Historie verzí stránky „Bakalářská státní zkouška z územních informačních systémů pro veřejnou správu“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 8. 5. 2017, 18:41Cepek (diskuse | příspěvky). . (214 bajtů) (+214). . (Založena nová stránka s textem „Zkoušku organizuje katedra geomatiky. Bakalářská státní zkouška pokrývá okruhy předmětů ... doplnit. # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #…“)