C++ Bc. 5 cpp: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(vystup)
m (+kategorie programovani, c++)
 
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.)
Řádek 115: Řádek 115:
 
         >9.0    4.00
 
         >9.0    4.00
  
[ [[C plus plus Bc. 5|Zpět]] ]
+
[ [[C++ Bc. 5|Zpět]] ]
 +
 
 +
[[Kategorie:Programování]]
 +
[[Kategorie:C++]]

Aktuální verze z 2. 9. 2006, 11:40

#include <iostream>
#include <sstream> // istringstream
#include <list>
#include <vector>
#include <iomanip> // manipulatory datoveho proudu

void histogram(const std::list<double>& data, double min, double max, int N,
        std::vector<double>& hist);

int main ()
{
 using namespace std;

 istringstream input ("1.64 3.84 5.93 7.98 9.54 6.98 4.99 3.28 2.25 2.13 "
		    "4.58 6.60 7.72 8.88 8.56 5.47 3.59 7.43 4.31 4.68 "
		    "6.10 6.43 5.43 5.33 5.69");

 const double min = 2.0;
 const double max = 9;
 const int  N  = 7;

 list<double>  data;
 vector<double> hist;

 // nacist vstupni data do kontejneru 'data'
 double hodnota;
 while (input >> hodnota)
  {
   data.push_back (hodnota);
  }

 histogram (data, min, max, N, hist);

 // vypsat histogram
 cout.setf (ios_base::fixed, ios_base::floatfield);
 
 const double delta = (max - min) / N;

 for (int i = 0; i < hist.size (); i++)
  {
   stringstream interval;
   interval.setf (cout.flags());
   
   interval.precision (1);
   if (i != 0 && i != (hist.size() - 1))
	{
	 interval << (min + (i - 1) * delta) << "-" << min + i * delta;
	}
   else
	{
	 if (i == 0)
	  {
	   interval << "<" << min;
	  }
	 else
	  {
	   interval << ">" << max;
	  }
	}

   cout << setw (11) << interval.str();

   cout.precision (2);
   cout << setw (8) << hist[i] / data.size () * 1e2 << endl;
  }

 return 0;
}
 
void histogram(const std::list<double>& data, double min, double max, int N,
        std::vector<double>& hist) {

 const double delta = (max - min) / N;

 hist.resize (N+2);

 for (std::list<double>::const_iterator i = data.begin (), e = data.end ();
    i != e; ++i)
  {
   if ((*i) < min)
	{
	 hist[0]++;
	 continue;
	}

   if ((*i) >= max)
	{
	 hist[N+1]++;
	 continue;
	}

   for (int in = 0; in < N; in++)
	{
	 if ((*i) >= (min + in * delta) && (*i) < (min + (in + 1) * delta))
	  {
	   hist[in+1]++;
	   break;
	  }
	}
  }

 return;
}

Příklad výstupu:

    <2.0  4.00
  2.0-3.0  8.00
  3.0-4.0  12.00
  4.0-5.0  16.00
  5.0-6.0  20.00
  6.0-7.0  16.00
  7.0-8.0  12.00
  8.0-9.0  8.00
    >9.0  4.00

[ Zpět ]