155VTTG Výuka v terénu TG: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 15: Řádek 15:
 
731 650 622 - Probio Tezner - asi aktivní (2018)
 
731 650 622 - Probio Tezner - asi aktivní (2018)
 
583 294 100 - Chata Paprsek
 
583 294 100 - Chata Paprsek
736 632 541 -  
+
736 632 541 - paní Farma Pohoda - sklad Seninka - volat!
  
  

Verze z 28. 5. 2020, 12:29

Anotace

Výuka v terénu pro předmět 155VTTG Výuka v terénu z teoretické geodézie se koná ve vhodné a časem prověřené lokalitě Starého Města pod Sněžníkem.

Termín

Výuka se koná v letním zkouškovém období v termínu 11.6.2020 (čtvrtek, příjezd) -- 17.6.2020 (středa, odjezd).


Vyučující

 • Ing. Zdeněk Vyskočil (vedoucí výuky)
 • Ing. Jan Holešovský
 • Ing. David Zahradník

Program

Obsah výuky v terénu

 • Triangulace a trilaterace na velké vzdálenosti (TRG)
 • Určení průběhu kvazigeoidu (GEO)
 • Obnova a zaměření nivelačního pořadu velmi přesnou nivelací (VPN)
 • Určení směrníku gyroteodolitem, gravimetrická měření (doplňková měření pro úlohy TRG a VPN) (G+G)

(VYP: výpočetní den)

Harmonogram jednotlivých měřických skupin je v roce 2020 následující:

1.den 2.den 3.den 4.den 5.den
Skupina 1 TRG VPN G+G GEO VYP
Skupina 2 G+G VPN TRG GEO VYP
Skupina 3 G+G GEO TRG VPN VYP
Skupina 4 GEO TRG VPN G+G VYP
Skupina 5 GEO TRG VPN G+G VYP
Skupina 6 TRG G+G GEO VPN VYP
Skupina 7 TRG G+G GEO VPN VYP

Neboť na různé úlohy je optimální odlišný počet studentů, v daný den vykonávají tutéž úlohu společně různé kombinace různých skupin. Vzhledem k tomu, že se výuka koná venku a počasí zatím nedokážeme 100% naplánovat, budeme pořadí měřických dnů přizpůsobovat okamžitému stavu počasí.


Rozdělení do skupin

Při rozdělení do skupin je vhodné uvážit, že práci a přesuny často výrazně ulehčí jeden až dva automobily dohromady pro ty skupiny, které ve stejný den vykonávají tutéž úlohu. Složení společných skupin na úlohách se mezi měřickými dny občas mění (viz harmonogram výše; povšimněte si, že např. stále spolu jsou skup. 4+5 a také 6+7).

V roce 2020 bude skupina č.1 pětičlenná, skupiny č.2 - č.5 čtyřčlenné a skupiny č.6 a č.7 trojčlenné. (V případě, že na výuku nakonec někdo z celkem nahlášených 27 účastníků zájezdu z vážných důvodů nedorazí, stane se ze skupiny č.1 skupina čtyřčlenná/trojčlenná.)

Rozdělení do měřických skupin je možno provést již dopředu. Vaše přání zasílejte výhradně vedoucímu výuky (Z.Vyskočilovi) e-mailem: nahlašujte kompletní složení skupiny - uveďte číslo skupiny a jména všech členů; do předmětu e-mailu napište VTTG. Skupiny budou obsazovány v tom pořadí, v jakém vaše e-maily dorazí (aktuální stav je uveden v následujícím přehledu). Nezařazení studenti se do měřických skupin doplní na místě po příjezdu do Starého Města.

skupina 1 (5 osob): Kulhavý, Zíma, Pflug, Kouba, Lauwereys

skupina 2 (4 osoby):

skupina 3 (4 osoby): Nedbalová, Štuiber, Vynikal, Juhár

skupina 4 (4 osoby): Pudil, Děkanová, Zeman, Formánek

skupina 5 (4 osoby): Fogl, Kýhos, Pártlová, Papežová

skupina 6 (3 osoby): Brezničanová, Beliančinová, Talapková

skupina 7 (3 osoby): Usik, Vaňková, Münzberger

Organizační pokyny

Kdy výuka začíná a končí?

Nástup na výuku je v 18:00 dne 11.6.2020, areál Uničovka (mapa), začíná se večeří (18:30), po večeři budete seznámeni s průběhem výuky. Výuka končí poslední den (17.6.) snídaní.


Jak bude výuka probíhat?

Výuka je rozdělena na dvě části: měřickou část a jeden výpočetní den. Měřické práce probíhají v blízkém a především vzdáleném okolí Starého Města.

