Anotace diplomových prací - zimní semestr 2005: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
(Není zobrazeno 16 mezilehlých verzí od 4 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
 
= Katedra geodézie a pozemkových úprav =
 
= Katedra geodézie a pozemkových úprav =
 
==== Černý Matěj: Název DP ====
 
 
'''vedoucí:''' doc. Pospíšil 
 
    '''oponent:''' jméno oponenta
 
    '''volitelný předmět:''' PÚ
 
 
sem příjde text anotace diplomové práce Matěje Černého
 
  
 
==== Janů Jiří: Název DP ====
 
==== Janů Jiří: Název DP ====
Řádek 18: Řádek 10:
  
 
= Katedra vyšší geodézie =
 
= Katedra vyšší geodézie =
 +
==== Vatrt Vilém : Ověření stálosti hodnoty potenciálu na geoidu s využitím altimetrických dat a různých geopotenciálních modelů ====
 +
 +
'''vedoucí:''' prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
 +
    '''oponent:''' doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D. '''obhájeno:''' 2006-01-17
 +
 +
Diplomová práce je důležitým příspěvkem k definici jednotného světového výškového systému. Pracemi souvisejícími s realizací globálního výškového systému se systematicky a dlouhodobě zabývá skupina výzkumníků ve VGHMÚř v Dobrušce, pod ideovým vedením profesora M. Burši. Vzhledem k tomu, že vztažnou plochou pro určování výšek je geoid (resp. kvazigeoid) základním úkolem je určení hodnoty geopotenciálu na geoidu <math>W_o</math>, který by měl být blízký ploše, reprezentující střední hladinu moří. Důležitým požadavkem je pak ověření stálosti této hodnoty v čase, tak aby mohla být považována za konstantní veličinu. Ověření stálosti je použito dat altimetrické družice Jason 1.
 +
 +
==== Ryšavý Vít : Analýza zvláštních nivelačních sítí - tvorba softwaru a jeho aplikace ====
 +
 +
'''vedoucí:''' doc. Ing. Antonín Zeman, DrSc.
 +
&nbsp;&nbsp;&nbsp; '''oponent:''' Ing. Jan Řezníček, Ph.D. '''obhájeno:''' 2006-01-17
 +
 +
Vytvoření softwaru, který na základě vstupních hodnot nadmořských výšek nivelačních bodů z opakovaných nivelací vyhodnotí časové změny výšek, které nastaly u nivelačních bodů zvláštních nivelačních sítí. Tyto změny vhodným způsobem matematicky interpretuje. Druhou částí diplomové párce je praktické ověření vytvořeného softwaru na výsledcích opakovaných nivelačních měření ČSNS na území města Brna a okolí.
  
 
= Katedra mapování a kartografie =
 
= Katedra mapování a kartografie =
  
==== Lenka Kopecká : Hodnocení konformních zobrazení pro mapu Evropské unie ====
+
==== Kopecká Lenka : Hodnocení konformních zobrazení pro mapu Evropské unie ====
  
 
'''vedoucí:''' Ing. Petr Buchar, CSc.
 
'''vedoucí:''' Ing. Petr Buchar, CSc.
Řádek 28: Řádek 33:
 
Na základě kritérii používaných pro hodnocení kartografických zobrazení diplomová práce porovnává použití různých konformních zobrazení pro mapu stávajících zemí Evropské unie. Hodnocena byla jednak jednoduchá zobrazení válcová, kuželová i azimutální a také Lagrangeovo a Augustovo zobrazení. Byly navrhovány i obecné polohy některých zmíněných zobrazení a uplatněno zavedení multiplikační konstanty. Vzájemné porovnání bylo provedeno na základě minimaximálního a globálního Airyho kritéria. Práce je doplněna četnými tabulkami i ukázkami map zvoleného území.
 
Na základě kritérii používaných pro hodnocení kartografických zobrazení diplomová práce porovnává použití různých konformních zobrazení pro mapu stávajících zemí Evropské unie. Hodnocena byla jednak jednoduchá zobrazení válcová, kuželová i azimutální a také Lagrangeovo a Augustovo zobrazení. Byly navrhovány i obecné polohy některých zmíněných zobrazení a uplatněno zavedení multiplikační konstanty. Vzájemné porovnání bylo provedeno na základě minimaximálního a globálního Airyho kritéria. Práce je doplněna četnými tabulkami i ukázkami map zvoleného území.
  
==== Kamila Mončeková : Ortodroma v kartografických zobrazeních ====
+
==== Mončeková Kamila : Ortodroma v kartografických zobrazeních ====
  
 
'''vedoucí:''' Ing. Petr Buchar, CSc.
 
