Anotace diplomových prací - zimní semestr 1998: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
Řádek 1: Řádek 1:
 
= Katedra geodézie a pozemkových úprav =
 
= Katedra geodézie a pozemkových úprav =
  
==== Markéta Kvitová: Porovnání hodnot přesnosti univerzálních stanic TC 1700 a TC 1800 ====
+
 
 +
==== Petra Svobodová: Transformace souřadnic zaměřených metodou GPS v pražské agloneraci ====
  
 
'''vedoucí:''' Ing. Jan Ratiborský, CSc.
 
'''vedoucí:''' Ing. Jan Ratiborský, CSc.
    '''obhájeno:''' 1998-01-24
+
    '''obhájeno:''' 1999-01-25
 +
 
 +
Cílem diplomové práce bylo zaměřit metodou GPS stávající kostru vektorů na území velké Prahy a vypočítat transformační parametry mezi WGS-84 a S-JTSK. Vektorová kostra obsahovala 23 bodů a z toho 15 bodů bylo identických. Zaměření sítě bylo provedeno přístrojem TOPCON TURBO-SII. Pro transformaci souřadnic byly použit software TOPTRANS a GEODIS-B. 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
==== Tomáš Vedra: Trigonometrické určování výškových rozdílů v účelové síti ====
 +
 
 +
'''vedoucí:''' Doc. Ing. Radim Blažek, CSc.
 +
    '''obhájeno:''' 1999-01-25
 +
 
 +
Diplomová práce se zabývá trigonometrickým určováním výškových rozdílů a následně nadmořských výšek dvou nových bodů účelové sítě ve Starém Městě pod Sněžníkem. V práci je podrobně popsána technologie uvedené metody využívající refrakční modely s konstantním refračním koeficientem pro záměru a pro stanovisko z oboustranně a současně měřených zenitových úhlů z excentrických stanovisek na válcové signály umístěné na centru. Je provedeno výškové vyrovnání obou uvedených modelů zájmové části sítě včetně hodnocení dosažené přesnosti.
 +
 
 +
==== Pavla Kopáčová: Určení excentricity alhidády přístroje OT-10/SSSR ====
 +
 
 +
'''vedoucí:''' Doc. Ing. Jiří Streibl, CSc.
 +
    '''obhájeno:''' 1999-01-25
  
Popis přístrojů, které se používají pro práce v inženýrských pracích, přesném mapování a vytyčování. Jsou popsány jejich základní funkce, určování přesnosti a podmínky měření. Určování součtové konstaty dálkoměru. Jsou porovnávány směrodatné odchylky měřených veličin: vodorovných směrů, zenitových úhlů a délek. Kalibrace přístrojů podle ČSN - ISO 8332.
+
Diplomantka určovala excentricitu jednak klasickou metodou měření úhlu  (Wild), ale dále i při neměnném postavení limbu, alhidády a určením kolimační chyby na dva vzájemně kolmé cíle. V závěru práce je uvedeno programové vybavení vyrovnání naměřených hodnot harmonickou analýzou pro kalkulátor CASSIO fx 9700 GH.
  
 
= Katedra vyšší geodézie =
 
= Katedra vyšší geodézie =
 +
 +
==== Eva Benešová: Družicová gradientometrie ====
 +
 +
'''vedoucí:''' prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
 +
    '''obhájeno:''' 1999-01-25
 +
 +
Obsahem diplomové práce je popis a zhodnocení možností využití družicové gradientometrie pro studium detailní struktury gravitačního pole Země. Krátce jsou diskutovány stávající i plánované družicové mise.
 +
 +
==== Marek Svoboda: Rezonance ve drahách geostacionárních družic, rozbor poruch působených tlakem slunečního záření ====
 +
 +
'''vedoucí:''' prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
 +
    '''obhájeno:''' 1999-01-25
 +
 +
Obsahem práce je provedení rozboru frekvencí poruch drah geostacionárních družic, působených tlakem záření. Bylo zjištěno, že dominantní vliv tlaku slunečního záření je možno eliminovat vystřeďováním, takže podstatně neovlivní hlavní dlouhoperiodickou poruchu, působenou rezonančním efektem gravitačního pole Země.
 +
  
