Anotace diplomových prací - letní semestr 2005: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 23: Řádek 23:
 
Část diplomové práce byla prezentována na VI. ročníku Studentské vědecké odborné činnosti stavebních fakult České a Slovenské republiky na Technické Univerzitě v Košicích.
 
Část diplomové práce byla prezentována na VI. ročníku Studentské vědecké odborné činnosti stavebních fakult České a Slovenské republiky na Technické Univerzitě v Košicích.
  
'''Martin Pavel: Ověření digitální nivelační soupravy pro zatěžovací zkoušky mostů'''
 
     
 
  
Vedoucí:  Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.    obhájeno: 29.6.2005
+
'''Martin Pavel: Ověření digitální nivelační soupravy pro zatěžovací zkoušky mostů'''   
 +
 
 +
'''Vedoucí''':  Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.    '''obhájeno''': 29.6.2005
  
 
Hlavním záměrem bylo zjištění vlivu vnějšího prostředí na měření a vyhodnocení údajů digitálního nivelačního přístroje Sokkia SDL2. Jsou uvedeny přehledné závěry pro měření na mostních konstrukcích. v druhé části práce je vyhodnocen vliv oslunění na konkrétní konstrukci.
 
Hlavním záměrem bylo zjištění vlivu vnějšího prostředí na měření a vyhodnocení údajů digitálního nivelačního přístroje Sokkia SDL2. Jsou uvedeny přehledné závěry pro měření na mostních konstrukcích. v druhé části práce je vyhodnocen vliv oslunění na konkrétní konstrukci.

Verze z 29. 6. 2006, 09:11

Katedra geodézie a pozemkových úprav

Katedra vyšší geodézie

Katedra mapování a kartografie

Daniela Nosková: Aktualizace ZABAGED technologií GPS

vedoucí: Doc. Ing. Milan Huml, CSc.     obhájeno: 2005-06-29

Diplomová práce ověřuje možnost využití technologie GPS jako doplňkové metody aktualizace obsahu polohopisné složky ZABAGED. Testování vhodnosti použití kódových GPS přijímačů bylo provedeno na konkrétních příkladech v lokalitách s různou členitostí a hustotou porostů. Vybrané prvky databáze byly zaměřeny pomocí GPS přijímačů GeoExplorer GeoXT, Pathfinder Pocket (Trimble) a přijímače GPSmap (Garmin). Kromě použitelnosti jednotlivých přístrojů v terénu a přesnosti měření byla posouzena také časová náročnost a efektivnost metody aktualizace ZABAGED pomocí GPS.


Katedra speciální geodézie

Kristýna Seidlová: Porovnání metod pozemních teodolitových a GPS měření pro určení svahových posunů

vedoucí:Ing. Ilona Janžurová obhájeno: 29.6.2005

Práce porovnává metody terestrického určování svahových posunů s metodami GPS v pohornické oblasti Rabenov u Ústí n.L. na lokalitě bývalého dolu Chabařovice. Uvádí se zde jednotlivé způsoby měření, transformace souřadnic z místního systému do S-JTSK a Bpv. Část diplomové práce byla prezentována na VI. ročníku Studentské vědecké odborné činnosti stavebních fakult České a Slovenské republiky na Technické Univerzitě v Košicích.


Martin Pavel: Ověření digitální nivelační soupravy pro zatěžovací zkoušky mostů

Vedoucí: Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. obhájeno: 29.6.2005

Hlavním záměrem bylo zjištění vlivu vnějšího prostředí na měření a vyhodnocení údajů digitálního nivelačního přístroje Sokkia SDL2. Jsou uvedeny přehledné závěry pro měření na mostních konstrukcích. v druhé části práce je vyhodnocen vliv oslunění na konkrétní konstrukci.