Den otevřených dveří

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

20. ledna 2006

 • Zahájení v 9,00 hod a ukončení přibližně ve 12,00 hodin.
  • Pro všechny studijní programy proběhnou společně od 9,00 současně v posluchárnách B280, B286 a D1122. V místnosti B280 bude Ing. Jitka Vašková a doc.Ing. Karel Vrána,CSc., z katedry matematiky RNDr. Zdeněk Šibrava,CSc. a z katedry fyziky doc.RNDr. Antonín Mikš,CSc. V místnosti B286 bude doc.Ing. Bedřich Košatka,CSc. a doc.Ing. Jiří Novák,CSc., z katedry matematiky doc.RNDr. Jaroslav Černý,CSc. a z katedry fyziky Ing.Petr Semerák,Ph.D. V místnosti D1122 bude proděkan doc.Ing. Jiří Máca,CSc. a Prof.Ing. Aleš Čepek,CSc., z katedry matematiky RNDr. Iva Křivková a z katedry fyziky Ing. Jiří Novák,Ph.D. Opakovaná informace bude v B280 od 11,00 hod.
  • Informace o jednotlivých studijních oborech začíná v 10 hodin

Prezentace studijního programu Geodézie a Kartografie

 • Laboratoř katedry vyšší geodézie, suterén budovy B, místnost B 028
  • doc. Krpata, katedra vyšší geodézie, elektronické přístroje a metody
  • p. Janota, katedra speciální geodézie, předvádí laserovou techniku
  • Ing. Křemen, katedra speciální geodézie, předvádí výsledky laserového skenování
 • Laboratoř fotogrammetrie, suterén budovy B, místnost B 011
  • Dr.Pavelka, katedra mapování a kartografie, digitální fotogrammetrie a laserové skenování pro dokumentaci památek
 • Digitální kartografie, B 973,
  • Ing. Zimová, doc. Mikšovský
 • Zpracování digitálních map velkých měřítek, digitální model terénu, Free Software GIS a další, B 870,
 • Katedra geodézie a pozemkových úprav připraví předvádecí akci zameřenou pro budoucí studenty oboru 3646R003 geodézie a kartografie v počítacové ucebne katedry B 979 (informace o zaměření katedry, předmetech a výukách v terénu a ukázku DMT Atlas a POZEM) spojenou s předvedením několika geodetických přístroju na odpočívadle před pocítačovou učebnou.