Diplomové práce: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
m (Stránka DP přemístěna na stránku Diplomové práce: Původní název DP bylo pouze použit pro "zjednodušené URL")
(Žádný rozdíl)

Verze z 14. 6. 2006, 12:23

Podle nabídky kateder si studenti zvolí vedoucího diplomové práce na základě jím vypsaných témat diplomových prací.

V termínu zápisu do letního, resp. zimního, semestru odevzdají diplomanti na studijním oddělení písemnou Přihlášku k diplomové práci (formulář je k dispozici na studijním oddělění) potvrzenou vedoucím doplomové práce, který ji tím akceptuje.

Vlastní zadání diplomové práce jejím vedoucím probíhá v prvním týdnu po zápisu do semestru. Formulář Zadání diplomové práce ve dvou exemplářích dostane každý student na studijním oddělení při zápisu. Jeden exmlář Zadání diplomové práce odevzdají studenti zpracovávající diplomovou práci nejpozději do druhého týdne daného semestru. Stačí v něm vyplnit první krycí stranu - bez specifikace zadání! Slouží pouze k onámená, na které katedře a u kterého vedoucího má diplomant práci zadanou.