Anotace diplomových prací - zimní semestr 2005: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 25: Řádek 25:
 
Diplomová práce je důležitým příspěvkem k definici jednotného světového výškového systému. Pracemi souvisejícími s realizací globálního výškového systému se systematicky a dlouhodobě zabývá skupina výzkumníků ve VGHMÚř v Dobrušce, pod ideovým vedením profesora M. Burši. Vzhledem k tomu, že vztažnou plochou pro určování výšek je geoid (resp. kvazigeoid) základním úkolem je určení hodnoty geopotenciálu na geoidu <math>W_o</math>, který by měl být blízký ploše, reprezentující střední hladinu moří. Důležitým požadavkem je pak ověření stálosti této hodnoty v čase, tak aby mohla být považována za konstantní veličinu. Ověření stálosti je použito dat altimetrické družice Jason 1.
 
Diplomová práce je důležitým příspěvkem k definici jednotného světového výškového systému. Pracemi souvisejícími s realizací globálního výškového systému se systematicky a dlouhodobě zabývá skupina výzkumníků ve VGHMÚř v Dobrušce, pod ideovým vedením profesora M. Burši. Vzhledem k tomu, že vztažnou plochou pro určování výšek je geoid (resp. kvazigeoid) základním úkolem je určení hodnoty geopotenciálu na geoidu <math>W_o</math>, který by měl být blízký ploše, reprezentující střední hladinu moří. Důležitým požadavkem je pak ověření stálosti této hodnoty v čase, tak aby mohla být považována za konstantní veličinu. Ověření stálosti je použito dat altimetrické družice Jason 1.
  
==== Ryšavý Vít : Analýza zvláštních nivelačních sítí - tvorna softwaru a jeho aplikace ====
+
==== Ryšavý Vít : Analýza zvláštních nivelačních sítí - tvorba softwaru a jeho aplikace ====
  
 
'''vedoucí:''' doc. Ing. Antonín Zeman, DrSc.
 
'''vedoucí:''' doc. Ing. Antonín Zeman, DrSc.
 
&nbsp;&nbsp;&nbsp; '''oponent:''' Ing. Jan Řezníček, Ph.D. '''obhájeno:''' 2006-01-17
 
&nbsp;&nbsp;&nbsp; '''oponent:''' Ing. Jan Řezníček, Ph.D. '''obhájeno:''' 2006-01-17
  
Vytvoření softwaru, který na základě vstupních hodnot nadmořských výšek nivelačních bodů z opakovaných nivelací vyhodnotí časové změny výšek, ktyeré nastaly u nivelačních bodů zvláštních nivelačních sítí. Tyto změny vhodným způsobem matematicky interpretuje. Druhou částí diplomové párce je praktické ověření vytvořeného softwaru na výsledcích opakovaných nivelačních měření ČSNS na území města Brna a okolí.
+
Vytvoření softwaru, který na základě vstupních hodnot nadmořských výšek nivelačních bodů z opakovaných nivelací vyhodnotí časové změny výšek, které nastaly u nivelačních bodů zvláštních nivelačních sítí. Tyto změny vhodným způsobem matematicky interpretuje. Druhou částí diplomové párce je praktické ověření vytvořeného softwaru na výsledcích opakovaných nivelačních měření ČSNS na území města Brna a okolí.
  
 
= Katedra mapování a kartografie =
 
= Katedra mapování a kartografie =

Verze z 8. 2. 2006, 14:38

Katedra geodézie a pozemkových úprav

Černý Matěj: Název DP

vedoucí: doc. Pospíšil     oponent: jméno oponenta     volitelný předmět:

sem příjde text anotace diplomové práce Matěje Černého

Janů Jiří: Název DP

vedoucí: jméno vedoucího dp     oponent: jméno oponenta     volitelný předmět: xxx

sem příjde text anotace diplomové práce Jiřího Janů

Katedra vyšší geodézie

Vatrt Vilém : Ověření stálosti hodnoty potenciálu na geoidu s využitím altimetrických dat a různých geopotenciálních modelů

vedoucí: prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.     oponent: doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D. obhájeno: 2006-01-17

Diplomová práce je důležitým příspěvkem k definici jednotného světového výškového systému. Pracemi souvisejícími s realizací globálního výškového systému se systematicky a dlouhodobě zabývá skupina výzkumníků ve VGHMÚř v Dobrušce, pod ideovým vedením profesora M. Burši. Vzhledem k tomu, že vztažnou plochou pro určování výšek je geoid (resp. kvazigeoid) základním úkolem je určení hodnoty geopotenciálu na geoidu , který by měl být blízký ploše, reprezentující střední hladinu moří. Důležitým požadavkem je pak ověření stálosti této hodnoty v čase, tak aby mohla být považována za konstantní veličinu. Ověření stálosti je použito dat altimetrické družice Jason 1.

Ryšavý Vít : Analýza zvláštních nivelačních sítí - tvorba softwaru a jeho aplikace

vedoucí: doc. Ing. Antonín Zeman, DrSc.     oponent: Ing. Jan Řezníček, Ph.D. obhájeno: 2006-01-17

Vytvoření softwaru, který na základě vstupních hodnot nadmořských výšek nivelačních bodů z opakovaných nivelací vyhodnotí časové změny výšek, které nastaly u nivelačních bodů zvláštních nivelačních sítí. Tyto změny vhodným způsobem matematicky interpretuje. Druhou částí diplomové párce je praktické ověření vytvořeného softwaru na výsledcích opakovaných nivelačních měření ČSNS na území města Brna a okolí.

Katedra mapování a kartografie

Kopecká Lenka : Hodnocení konformních zobrazení pro mapu Evropské unie

vedoucí: Ing. Petr Buchar, CSc.     oponent: Ing.Tomáš Bayer,Ph.D. obhájeno: 2006-01-17

Na základě kritérii používaných pro hodnocení kartografických zobrazení diplomová práce porovnává použití různých konformních zobrazení pro mapu stávajících zemí Evropské unie. Hodnocena byla jednak jednoduchá zobrazení válcová, kuželová i azimutální a také Lagrangeovo a Augustovo zobrazení. Byly navrhovány i obecné polohy některých zmíněných zobrazení a uplatněno zavedení multiplikační konstanty. Vzájemné porovnání bylo provedeno na základě minimaximálního a globálního Airyho kritéria. Práce je doplněna četnými tabulkami i ukázkami map zvoleného území.

Mončeková Kamila : Ortodroma v kartografických zobrazeních

vedoucí: Ing. Petr Buchar, CSc.     oponent: RNDr.Tomáš Beránek,CSc. obhájeno: 2006-01-17

Diplomová práce posuzuje průběh ortodrom ve vybraných kartografických zobrazeních. Výběr zobrazení byl limitován jejich dostupností v systému Projection, kterým byla zadaná problematika podporována. Aplikace byly přizpůsobeny mapovým listům 1:500 000 a 1:1 000 000 lokalizovaným pro území našeho státu. Odlehlosti obrazu ortodrom od přímé spojnice jsou posuzovány na základě uvažované grafické přesnosti mapy zvoleného měřítka. Práce je doprovázena tabulkami i přehlednými grafickými ukázkami.

Katedra speciální geodézie