Anotace diplomových prací - zimní semestr 2006

Z GeoWikiCZ
Verze z 9. 2. 2007, 12:36, kterou vytvořil Hanek (diskuse | příspěvky) (→‎Katedra speciální geodézie)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anotace diplomových prací - celkový přehled

Katedra geodézie a pozemkových úprav

Katedra vyšší geodézie

Katedra mapování a kartografie

Katedra speciální geodézie

Tomáš Třešňák: Vyhodnocení etapových měření 2006 v místí prostorové síti Rabenov

vedoucí: Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. obhájeno: 25.1.2007

Tématem diplomové práce je vyhodnocení etapových měření 2006 v místní souřadnicové síti Rabenov, určené pro sledování svahových posunů rekultivovaného povrchového hnědouhelného dolu. Bylo zpracovány 2 etapy terestrických a GPS měření, transformace do S-JTSK, Bpv, vypočteny posuny pozorovaných bodů a upřesněna organizace měření v nově vzniklé síti a testování všesměrného hranolu Leica.


Jindřich Sienczak: Bodová pole a zaměření terénu pro speciální využití

vedoucí: Ing. Ilona Janžurová obhájeno: 25.1.2007

Cílem diplomové práce byla příprava výuky základní geodézie v terénu. V zájmové, mírně členité lokalitě byla navržena, stabilizována, zaměřena a vyrovnána místní prostorová síť o 10 bodech, určená ve státních referenčních systémech.


Michaela Kollnerová: Vyhodnocení etapových nivelačních měření svislých posunů mostního objektu

vedoucí: Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. obhájeno: 25.1.2007

Diplomová práce obsahuje zpracování a vyhodnocení 8 etapových měření svislých posunů vyzrálé betonové konstrukce Branického mostu z hlediska působení denních, sezónních i dlouhodobých atmosférických vlivů.