Anotace diplomových prací - zimní semestr 2006: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
Řádek 13: Řádek 13:
  
 
Tématem diplomové práce je vyhodnocení etapových měření 2006 v místní souřadnicové síti Rabenov, určené pro sledování svahových posunů rekultivovaného povrchového hnědouhelného dolu. Bylo zpracovány 2 etapy terestrických a GPS měření, transformace do S-JTSK, Bpv, vypočteny posuny pozorovaných bodů a upřesněna organizace měření v nově vzniklé síti a testování všesměrného hranolu Leica.
 
Tématem diplomové práce je vyhodnocení etapových měření 2006 v místní souřadnicové síti Rabenov, určené pro sledování svahových posunů rekultivovaného povrchového hnědouhelného dolu. Bylo zpracovány 2 etapy terestrických a GPS měření, transformace do S-JTSK, Bpv, vypočteny posuny pozorovaných bodů a upřesněna organizace měření v nově vzniklé síti a testování všesměrného hranolu Leica.
 +
 +
 +
====Jindřich Sienczak: Bodová pole a zaměření terénu pro speciální využití====
 +
 +
'''vedoucí''': Ing. Ilona Janžurová                          '''obhájeno:''' 25.1.2007
 +
 +
Cílem diplomové práce byla příprava výuky základní geodézie v terénu. V zájmové, mírně členité lokalitě byla navržena, stabilizována, zaměřena a vyrovnána místní prostorová síť o 10 bodech, určená ve státních referenčních systémech.
 +
 +
 +
====Michaela Kollnerová: Vyhodnocení etapových nivelačních měření svislých posunů mostního objektu ====
 +
 +
'''vedoucí''': Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.                  '''obhájeno:''' 25.1.2007
 +
 +
Diplomová práce obsahuje zpracování a vyhodnocení 8 etapových měření svislých posunů vyzrálé betonové konstrukce Branického mostu z hlediska působení denních, sezónních i dlouhodobých atmosférických vlivů.

Aktuální verze z 9. 2. 2007, 13:36

Anotace diplomových prací - celkový přehled

Katedra geodézie a pozemkových úprav

Katedra vyšší geodézie

Katedra mapování a kartografie

Katedra speciální geodézie

Tomáš Třešňák: Vyhodnocení etapových měření 2006 v místí prostorové síti Rabenov

vedoucí: Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. obhájeno: 25.1.2007

Tématem diplomové práce je vyhodnocení etapových měření 2006 v místní souřadnicové síti Rabenov, určené pro sledování svahových posunů rekultivovaného povrchového hnědouhelného dolu. Bylo zpracovány 2 etapy terestrických a GPS měření, transformace do S-JTSK, Bpv, vypočteny posuny pozorovaných bodů a upřesněna organizace měření v nově vzniklé síti a testování všesměrného hranolu Leica.


Jindřich Sienczak: Bodová pole a zaměření terénu pro speciální využití

vedoucí: Ing. Ilona Janžurová obhájeno: 25.1.2007

Cílem diplomové práce byla příprava výuky základní geodézie v terénu. V zájmové, mírně členité lokalitě byla navržena, stabilizována, zaměřena a vyrovnána místní prostorová síť o 10 bodech, určená ve státních referenčních systémech.


Michaela Kollnerová: Vyhodnocení etapových nivelačních měření svislých posunů mostního objektu

vedoucí: Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. obhájeno: 25.1.2007

Diplomová práce obsahuje zpracování a vyhodnocení 8 etapových měření svislých posunů vyzrálé betonové konstrukce Branického mostu z hlediska působení denních, sezónních i dlouhodobých atmosférických vlivů.