'''vedoucí:''' Ing. Petr Buchar, CSc.
&nbsp;&nbsp;&nbsp; '''obhájeno:''' 2006-01-17
+
&nbsp;&nbsp;&nbsp; '''oponent:''' RNDr.Tomáš Beránek,CSc.  '''obhájeno:''' 2006-01-17
  
 
Diplomová práce posuzuje průběh ortodrom ve vybraných kartografických zobrazeních. Výběr zobrazení byl limitován jejich dostupností v systému Projection, kterým byla zadaná problematika podporována. Aplikace byly přizpůsobeny mapovým listům 1:500 000 a 1:1 000 000 lokalizovaným pro území našeho státu. Odlehlosti obrazu ortodrom od přímé spojnice jsou posuzovány na základě uvažované grafické přesnosti mapy zvoleného měřítka. Práce je doprovázena tabulkami i přehlednými grafickými ukázkami.
 
Diplomová práce posuzuje průběh ortodrom ve vybraných kartografických zobrazeních. Výběr zobrazení byl limitován jejich dostupností v systému Projection, kterým byla zadaná problematika podporována. Aplikace byly přizpůsobeny mapovým listům 1:500 000 a 1:1 000 000 lokalizovaným pro území našeho státu. Odlehlosti obrazu ortodrom od přímé spojnice jsou posuzovány na základě uvažované grafické přesnosti mapy zvoleného měřítka. Práce je doprovázena tabulkami i přehlednými grafickými ukázkami.
  
 
= Katedra speciální geodézie =
 
= Katedra speciální geodézie =
 +
==== Jiřík Jiří : Problematika sledování svislých posunů objektu základní umělecké školy v Mostě ====
 +
 +
'''vedoucí:''' Ing. Jitka Suchá, Ph.D.
 +
&nbsp;&nbsp;&nbsp; '''oponent:''' Ing. Pavel Sobotka  '''obhájeno:''' 2006-01-17
 +
 +
Diplomová práce obsahuje základní informace týkající se problematiky měření svislých posunů objektů, ověření kvality a přesnosti použitých nivelačích přístrojů, zpracování čtyř etap měření objektu ZUŠ v roce 2005, zhodnocení všech etap měření a vyvození závěrů o stabilitě objektu.
 +
 +
==== Špačková Lenka : Měření průběhu nadzemních vedení vysokého napětí ====
 +
 +
'''vedoucí:''' Ing. Jitka Suchá, Ph.D.
 +
&nbsp;&nbsp;&nbsp; '''oponent:''' Ing. Pavel Sobotka  '''obhájeno:''' 2006-01-17
 +
 +
Diplomová práce obsahuje velmi podrobné informace shromážděné z dostupné literatury týkající se problematiky měření průběhu nadzemních vedení vysokého napětí, posouzení jednotlivých metod z hlediska vhodnosti a kvality výsledků, provedení experimentálních měření, zhodnocení výsledků těchto měření.
 +
 +
==== Černý Matěj: Název DP ====
 +
 +
'''vedoucí:''' doc. Pospíšil &nbsp;&nbsp;&nbsp; '''oponent:''' jméno oponenta
 +
&nbsp;&nbsp;&nbsp; '''volitelný předmět:''' PÚ
 +
 +
sem příjde text anotace diplomové práce Matěje Černého
 +
 +
==== Jan Vavroch: Zajišťovací mikrosíť geodeticko-geotechnického vrtu TV01 ====
 +
 +
'''vedoucí:''' Ing. Tomáš Jiřikovský
 +
&nbsp;&nbsp;&nbsp; '''oponent:''' Ing. Radovan Machotka  '''obhájeno:''' 17.1.2006
 +
 +
Diplomová práce se zabývá hledáním optimálních variant zajišťovacích mikrosítí a jejich analýzou z hlediska přesnosti, spolehlivosti, robustnosti a cenových nákladů s cílem vybrat nejvhodnější řešení. V závěru jsou uvedeny výsledky praktického zaměření nulté etapy.

Aktuální verze z 18. 7. 2006, 12:52

Katedra geodézie a pozemkových úprav

Janů Jiří: Název DP

vedoucí: jméno vedoucího dp     oponent: jméno oponenta     volitelný předmět: xxx

sem příjde text anotace diplomové práce Jiřího Janů

Katedra vyšší geodézie

Vatrt Vilém : Ověření stálosti hodnoty potenciálu na geoidu s využitím altimetrických dat a různých geopotenciálních modelů

vedoucí: prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.     oponent: doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D. obhájeno: 2006-01-17

Diplomová práce je důležitým příspěvkem k definici jednotného světového výškového systému. Pracemi souvisejícími s realizací globálního výškového systému se systematicky a dlouhodobě zabývá skupina výzkumníků ve VGHMÚř v Dobrušce, pod ideovým vedením profesora M. Burši. Vzhledem k tomu, že vztažnou plochou pro určování výšek je geoid (resp. kvazigeoid) základním úkolem je určení hodnoty geopotenciálu na geoidu , který by měl být blízký ploše, reprezentující střední hladinu moří. Důležitým požadavkem je pak ověření stálosti této hodnoty v čase, tak aby mohla být považována za konstantní veličinu. Ověření stálosti je použito dat altimetrické družice Jason 1.

