Akreditace

Z GeoWikiCZ
Verze z 9. 4. 2007, 20:05, kterou vytvořil Cepek (diskuse | příspěvky) (akreditace 1999)
Přejít na: navigace, hledání


2007
Akreditace čtyřletého doktorského studial oboru Geodézie a kartografie
2005
Žádost o rozšíření akreditace studijního programu Geodézie a kartografie o bakalářský a magisterský studijní obor Geoinformatika.
Studijní obor geoinformatika byl schválen na zasedání Akreditační komise MŠMT 7-8. června 2005.
2005
Prodloužení akreditace navazujících magisterských studijních programů
1999
Žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenováná profesorem v oboru Geodézie a kartografie