C++ Bc. 9 cpp: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m (parametr a je typu double)
m (příklad převeden do zadání)
 
Řádek 84: Řádek 84:
 
   return vysledek;
 
   return vysledek;
 
  }
 
  }
 
 
'''Příklad výstupu:'''
 
 
-1.20  -2  ...
 
-1.20  -1  ...
 
-1.20  0  +1.000000  +1.000000 0.000000e+00 2
 
-1.20  +1  -0.200000  -0.200000 0.000000e+00 3
 
-1.20  +2  +0.040000  +0.040000 5.551115e-17 4
 
------------------------------------------------------------------------
 
-0.80  -2 +25.000000 +25.000000 8.908785e-11 133
 
-0.80  -1  +5.000000  +5.000000 1.834444e-11 118
 
-0.80  0  +1.000000  +1.000000 0.000000e+00 2
 
-0.80  +1  +0.200000  +0.200000 0.000000e+00 3
 
-0.80  +2  +0.040000  +0.040000 6.938894e-18 4
 
------------------------------------------------------------------------
 
-0.40  -2  +2.777778  +2.777778 1.755041e-12 34
 
-0.40  -1  +1.666667  +1.666667 7.680523e-13 31
 
-0.40  0  +1.000000  +1.000000 0.000000e+00 2
 
-0.40  +1  +0.600000  +0.600000 0.000000e+00 3
 
-0.40  +2  +0.360000  +0.360000 0.000000e+00 4
 
------------------------------------------------------------------------
 
+0.00  -2  +1.000000  +1.000000 2.220446e-16 2
 
+0.00  -1  +1.000000  +1.000000 1.110223e-16 2
 
+0.00  0  +1.000000  +1.000000 0.000000e+00 2
 
+0.00  +1  +1.000000  +1.000000 0.000000e+00 2
 
+0.00  +2  +1.000000  +1.000000 2.220446e-16 2
 
------------------------------------------------------------------------
 
+0.40  -2  +0.510204  +0.510204 1.236788e-13 36
 
+0.40  -1  +0.714286  +0.714286 1.315614e-13 32
 
+0.40  0  +1.000000  +1.000000 0.000000e+00 2
 
+0.40  +1  +1.400000  +1.400000 0.000000e+00 3
 
+0.40  +2  +1.960000  +1.960000 0.000000e+00 4
 
------------------------------------------------------------------------
 
+0.80  -2  +0.308642  +0.308642 1.266764e-13 153
 
+0.80  -1  +0.555556  +0.555556 2.191580e-13 128
 
+0.80  0  +1.000000  +1.000000 0.000000e+00 2
 
+0.80  +1  +1.800000  +1.800000 0.000000e+00 3
 
+0.80  +2  +3.240000  +3.240000 4.440892e-16 4
 
------------------------------------------------------------------------
 
+1.20  -2  ...
 
+1.20  -1  ...
 
+1.20  0  +1.000000  +1.000000 0.000000e+00 2
 
+1.20  +1  +2.200000  +2.200000 0.000000e+00 3
 
+1.20  +2  +4.840000  +4.840000 0.000000e+00 4
 
  
 
[ [[ C++ Bc. 9 | Zpět ]] ]
 
[ [[ C++ Bc. 9 | Zpět ]] ]

Aktuální verze z 11. 12. 2006, 17:28

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>

struct Chyba
{
  Chyba(std::string t) : text(t) {}

  std::string text;
};

double maclaurin (double x, double a, int& iter, double rel_chyba = 1e-12);

int main ()
{
 using namespace std;

 double m, mstd;
 int  pocet_iteraci;

 for (double x = -1.20; x <= 1.21; x += 0.4)
  {
   for (double a = -2; a <= 2; a++)
	{
	 try
	  {
	   cout.setf (ios_base::fixed, ios_base::floatfield);
	   // explicitne se uvadi znamenko '+'
	   cout.setf (ios_base::showpos); 
	   
	   cout << setprecision(2) << setw (3) << x
		  << ' ' << setw(3) << a
		  << ' ';

	   m  = maclaurin (x, a, pocet_iteraci);
	   mstd = pow (1 + x, a);

	   cout << setprecision( 6) << setw (10) << m
		  << ' ' << setw (10) << mstd;
	   
	   cout.setf (ios_base::scientific, ios_base::floatfield);
	   cout.unsetf(ios_base::showpos);
	   
	   cout << ' ' << std::abs(m - mstd);
	   
	   cout.setf (ios_base::fixed);
	   cout << ' ' << pocet_iteraci << endl;
	  }
	 catch (Chyba& err)
	  {
	   cout << err.text << endl;
	  }
	}
   for (int i = 0; i < 72; i++)
	{
	 cout << "-";
	}
   cout << endl;
  }

 return 0;
}

double maclaurin (double x, double a, int& iter, double rel_chyba)
{
 if ( std::abs(x) >= 1.0 && !(int(a) == a && a>=0))
  {
   throw Chyba (" ...");
  }
 
 double dif   = a * x;
 double vysledek = 1.0 + dif;
 int  n    = 2;
 
 while (std::abs (dif) > std::abs (vysledek*rel_chyba))
  {
   dif   *= x * (a - (n - 1)) / n;
   vysledek += dif;
   n++;
  }

 iter = n;

 return vysledek;
}

[ Zpět ]