Ryšavý Vít : Analýza zvláštních nivelačních sítí - tvorba softwaru a jeho aplikace

vedoucí: doc. Ing. Antonín Zeman, DrSc.     oponent: Ing. Jan Řezníček, Ph.D. obhájeno: 2006-01-17

Vytvoření softwaru, který na základě vstupních hodnot nadmořských výšek nivelačních bodů z opakovaných nivelací vyhodnotí časové změny výšek, které nastaly u nivelačních bodů zvláštních nivelačních sítí. Tyto změny vhodným způsobem matematicky interpretuje. Druhou částí diplomové párce je praktické ověření vytvořeného softwaru na výsledcích opakovaných nivelačních měření ČSNS na území města Brna a okolí.

Katedra mapování a kartografie

Kopecká Lenka : Hodnocení konformních zobrazení pro mapu Evropské unie

vedoucí: Ing. Petr Buchar, CSc.     oponent: Ing.Tomáš Bayer,Ph.D. obhájeno: 2006-01-17

Na základě kritérii používaných pro hodnocení kartografických zobrazení diplomová práce porovnává použití různých konformních zobrazení pro mapu stávajících zemí Evropské unie. Hodnocena byla jednak jednoduchá zobrazení válcová, kuželová i azimutální a také Lagrangeovo a Augustovo zobrazení. Byly navrhovány i obecné polohy některých zmíněných zobrazení a uplatněno zavedení multiplikační konstanty. Vzájemné porovnání bylo provedeno na základě minimaximálního a globálního Airyho kritéria. Práce je doplněna četnými tabulkami i ukázkami map zvoleného území.

Mončeková Kamila : Ortodroma v kartografických zobrazeních

vedoucí: Ing. Petr Buchar, CSc.     oponent: RNDr.Tomáš Beránek,CSc. obhájeno: 2006-01-17

Diplomová práce posuzuje průběh ortodrom ve vybraných kartografických zobrazeních. Výběr zobrazení byl limitován jejich dostupností v systému Projection, kterým byla zadaná problematika podporována. Aplikace byly přizpůsobeny mapovým listům 1:500 000 a 1:1 000 000 lokalizovaným pro území našeho státu. Odlehlosti obrazu ortodrom od přímé spojnice jsou posuzovány na základě uvažované grafické přesnosti mapy zvoleného měřítka. Práce je doprovázena tabulkami i přehlednými grafickými ukázkami.

Katedra speciální geodézie

Jiřík Jiří : Problematika sledování svislých posunů objektu základní umělecké školy v Mostě

vedoucí: Ing. Jitka Suchá, Ph.D.     oponent: Ing. Pavel Sobotka obhájeno: 2006-01-17

Diplomová práce obsahuje základní informace týkající se problematiky měření svislých posunů objektů, ověření kvality a přesnosti použitých nivelačích přístrojů, zpracování čtyř etap měření objektu ZUŠ v roce 2005, zhodnocení všech etap měření a vyvození závěrů o stabilitě objektu.

Špačková Lenka : Měření průběhu nadzemních vedení vysokého napětí

vedoucí: Ing. Jitka Suchá, Ph.D.     oponent: Ing. Pavel Sobotka obhájeno: 2006-01-17

Diplomová práce obsahuje velmi podrobné informace shromážděné z dostupné literatury týkající se problematiky měření průběhu nadzemních vedení vysokého napětí, posouzení jednotlivých metod z hlediska vhodnosti a kvality výsledků, provedení experimentálních měření, zhodnocení výsledků těchto měření.

Černý Matěj: Název DP

vedoucí: doc. Pospíšil     oponent: jméno oponenta     volitelný předmět:

sem příjde text anotace diplomové práce Matěje Černého

Jan Vavroch: Zajišťovací mikrosíť geodeticko-geotechnického vrtu TV01

vedoucí: Ing. Tomáš Jiřikovský     oponent: Ing. Radovan Machotka obhájeno: 17.1.2006

Diplomová práce se zabývá hledáním optimálních variant zajišťovacích mikrosítí a jejich analýzou z hlediska přesnosti, spolehlivosti, robustnosti a cenových nákladů s cílem vybrat nejvhodnější řešení. V závěru jsou uvedeny výsledky praktického zaměření nulté etapy.