C++ Bc. 5: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(odkaz na cpp)
(odkaz na Rko)
Řádek 13: Řádek 13:
 
:*Poslední prvek kontejneru <tt>hist[N+1]</tt> udává procento údajú ve vstupním souboru, které jsou větší nebo rovny parametru <tt>max</tt>.
 
:*Poslední prvek kontejneru <tt>hist[N+1]</tt> udává procento údajú ve vstupním souboru, které jsou větší nebo rovny parametru <tt>max</tt>.
 
:*<math>k</math>-tý prvek kontejneru <tt>hist[k]</tt>, kde <math>k=1,2,\ldots N,</math> udává procento prvků vstupních dat, která leží v <math>k</math>-tém intervalu <math>\Delta_k</math>, tj. procento prvků <math>x</math> pro které platí <math>\min + (k-1)\Delta \le x < \min + k\Delta</math>
 
:*<math>k</math>-tý prvek kontejneru <tt>hist[k]</tt>, kde <math>k=1,2,\ldots N,</math> udává procento prvků vstupních dat, která leží v <math>k</math>-tém intervalu <math>\Delta_k</math>, tj. procento prvků <math>x</math> pro které platí <math>\min + (k-1)\Delta \le x < \min + k\Delta</math>
 +
 +
Grafické znázornění [[Projekt R pro statistické výpočty - grafy jednoduchých funkcí#Histogram|histogramu]].
 +
  
 
[ [[C plus plus Bc.|Zpět]] | [[C plus plus Bc. 5 cpp | C++ ]] ]
 
[ [[C plus plus Bc.|Zpět]] | [[C plus plus Bc. 5 cpp | C++ ]] ]

Verze z 26. 3. 2006, 23:04

Napište funkci histogram, která pro zadaný soubor vstupních dat počítá relativní četnosti

void histogram(const std::list<double>& data, double min, double max, int N,
               std::vector<double>& hist);

Parametry:

data
vstupní parametr, kontejner obsahující zpracovávaná data
min, max
vstupní parametry, které definují intervaly pro které jsou počítány relativní četnosti
N
dělení intervalu
hist
relativní četnosti souboru vstupních dat. Počet členů kontejneru hist je
  • První prvek kontejneru hist[0] udává procento údajú ve vstupním souboru, které jsou menší než parametr min.
  • Poslední prvek kontejneru hist[N+1] udává procento údajú ve vstupním souboru, které jsou větší nebo rovny parametru max.
  • -tý prvek kontejneru hist[k], kde udává procento prvků vstupních dat, která leží v -tém intervalu , tj. procento prvků pro které platí

Grafické znázornění histogramu.


[ Zpět | C++ ]