C++ Bc. 39 cpp

Z GeoWikiCZ
Verze z 20. 1. 2008, 16:03, kterou vytvořil Cepek (diskuse | příspěvky) (opraven název fce pro výpočet rovnoměrného rozdělení)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
#include <iostream>
#include <ctime>
#include <cstdlib>

inline double R01()
{
 return std::rand()/(RAND_MAX + 1.0);
}


bool neohrozujici_se_veze(int pocet_vezi)
{
 const int N = 8;
 int sachovnice[N][N] = {{0}};

 for (int i=0; i<pocet_vezi; i++)
  {
   int r, s;
   do 
    {
     r = int( R01()*N );
     s = int( R01()*N );
    }
   while (sachovnice[r][s] != 0);
   
   sachovnice[r][s] = 1;
  }


 for (int r=0; r<N; r++)
  {
   int pocet = 0;
   for (int s=0; s<N; s++)
    {
     pocet += sachovnice[r][s];
     if (pocet > 1) return false;
    }
  }

 for (int s=0; s<N; s++)
  {
   int pocet = 0;
   for (int r=0; r<N; r++)
    {
     pocet += sachovnice[r][s];
     if (pocet > 1) return false;
    }
  }

 return true;;
}int main()
{
 std::srand(std::time(0));

 std::cout.setf(std::ios_base::scientific, std::ios_base::floatfield);
 std::cout.precision(2);

 const long int   N = 1000000;  // pocet pokusu v jedne simulaci
 const long int veze[] = {8, 7, 6}; // pocet vezi v jednotlivych simulacich
 long int   celkem[] = {0, 0, 0};

 char* sep = " +-----------------------------------------------------------+";
 std::cout << sep << "\n" << " |";
 for (unsigned int k=0; k<sizeof(veze)/sizeof(int); k++)
  {
   std::cout.width(10);
   std::cout << veze[k] << "     |";     
  }
 std::cout << "\n" << sep << "\n";

 for (int s=1; s<=10; s++)
  {
   for (unsigned int k=0; k<sizeof(veze)/sizeof(int); k++)
    {
     int priznive_jevy = 0;
     for (int i=0; i<N; i++)
      if (neohrozujici_se_veze(veze[k]))
       priznive_jevy++;
     celkem[k] += priznive_jevy;

     std::cout << " | "
          << double(priznive_jevy)/N << " "
          << double(celkem[k])/(N*s);
    }

   std::cout << " |\n";
  }

 std::cout << sep << "\n";
}

[ Zpět ]