C++ Bc. 9 cpp

Z GeoWikiCZ
Verze z 11. 12. 2006, 16:28, kterou vytvořil Cepek (diskuse | příspěvky) (příklad převeden do zadání)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>

struct Chyba
{
  Chyba(std::string t) : text(t) {}

  std::string text;
};

double maclaurin (double x, double a, int& iter, double rel_chyba = 1e-12);

int main ()
{
 using namespace std;

 double m, mstd;
 int  pocet_iteraci;

 for (double x = -1.20; x <= 1.21; x += 0.4)
  {
   for (double a = -2; a <= 2; a++)
	{
	 try
	  {
	   cout.setf (ios_base::fixed, ios_base::floatfield);
	   // explicitne se uvadi znamenko '+'
	   cout.setf (ios_base::showpos); 
	   
	   cout << setprecision(2) << setw (3) << x
		  << ' ' << setw(3) << a
		  << ' ';

	   m  = maclaurin (x, a, pocet_iteraci);
	   mstd = pow (1 + x, a);

	   cout << setprecision( 6) << setw (10) << m
		  << ' ' << setw (10) << mstd;
	   
	   cout.setf (ios_base::scientific, ios_base::floatfield);
	   cout.unsetf(ios_base::showpos);
	   
	   cout << ' ' << std::abs(m - mstd);
	   
	   cout.setf (ios_base::fixed);
	   cout << ' ' << pocet_iteraci << endl;
	  }
	 catch (Chyba& err)
	  {
	   cout << err.text << endl;
	  }
	}
   for (int i = 0; i < 72; i++)
	{
	 cout << "-";
	}
   cout << endl;
  }

 return 0;
}

double maclaurin (double x, double a, int& iter, double rel_chyba)
{
 if ( std::abs(x) >= 1.0 && !(int(a) == a && a>=0))
  {
   throw Chyba (" ...");
  }
 
 double dif   = a * x;
 double vysledek = 1.0 + dif;
 int  n    = 2;
 
 while (std::abs (dif) > std::abs (vysledek*rel_chyba))
  {
   dif   *= x * (a - (n - 1)) / n;
   vysledek += dif;
   n++;
  }

 iter = n;

 return vysledek;
}

[ Zpět ]