2008

Z GeoWikiCZ
Verze z 22. 1. 2008, 20:17, kterou vytvořil Cepek (diskuse | příspěvky) (překlep)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Září

Geoinformatics FCE CTU 2008 Workshop

Ve dnech 18-19. září se uskuteční již třetí ročník semináře Geoinformatics FCE CTU.

Březen

Promoce absolventů magisterských studijních oborů

Promoce absolventů magisterských studijních oborů Fakulty stavební ČVUT v Praze se konají ve dnech 5. a 6. března 2008 v Betlémské kapli.

5. března 2008,   9.00 hod.,   geodézie a kartografie

 1. prof. Čepek
 2. doc. Blažek
 3. Ing. Žofka
 4. Ing. Kubín
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  

Leden

Kurz Digitální kartografie

Ve dnech 24.- 25.1.2008 (čtvrtek-pátek) pořádá katedra mapování a kartografie FSv ČVUT opakování úspěšného kurzu Digitální kartografie (v rámci projektu CITT-JPD). Bližší informace o programu kurzu, který je zakončen předáním certifikátu o absolvování, najdete na stránkách [1] v rubrice Kurzy, kde je též možnost se na kurz přihlásit (počet účastníků je omezen kapacitou učebny). Kurz je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, účast na kurzu je pro studenty, doktorandy, pracovníky veřejné správy, škol, výzkumných organizací apod. bezplatná.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se koná v pátek 18. ledna 2008 v 9:00, více viz [2]. Obecné informace o studiu na Stavební fakultě ČVUT v Praze a o všech studijních programech a studijních oborech najdete na [3].

Prezentace studijního programu Geodézie a Kartografie

 • Laboratoř katedry vyšší geodézie, suterén budovy B, místnost B 028
Fsv cvut.png
  • doc. Krpata, katedra vyšší geodézie, elektronické přístroje a metody
  • p. Janota, katedra speciální geodézie, předvádí laserovou techniku
  • Ing. Křemen, katedra speciální geodézie, předvádí výsledky laserového skenování, laserový skener v praxi a co laserový skener umí.
 • Laboratoř fotogrammetrie, suterén budovy B, místnost B 011
  • Dr.Pavelka, katedra mapování a kartografie, digitální fotogrammetrie a laserové skenování pro dokumentaci památek
 • Digitální kartografie, B 973,
  • Ing. Zimová, doc. Mikšovský
 • Zpracování digitálních map velkých měřítek, digitální model terénu, Free Software GIS a další, B 870,
  • Ing. Soukup
 • Katedra geodézie a pozemkových úprav připraví předvádecí akci zameřenou pro budoucí studenty oboru 3646R003 geodézie a kartografie v počítacové ucebne katedry B 977 (informace o zaměření katedry, předmetech a výukách v terénu a ukázku DMT Atlas a POZEM) spojenou s předvedením několika geodetických přístroju na odpočívadle před pocítačovou učebnou.

Organizace prohlídek

Oborové katedry zajistí průvodce, kteří budou vodit skupiny zájemců o studium podle výše uvedeného programu. Pro každou expozici je nutný jeden průvodce.

Průvodci se sejdou nejpozději v 10:25 před B286, dohodnou si pořadí prohlídky a ve které expozici kdo z nich bude začínat, v 10:30 musí být všichni v posluchárně B286 a po ukončení besedy si rozdělí studenty (např. "po lavicích") a odvedou je k první expozici.

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky v zimním semestru akademického roku 2007-2008 na studijním oboru Geodezie a kartografie se konají ve středu dne 16. ledna 2008 a ve čtvrtek dne 17. ledna 2008.