C++ Bc. 2

Z GeoWikiCZ
Verze z 12. 3. 2006, 10:55, kterou vytvořil Landa (diskuse | příspěvky) (oprava preklepu)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Mocninná metoda

Napište funkci, která pro zadanou čtvercovou diagonalizovatelnou matici vypočítá odhad jejího dominantního vlastního čísla .

Algoritmus:

  1. zvolíme libovolný jednotkový vektor   (můžeme zvolit libovolný nenulový vektor)
  2. vypočteme vektor
  3. vypočteme vektor , kde označuje euklidovskou normu (tj. je normovaný vektor )
  4. posloupnost konverguje k hodnotě Opakujeme krok 2, dokud není dosažena požadovaná relativní přesnost odhadu (např. na 4 dekadické cifry).


Příklad:

Pro matici je

Pro matici je

[ Zpět | C++ ]