       | 5514 | POINT
 castiobci    | geom       | 5514 | POINT
 stavebniobjekty | geom       | 5514 | MULTIPOLYGON
 katastralniuzemi | geom       | 5514 | MULTIPOLYGON
 momc       | geom       | 5514 | MULTIPOLYGON
 ulice      | geom       | 5514 | MULTILINESTRING
 mop       | geom       | 5514 | MULTIPOLYGON
 obce       | geom       | 5514 | MULTIPOLYGON
 zsj       | geom       | 5514 | MULTIPOLYGON
 parcely     | geom       | 5514 | POLYGON
 spravniobvody  | geom       | 5514 | MULTIPOLYGON
(11 rows)

Transformace dat

Data ze schémat osm a gis1 jsou lokalizována v různých souřadnicových systémech.

SELECT g.f_table_name, s.auth_name, s.auth_srid, s.proj4text FROM geometry_columns AS g JOIN
 spatial_ref_sys AS s ON g.srid = s.srid AND g.f_table_schema = 'osm';
-[ RECORD 1 ]+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
f_table_name | czech_line
auth_name  | EPSG
auth_srid  | 3857
proj4text  | +proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0 +x_0=0.0 +y_0=0 +k=1.0 +units=m +nadgrids=@null +wktext +no_defs
...
SELECT g.f_table_name, s.auth_name, s.auth_srid, s.proj4text FROM geometry_columns AS g JOIN
 spatial_ref_sys AS s ON g.srid = s.srid AND g.f_table_schema = 'ruian';
-[ RECORD 1 ]+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
f_table_name | castiobci
auth_name  | EPSG
auth_srid  | 5514
proj4text  | +proj=krovak +lat_0=49.5 +lon_0=24.83333333333333 +alpha=30.28813972222222 +k=0.9999 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=bessel +towgs84=570.8,85.7,462.8,4.998,1.587,5.261,3.56 +units=m +no_defs 
...

Při kombinaci dat ze schémat osm a ruian je nutné provést transformaci (ST_Transform) dat do společného souřadnicové systému.

SELECT count(*) from osm.czech_point AS kino JOIN ruian.obce AS obce ON
 ST_Within(kino.geom, ST_Transform(obce.geom, 3857)) AND
 kino.amenity = 'cinema' AND obce.nazev = 'Praha';

Při opakované transformaci je výhodné vytvořit ve vlastním schématu kopii vektorové vrstvy ve zvoleném souřadnicovém systému, např.

CREATE TABLE obce AS SELECT * FROM ruian.obce;

ALTER TABLE obce ADD COLUMN geom1 geometry(multipolygon, 3857);

UPDATE obce SET geom1 = ST_Transform(geom, 3857);
SELECT nazev,st_astext(st_pointonsurface(geom)) as jtsk,st_astext(st_pointonsurface(geom1)) as pmercator FROM obce LIMIT 1;
-[ RECORD 1 ]---------------------------------------
nazev   | Tvorovice
jtsk   | POINT(-551931.998228383 -1145211.62)
pmercator | POINT(1916798.04173232 6339076.60345749)

Korespondující dotaz dostane následující podobu

SELECT COUNT(*) FROM osm.czech_point AS kino JOIN obce AS obce ON
 ST_Within(kino.geom, obce.geom1) AND
 kino.amenity = 'cinema' AND obce.nazev = 'Praha';

Vytvoření tématické vrstvy

Příklad pro 'vinice' (polygonová data) - viz Map Features na wiki OSM.

CREATE TABLE vinice AS SELECT osm_id, geom AS geom FROM czech_polygon WHERE landuse = 'vineyard';
 • Definice primárního klíče
ALTER TABLE vinice ADD PRIMARY KEY(osm_id);

Pokud přidání primárního klíče nad atributem osm_id zkolabuje, přidejte nový atribut gid a vytvořte primární klíč nad tímto atributem

ALTER TABLE vinice ADD COLUMN gid serial;
ALTER TABLE vinice ADD PRIMARY KEY(gid);
 • Vytvoření prostorového klíče
CREATE INDEX ON vinice USING gist (geom);

Odstranění tématické vrstvy

DROP TABLE vinice;