 
= Katedra mapování a kartografie =
 
= Katedra mapování a kartografie =
 +
 +
==== Miluše Valentová: Zaměření části klenby kostela Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově fotogrammetrickým digitál ====
 +
 +
'''vedoucí:''' Ing. Renata Jurášková
 +
    '''obhájeno:''' 1999-01-25
 +
 +
Předmětem diplomové práce bylo zaměření části klenby kostela Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově fotogrammetrickým digitálním systémem RolleiMetric CDW, následné zpracování prostorových dat v programu MicroStation, vyhotovení ortofota, digitálního modelu klenby a tvorba vrstevnicového plánu. Dále bylo provedeno porovnání přesnosti dvojího fotogrammetrického vyhodnocení ze snímků skenovaných s různou přesností
 +
 +
==== Lukáš Wretzel: Zpracování kartogramů a kartodiagramů v programu Adobe Photoshop 4.0  ====
 +
 +
'''vedoucí:''' Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.
 +
    '''obhájeno:''' 1999-01-25
 +
 +
Možnosti zpracování vybraných typů kartogramů v programu Adobe Photoshop 4.0. Aplikace programu Adobe Illustrator 7.0 na některé typy kartogramů. Vzájemné propojení těchto dvou grafických programů. Možnosti automatického zpracování kartogramů z datových souborů s praktickými ukázkami výsledků.
 +
 +
==== Tomáš Dolanský: Zpracování výškopisu a ortofotomap metodou digitální fotogrammetrie ====
 +
 +
'''vedoucí:''' Dr. Ing. Karel Pavelka
 +
    '''obhájeno:''' 1999-01-25
 +
 +
Vyhotovení digitálního modelu terénu, ortorektifikace snímků a tvorba ortofotomap pro území Kunětické hory u Pardubic v prostředí ERDAS Imagine. Kontrola prostorové přesnosti výsledku v porovnání s klasickými metodami.  Testovaní přesnosti fotogrammetrického skeneru PhotoScan TD.
  
 
= Katedra speciální geodézie =
 
= Katedra speciální geodézie =
 +
 +
==== Jana Hochtbergerová: Měření monolitického skeletu novostaveb před osazením vnějšího pláště budovy ====
 +
 +
'''vedoucí:''' Ing. Ludmila Matějíčková
 +
    '''obhájeno:''' 1999-01-25
 +
 +
Diplomová práce je věnována problematice kontrolního zaměřování monolitických konstrukcí před finální úpravou, kterou je osazení vnějšího pláště.Teoretická část práce obsahuje volbu polohových a výškových sítí,způsoby vyrovnání a přesnost, použití geodetických a fotogrammetrických metod a jejich srovnání.Praktická část obsahuje konkrétní zpracování a vyhodnocení fasády dvorní vestavby Komerční banky ve Štěpánské ulici a fasád Školícího a administrativního střediska ve Stodůlkách.

Aktuální verze z 20. 11. 2005, 16:22

Katedra geodézie a pozemkových úprav

Petra Svobodová: Transformace souřadnic zaměřených metodou GPS v pražské agloneraci

vedoucí: Ing. Jan Ratiborský, CSc.     obhájeno: 1999-01-25

Cílem diplomové práce bylo zaměřit metodou GPS stávající kostru vektorů na území velké Prahy a vypočítat transformační parametry mezi WGS-84 a S-JTSK. Vektorová kostra obsahovala 23 bodů a z toho 15 bodů bylo identických. Zaměření sítě bylo provedeno přístrojem TOPCON TURBO-SII. Pro transformaci souřadnic byly použit software TOPTRANS a GEODIS-B.


Tomáš Vedra: Trigonometrické určování výškových rozdílů v účelové síti

vedoucí: Doc. Ing. Radim Blažek, CSc.     obhájeno: 1999-01-25

Diplomová práce se zabývá trigonometrickým určováním výškových rozdílů a následně nadmořských výšek dvou nových bodů účelové sítě ve Starém Městě pod Sněžníkem. V práci je podrobně popsána technologie uvedené metody využívající refrakční modely s konstantním refračním koeficientem pro záměru a pro stanovisko z oboustranně a současně měřených zenitových úhlů z excentrických stanovisek na válcové signály umístěné na centru. Je provedeno výškové vyrovnání obou uvedených modelů zájmové části sítě včetně hodnocení dosažené přesnosti.

