Bakalářské studium: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka s textem „{{Studium}} __TOC__ == Charakteristika studia == Bakalářské studium ve studijním programu Geodézie a kartografie je 3-leté. Jedná se o prezenční s…“)
(Žádný rozdíl)

Verze z 24. 5. 2019, 12:06

Charakteristika studia

Bakalářské studium ve studijním programu Geodézie a kartografie je 3-leté. Jedná se o prezenční studium v akademicky zaměřeném studijním programu. Cílem studijního programu Geodézie a kartografie je výchova odborníků v oblasti geodézie a kartografie se znalostmi, které jim umožní plnohodnotné působení v oboru zeměměřictví. Tito odborníci se pak uplatní v geodetické praxi (např. v oblasti Katastru nemovitostí) a zároveň budou velmi dobře připraveni na studium v magisterském studijním programu.

Tříleté bakalářské studium programu Geodézie a kartografie je složeno pouze z povinných předmětů. Studium je zaměřeno na zvládnutí základní problematiky geodézie a kartografie. Cílem studia je zvládnutí teoretických problémů geodézie a kartografie, které zahrnují matematiku, fyziku, teorii chyb či související informatické zajištění, a zároveň praktických geodetických činností. Nezbytnou součástí studijního plánu tak jsou i výuky v terénu. Kromě klasické a teoretické geodézie je zařazena i problematika Katastru nemovitostí (předměty mapování, katastr nemovitostí, pozemkové úpravy), který je jedním z pilířů geodetické praxe. Cílem studia je dále podat základní informace v oblastech kartografie, fotogrammetrie, geografických informačních systémů (GIS) i inženýrské geodézie, které jsou dále hlouběji rozvíjeny v magisterském studiu.

Studijní plány

  • pro studenty, kteří nastoupili do studijního programu v roce 2018 a dříve dobíhá následující studijní plán
  • pro studenty, kteří nastoupili do studijního programu v roce 2019 a později platí následující studijní plán

Bakalářské státní závěrečné zkoušky

Na Stavební fakultě ČVUT se konají bakalářské státní zkoušky odděleně od obhajoby bakalářské práce. Státní zkoušky na bakalářském studijním programu Geodézie a kartografie jsou dvě:

Každá ze zkoušek je plánována na 15 minut, student má po vylosování dvou otázek 15 minut na přípravu. Obhajoba bakalářské práce se koná až po státních závěrečných zkouškách. Obhajoba bakalářské práce trvá 30 minut, z toho max. 15 minut na prezentaci práce, pokud komise nerozhodne jinak.