2008

Z GeoWikiCZ
Verze z 20. 1. 2008, 14:31, kterou vytvořil Cepek (diskuse | příspěvky) (promoce)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Září

Geoinformatics FCE CTU 2008 Workshop

Ve dnech 18-19. září se uskuteční již třetí ročník semináře Geoinformatics FCE CTU.

Březen

Promoce absolventů magisterských studijních oborů

Promoce absolventů magisterských studijních oborů Fakulty stavební ČVUT v Praze se konají ve dnech 5. a 6. března 2008 v Betlémské kapli.

5. března 2008,   9.00 hod.,   geodézie a kartografie

 1. prof. Čepek
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  

Leden

Kurz Digitální kartografie

Ve dnech 24.- 25.1.2008 (čtvrtek-pátek) pořádá katedra mapování a kartografie FSv ČVUT opakování úspěšného kurzu Digitální kartografie (v rámci projektu CITT-JPD). Bližší informace o programu kurzu, který je zakončen předáním certifikátu o absolvování, najdete na stránkách [1] v rubrice Kurzy, kde je též možnost se na kurz přihlásit (počet účastníků je omezen kapacitou učebny). Kurz je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, účast na kurzu je pro studenty, doktorandy, pracovníky veřejné správy, škol, výzkumných organizací apod. bezplatná.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se koná v pátek 18. ledna 2008 v 9:00, více viz [2]. Obecné informace o studiu na Stavební fakultě ČVUT v Praze a o všech studijních programech a studijních oborech najdete na [3].

Prezentace studijního programu Geodézie a Kartografie

 • Laboratoř katedry vyšší geodézie, suterén budovy B, místnost B 028
Fsv cvut.png
  • doc. Krpata, katedra vyšší geodézie, elektronické přístroje a metody
  • p. Janota, katedra speciální geodézie, předvádí laserovou techniku
  • Ing. Křemen, katedra speciální geodézie, předvádí výsledky laserového skenování, laserový skener v praxi a co laserový skener umí.
 • Laboratoř fotogrammetrie, suterén budovy B, místnost B 011
  • Dr.Pavelka, katedra mapování a kartografie, digitální fotogrammetrie a laserové skenování pro dokumentaci památek
 • Digitální kartografie, B 973,
  • Ing. Zimová, doc. Mikšovský
 • Zpracování digitálních map velkých měřítek, digitální model terénu, Free Software GIS a další, B 870,
  • Ing. Soukup
 • Katedra geodézie a pozemkových úprav připraví předvádecí akci zameřenou pro budoucí studenty oboru 3646R003 geodézie a kartografie v počítacové ucebne katedry B 977 (informace o zaměření katedry, předmetech a výukách v terénu a ukázku DMT Atlas a POZEM) spojenou s předvedením několika geodetických přístroju na odpočívadle před pocítačovou učebnou.

Organizace prohlídek

Oborové katedry zajistí průvodce, kteří budou vodit skupiny zájemců o studium podle výše uvedeného programu. Pro každou expozici je nutný jeden průvodce.

Průvodci se sejdou nejpozději v 10:25 před B286, dohodnou si pořadí prohlídky a ve které expozici kdo z nich bude začínat, v 10:30 musí být všichni v posluchárně B286 a po ukončení besedy si rozdělí studenty (např. "po lavicích") a odvedou je k první expozici.

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky v zimním semestru akademického roku 2007-2008 na studijním oboru Geodezie a kartografie se konají ve středu dne 16. ledna 2008 a ve čtvrtek dne 17. ledna 2008.