155YFSG / Semestrální práce

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Letní semestr 2018

A

QGIS plugin pro import zapsaných GPL
David Zahradník
GitHub
Hodnocení: C Zadání bylo splněno zčásti. Bohužel změny v rozšíření VFK pluginu o import zapsaných GPL byly pouze započaty, k výraznějšímu posunu ve funkcionalitě pluginu nedošlo. Prezentace a dokumentace jsou přiloženy, jejich kvalita je uspokojivá. Bohužel funkčnost pluginu nebylo možno otestovat. Načtení dat končí na chybě 'VFKWarning: Load style: Styl nebyl nalezen v datab\xe1zi'.

B

QGIS tutoriál pro kartografickou tvorbu
Petra Pasovská
GitHub
Hodnocení: F Projekt bohužel nebyl odevzdán ani prezentován.

C

Nápověda pro QGIS VFK plugin
Anna Zemánková
GitHub
Hodnocení: C Zadání bylo splněno. Výsledek práce mohl být propracovanější. Jako počáteční dokumentace pluginu VFK však poslouží dobře. Prezentace a dokumentace jsou přiloženy, jejich kvalita je uspokojivá.

D

Lokalizace
Michal Janovský
GitHub
Hodnocení: C Zadání bylo splněno. Výsledek práce - lokalizace dokumentace QGIS mohla být zpracována ve větším měřítku. Prezentace a dokumentace jsou přiloženy, jejich kvalita je uspokojivá.

E

Pokračování vývoje QGIS Erosion Soil Plugin
Radek Novotný
GitHub
Hodnocení: E Zadání nebylo splněno. Práce obsahuje pouze náznaky a bohužel nedosahuje téměř žádných hmatatelných výsledků. Prezentace a dokumentace jsou přiloženy, jejich kvalita je horší. Projekt nebyl prezentován. Bohužel funkčnost pluginu nebylo možno otestovat, jeho instalace končila chybou 'Cannot import QAction'. Testováno na dvou různých Windows PC, standalone a OSGeo4W instalace.

F

QGIS plugin pro výpočet sklonu silnic
Michaela Patáková
GitHub
Hodnocení: D Zadání bylo částečně splněno. Prezentace ani dokumentace nejsou přiloženy. Projekt nebyl prezentován.

Letní semestr 2017

A

Kartografická metoda v QGIS
Patricie Vévodová
GitHub
Hodnocení: B Zadání bylo z velké části splněno. Rozsah zpracovaných materiálů mohl být ale větší. Prezentace a dokumentace jsou přiloženy.

B

Úprava QGIS RUIAN pluginu (mapové okno)
Michal Karásek
GitHub
Hodnocení: C Zadání bylo z velké části splněno. Co ale například chybí, je zobrazení pouze filtrovaných obcí. Prezentace je ušita horkou jehlou, dokumentace chybí úplně.

C

QGIS Modelář a USLE
Martina Grunerová
GitHub
Hodnocení: C Zadaní nebylo zcela splněno. Studentka identifikovala problémy, nesnažila se je ale řešit. Prezentace i dokumentace jsou přiloženy.

D

Podpora PyWPS v GRASS Modeláři
Ondrej Pešek
GitHub
Hodnocení: B Zadání bylo splněno. Bohužel není přiložena dokumentace, což snižuje výsledné hodnocení.

E

Lokalizace uživatelského manuálu QGIS
Zuzana Richrtová
GitHub
Hodnocení: C Zadání bylo ve skrze splněno. Bohužel není přiložena dokumentace.

Letní semestr 2016

A

Rozšíření GDAL driveru VFK o podporu PostgreSQL
Petr Bezděka
GitHub
Hodnocení: B

B

GRASS modul v.clip
Žofie Cimburová
GitHub
Hodnocení: A

C

QGIS VFR Plugin
Lukáš Středa, Šimon Gajzler
GitHub
Hodnocení: C

D

QGIS Clip Directory Plugin
Jan Zachariáš
GitHub
Hodnocení: B

E

Překlad dokumentace QGIS
Petr Dyrc, Alexander Vachuška
GitHub
Hodnocení: C

Letní semestr 2015

A

Reklasifikační nástroj pro GRASS GIS
Rokusek, Svoboda
GitHub
Hodnocení: A

B

Tutoriál pro GRASS GIS
Hydrologické analýzy
Antlová, Šípková
GitHub
Hodnocení: C

C

Zásuvný plugin QGIS pro data RÚIAN
Klíma
GitHub
Hodnocení: B

D

Manuál QGISu v češtině
Kopecký, Gruber
GitHub
Hodnocení: C

E

Zásuvný plugin QGIS pro katastrální data
Urik, Bambula, Dlesk
GitHub
Hodnocení: B

F

CityGML a FDM 3D tisk
Hrončok
GitHub
Hodnocení: A

G

QGIS – generování vektorových podkladů pro letecké monitorování
Krejčí
GitHub
Hodnocení: B