C++ Bc. 10 cpp

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
#include <iostream>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <matvec/matvec.h>

struct Chyba
{
 Chyba(std::string t) : text(t) {}

 std::string text;
};


double determinant(GNU_gama::Mat<>& A)
{
 // matice musi byt ctvercova a nesmi mit nulovy rozmer
 const int N = A.rows();
 if (N != A.cols() || N == 0) throw Chyba("chybny rozmer matice");

 // D registruje zmeny znamenka determinantu
 double D = 1;

 // hlavni cyklus anuluje prvky pod hlavni diagonalou
 for (int k=1; k<N; k++)
  {
   // vyber pivotniho prvku
   double pivot = std::abs(A(k,k));
   int  index = k;
   for (int i=k+1; i<=N; i++)
    if (std::abs(A(i,k)) > pivot)
     {
      pivot = std::abs(A(i,k));
      index = i;
     }
   
   // nulovy prvek na diagonale znamena, ze matice neni regularni
   if (pivot == 0) return 0;


   // vymena pivotniho radku znamena zmenu znamenka determinantu
   if (index != k)
    {
     D *= -1;
     for (int j=k; j<=N; j++)
      std::swap(A(index,j), A(k,j));
    }

   // vynulovani sloupce pod pivotnim prvkem
   for (int i=k+1; i<=N; i++)
    {
     double p = A(i,k)/A(k,k);
     A(i,k) = 0;
     for (int j=k+1; j<=N; j++) 
      A(i,j) -= p*A(k,j);
    }
  }

 // soucin prvku na hlavni diagonale
 double S = 1;
 for (int k=1; k<=N; k++) S *= A(k,k);

 return D*S;
}


int main()
{
 try 
  {
   GNU_gama::Mat<> A(4,4);  // det(A) je 12
   A = 
    0, 2, 2, 4,
    1, 2, 3, 4,
    3, 0, 9, 8,
    2, 7, 0, 1;
   
   std::cout << "det(A) = " << determinant(A) << "\n"; 

   GNU_gama::Mat<> B(9,9);  // det(B) je 1
   B = 
    4917, 5081, 5242, 5397, 5542, 5672, 5781, 5862, 5907,
    5081, 5253, 5421, 5582, 5732, 5866, 5978, 6061, 6107,
    5242, 5421, 5596, 5763, 5918, 6056, 6171, 6256, 6303,
    5397, 5582, 5763, 5936, 6096, 6238, 6356, 6443, 6491,
    5542, 5732, 5918, 6096, 6261, 6407, 6528, 6617, 6666,
    5672, 5866, 6056, 6238, 6407, 6557, 6681, 6772, 6822,
    5781, 5978, 6171, 6356, 6528, 6681, 6808, 6901, 6952,
    5862, 6061, 6256, 6443, 6617, 6772, 6901, 6996, 7048,
    5907, 6107, 6303, 6491, 6666, 6822, 6952, 7048, 7101;

   std::cout << "det(B) = " << determinant(B) << "\n"; 
  }
 catch(Chyba& ch)
  {
   std::cout << "Chyba : " << ch.text << "\n";
  }
}

[ Zpět ]