Akreditace

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání


2005
Žádost o rozšíření akreditace studijního programu Geodézie a kartografie o bakalářský a magisterský studijní obor Geoinformatika.
Studijní obor geoinformatika byl schválen na zasedání Akreditační komise MŠMT 7-8. června 2005.
2005
Akreditace studijních plánů strukturovaného studia fakulty stavební ČVUT