Bakalářské státní závěrečné zkoušky: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m (+ šablona Studium)
Řádek 1: Řádek 1:
 +
{{Studium}}
 
Ve studijním programu geodézie a kartografie jsou těžištěm ústní zkoušky vždy dva tématické okruhy
 
Ve studijním programu geodézie a kartografie jsou těžištěm ústní zkoušky vždy dva tématické okruhy
  

Verze z 16. 4. 2008, 09:39

Ve studijním programu geodézie a kartografie jsou těžištěm ústní zkoušky vždy dva tématické okruhy

obor geodézie a kartografie
  1. geodézie a kartografie: Znalosti z obecného teoretického základu, technické geodézie, teoretické geodézie, mapování, kartografie, základů GIS, dálkového průzkumu Země, fotogrammetrie. Při ústní zkoušce jsou otázky orientovány na zvolený studijní modul (technická geodézie; teoretická geodézie; mapování fotogrammetrie a DPZ; kartografie a GIS; inženýrská geodézie)
  2. katastr nemovitostí: Vývoj právních vztahů k nemovitostem, veřejné knihy a knihovní zákon, katastrální zákon a prováděcí vyhláška, předmět a obsah katastru, činnosti při vedení katastrálního operátu, činnosti při obnově katastrálního operátu, zápisy právních vztahů k nemovitostem, geometrický plán a jeho úloha, vytyčování hranic pozemků, poskytování údajů katastru, Informační systém KN, vazby na ISVS.
obor geoinformatika
  1. geoinformatika: Obecné znalosti teoretického základu oboru – matematika, teoretická geodézie a informatika. Dále pak znalosti ze skupiny předmětů které jsou zaměřeny na problematiku aplikací geografických informačních systémů. Na úrovni bakalářské státní závěrečné zkoušky se přepodkládá, že absolvent bakalářského studia je převážně uživatelem informačních technologií (zatímco absolvent studia magisterského by měl být i jejich tvůrcem).
  2. katastr nemovitostí: viz obor g+k