Diskuse:155FGIS / Semestrální práce

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Project pool

PU
 1. dílčí analýzy či nástroje
  • PSZ (plán společných zařízení) - převést některé liniové elementy na polygony (typicky polní cesty) = buffer linie, uzavření na kratších koncích (kontrola topologie?)
  • "autobus" - průjezdnost zatáček polní cesty (polygonu) nějakým dlouhým vozidlem..
  • nástroj výpočet eroze v rámci nějakého polygonu (tzv. erozně ohroženého celku = půdní blok z LPIS + DMR4G + data BPEJ, použít http://training.gismentors.eu/grass-gis-pokrocily/hydrologie/index.html a třeba to nějak zjednodušit pomocí nějakého nástroje / pluginu do QGIS)
Kartografie

kartografické metody - kartogramy, kartodiagramy, dots method, dasymetrie):

 • bodové, liniové, plošné prvky, popisy, možnosti, využití fontu pro bodové symboly nebo jiná možnost vektorových bodových značek
 • řešení konfliktů, možnosti symbologie (automatické odsuny linií, kartografická generalizace)
 • popisy, jejich konflikty, natáčení, možnosti
 • barevné škály (RGB, CMYK), automatická klasifikace dat do tematických tříd
 • možnosti exportu do různých formátů (PDF s georeferencí a vrstvami)
 • možnosti více datových rámců v jedné mapě, grid souřadnicových sítí

V návaznosti na: http://gisserver.fsv.cvut.cz/kartografie

QGIS
GRASS GIS
OSM
GDAL
 • VFK (DB backend PostgreSQL)
  • C++