C++ Bc. 10: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 11: Řádek 11:
 
Funkce <tt>determinant()</tt> proto převádí danou matici na horní trojuúhelníkovou matici pomocí elementárních operací, které nemění hodnotu determinantu:
 
Funkce <tt>determinant()</tt> proto převádí danou matici na horní trojuúhelníkovou matici pomocí elementárních operací, které nemění hodnotu determinantu:
  
 +
* pokud k libovolnému řádku matice přičteme <math>p</math>-násobek jiného řádku, hodnota determinantu se tím nemění
 
* výměna dvou různých řádků matice změní pouze znaménkou determinantu, nemění ale jeho absolutní hodnotu
 
* výměna dvou různých řádků matice změní pouze znaménkou determinantu, nemění ale jeho absolutní hodnotu
* pokud k libovolnému řádku matice přičteme <math>p</math>-násobek jiného řádku, hodnota determinantu se tím nemění
 
  
 
Převod na horní trojúhelníkovou matici proto probíhá v <math>k</math> krocích, <math>k=1,2,\ldots</math> V každém kroku hledáme pivotní prvkek, tj. prvek s největší absolutní hodnotou. V <math>k</math>-tém kroku pak vyměníme <math>k</math>-tý řádek s ''pivotním řádkem.'' Tato výměna změní znaménko determinantu, každou změnu znaménka je pochopitelně třeba zaznamenat.  
 
Převod na horní trojúhelníkovou matici proto probíhá v <math>k</math> krocích, <math>k=1,2,\ldots</math> V každém kroku hledáme pivotní prvkek, tj. prvek s největší absolutní hodnotou. V <math>k</math>-tém kroku pak vyměníme <math>k</math>-tý řádek s ''pivotním řádkem.'' Tato výměna změní znaménko determinantu, každou změnu znaménka je pochopitelně třeba zaznamenat.  

Verze z 26. 2. 2006, 15:19

Determinant

Napište funkcí, která počítá determinant matice

double determinant(GNU_gama::Mat<>& A);

Řešení

Výpočet determimnántu je triviální v případě trojúhelníkové matice, kdy determinant je roven součinu prvků na hlavní diagonále. Speciálně, pokud je se na hlavní diagonále vyskytuje nula, je determinant nulový.

Funkce determinant() proto převádí danou matici na horní trojuúhelníkovou matici pomocí elementárních operací, které nemění hodnotu determinantu:

  • pokud k libovolnému řádku matice přičteme -násobek jiného řádku, hodnota determinantu se tím nemění
  • výměna dvou různých řádků matice změní pouze znaménkou determinantu, nemění ale jeho absolutní hodnotu

Převod na horní trojúhelníkovou matici proto probíhá v krocích, V každém kroku hledáme pivotní prvkek, tj. prvek s největší absolutní hodnotou. V -tém kroku pak vyměníme -tý řádek s pivotním řádkem. Tato výměna změní znaménko determinantu, každou změnu znaménka je pochopitelně třeba zaznamenat.

Po výběru pivotního prvku, přičítáme k řádkům -násobky pivotního řádku, kde Tak dojde k vynulování prvků pod pivotním prvkem

Příklad

[ Zpět | C++ ]