Anotace diplomových prací - zimní semestr 2006

Z GeoWikiCZ
Verze z 9. 2. 2007, 13:25, kterou vytvořil Hanek (diskuse | příspěvky) (Katedra speciální geodézie)
Přejít na: navigace, hledání

Anotace diplomových prací - celkový přehled

Katedra geodézie a pozemkových úprav

Katedra vyšší geodézie

Katedra mapování a kartografie

Katedra speciální geodézie

Tomáš Třešňák: Vyhodnocení etapových měření 2006 v místí prostorové síti Rabenov

vedoucí: Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. obhájeno: 25.1.2007

Tématem diplomové práce je vyhodnocení etapových měření 2006 v místní souřadnicové síti Rabenov, určené pro sledování svahových posunů rekultivovaného povrchového hnědouhelného dolu. Bylo zpracovány 2 etapy terestrických a GPS měření, transformace do S-JTSK, Bpv, vypočteny posuny pozorovaných bodů a upřesněna organizace měření v nově vzniklé síti a testování všesměrného hranolu Leica.