Pavla Kopáčová: Určení excentricity alhidády přístroje OT-10/SSSR

vedoucí: Doc. Ing. Jiří Streibl, CSc.     obhájeno: 1999-01-25

Diplomantka určovala excentricitu jednak klasickou metodou měření úhlu (Wild), ale dále i při neměnném postavení limbu, alhidády a určením kolimační chyby na dva vzájemně kolmé cíle. V závěru práce je uvedeno programové vybavení vyrovnání naměřených hodnot harmonickou analýzou pro kalkulátor CASSIO fx 9700 GH.

Katedra vyšší geodézie

Eva Benešová: Družicová gradientometrie

vedoucí: prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.     obhájeno: 1999-01-25

Obsahem diplomové práce je popis a zhodnocení možností využití družicové gradientometrie pro studium detailní struktury gravitačního pole Země. Krátce jsou diskutovány stávající i plánované družicové mise.

Marek Svoboda: Rezonance ve drahách geostacionárních družic, rozbor poruch působených tlakem slunečního záření

vedoucí: prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.     obhájeno: 1999-01-25

Obsahem práce je provedení rozboru frekvencí poruch drah geostacionárních družic, působených tlakem záření. Bylo zjištěno, že dominantní vliv tlaku slunečního záření je možno eliminovat vystřeďováním, takže podstatně neovlivní hlavní dlouhoperiodickou poruchu, působenou rezonančním efektem gravitačního pole Země.


Katedra mapování a kartografie

Miluše Valentová: Zaměření části klenby kostela Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově fotogrammetrickým digitál

vedoucí: Ing. Renata Jurášková     obhájeno: 1999-01-25

Předmětem diplomové práce bylo zaměření části klenby kostela Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově fotogrammetrickým digitálním systémem RolleiMetric CDW, následné zpracování prostorových dat v programu MicroStation, vyhotovení ortofota, digitálního modelu klenby a tvorba vrstevnicového plánu. Dále bylo provedeno porovnání přesnosti dvojího fotogrammetrického vyhodnocení ze snímků skenovaných s různou přesností

Lukáš Wretzel: Zpracování kartogramů a kartodiagramů v programu Adobe Photoshop 4.0

vedoucí: Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.     obhájeno: 1999-01-25

Možnosti zpracování vybraných typů kartogramů v programu Adobe Photoshop 4.0. Aplikace programu Adobe Illustrator 7.0 na některé typy kartogramů. Vzájemné propojení těchto dvou grafických programů. Možnosti automatického zpracování kartogramů z datových souborů s praktickými ukázkami výsledků.

Tomáš Dolanský: Zpracování výškopisu a ortofotomap metodou digitální fotogrammetrie

vedoucí: Dr. Ing. Karel Pavelka     obhájeno: 1999-01-25

Vyhotovení digitálního modelu terénu, ortorektifikace snímků a tvorba ortofotomap pro území Kunětické hory u Pardubic v prostředí ERDAS Imagine. Kontrola prostorové přesnosti výsledku v porovnání s klasickými metodami. Testovaní přesnosti fotogrammetrického skeneru PhotoScan TD.

Katedra speciální geodézie

Jana Hochtbergerová: Měření monolitického skeletu novostaveb před osazením vnějšího pláště budovy

vedoucí: Ing. Ludmila Matějíčková     obhájeno: 1999-01-25

Diplomová práce je věnována problematice kontrolního zaměřování monolitických konstrukcí před finální úpravou, kterou je osazení vnějšího pláště.Teoretická část práce obsahuje volbu polohových a výškových sítí,způsoby vyrovnání a přesnost, použití geodetických a fotogrammetrických metod a jejich srovnání.Praktická část obsahuje konkrétní zpracování a vyhodnocení fasády dvorní vestavby Komerční banky ve Štěpánské ulici a fasád Školícího a administrativního střediska ve Stodůlkách.