C++ Bc. 4

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Napište funkci reseni(), která pro zadanou horní trojúhelníkovou matici a vektor vypočte řešení soustavy lineárních rovnic Funkce reseni() přepisuje vstupní vektor (pravou stranu) vypočteným řešením a testuje všechny možné chyby (nepřípustné dimenze a nulu na hlavní diagonále).

struct Chyba
{
   template <typename T> Chyba(T t) : text(t) {}

   std::string text;
};

void reseni(const GNU_gama::Mat<>& U, GNU_gama::Vec<>& x);

V horní trojúhelníkové matici jsou všechny prvky pod hlavní diagonalou nulové, všechny prvky na hlavní diagonále jsou nenulové.


Řešení:


Příklad:


[ Zpět | C++ ]