Sraz je vždy v 8:00 ráno u skladu. Poté, co měřické čety převezmou materiál, vyráží do terénu:

 • VPN: auty (nebo autobusem v 7:05 ve všední dny) do Nové Seninky;
 • TRG: pěšky na přidělený bod sítě;
 • GEO: pěšky, vlakem, autobusem, autem na přidělenou část pořadu Hanušovice-Kladské sedlo;
 • G+G: jedna četa zůstává v táboře u gyroteodolitu, druhá vyráží s VPN. Odpoledne se čety prohodí.

Návrat do tábora okolo 16:00 (velmi záleží na počasí). Protože měření probíhají v terénu, je oběd nahrazen balíčkem. Po večeři (nebo v jinou dobu podle domluvy) bude ještě informační schůzka k úloze pro další den.

Množství zpracovávaných dat bude značné, stejně jako množství požadovaných výstupů. Rozhodně nebude možné vše dokončit během výpočetního dne, naopak se předpokládá, že VYP-den bude především určen pro případné doměření, kompletaci měření. Výpočty budou dokončeny později podle vašich časových možností během semestru.


Jak zaplatit?

Cena za ubytování a stravu během výuky (ubytování platí kompletně fakulta) je

 • 1510 Kč (včetně snídaně poslední den (17.6.))
 • 1450 Kč (poslední jídlo je večeře předposlední den (16.6.))

Peníze vybereme v hotovosti v den příjezdu během úvodní instruktáže. Mějte, prosím, připravenu odpovídající částku.


Bezpečnost práce

Před zahájením výuky budete nuceni podepsat bezpečnost práce, dokument si proto přečtěte.


Co s sebou?

 • Oblečení do zimy a vlhka, v deštivém počasí je nutný deštník (primárně pro ochranu přístrojů, sekundárně pro potřeby osobní).
 • Oblečení do vedra, dobrý je opalovací krém.
 • Přezůvky do interiéru.
 • Nůž, sirky (oheň nás již mnohokrát zachránil od zmrznutí).
 • Výstražnou vestu.
 • Svinovací metr 5 m (bude potřeba při TRG, GEO, stačí jeden pro dvojici).
 • Pásmo 30 m (bude potřeba při nivelaci, stačí jedno pro trojici).
 • Předpokládáme, že ti, kteří přijedou automobilem, dají pro měření na silnici k dispozici výstražný trojúhelník.
 • Výpočetní techniku (matlab/octave, SW pro jednoduché kreslení, export do PDF), od nás budou k dispozici pouze 3 PC pochybné kvality (pro vyčítání dat).
 • Budete (kromě jiného) redukovat měřené délky, směry (směrové korekce), zobrazovat body v Křovákově zobrazení, transformovat souřadnice (XYZ)<-->(fi, lambda, Hel), vyrovnávat, provádět astronomické výpočty apod. Máte-li již nějaké hotové programy, vemte si je.
 • Desky na zápisníky, psací potřeby a papíry nebo sešity pro dělání poznámek v terénu.
 • Budete nosit značné množství vybavení, je důležité mít velké batohy.


Něco o Starém Městě pod Sněžníkem

 • Obec nemá úplnou občanskou vybavenost, ale i zde žijí lidé.
 • Jsou zde: 2-3 malé samoobsluhy, řeznictví, cukrárna, vinotéka, široká škála restauračních zařízení, kino, ordinace praktických a zubních lékařů, pošta, bankomat ČSOB, čerpací stanice, autoopravna, kostel (kat.), infocentrum v přízemí radnice s možností kopírování (infocentrum též umožňuje ve své otevírací době výstup na radniční věž).
 • Není zde: otevřená lékárna (nejbližší v Hanušovicích), nemocnice (Šumperk), supermarket (Hanušovice), PC prodejna, železářství.


Na co se můžete těšit

Kromě zajímavých geodetických úloh se můžete těšit i na okolí Starého Města s krásnou přírodou. Jestliže jste v této lokalitě poprvé, doporučujeme si rezervovat po výuce ještě jeden den a udělat si výlet do okolí -- vyhledávaným cílem je samozřejmě Králický Sněžník, ale lze se vydat i na jiná méně 'profláknutá' místa.

Zadání úloh

Níže uvedená zadání jsou zde vystavena proto, aby je bylo možno již před odjezdem přečíst a prostudovat. Přepokládáme, že tak studenti učiní, a nebudeme na výuce ztrácet čas vysvětlováním, ale zaměříme se na nejasnosti a dotazy.


VPN: Obnova a zaměření nivelačního pořadu velmi přesnou nivelací

V rámci úlohy bude provedena obnova části nivelačního pořadu II.řádu Z7ab Žleb-Kunčice v úseku Nová Seninka - Kladské sedlo. V rámci obnovy budou:

 • v případě nutnosti zřízeny nové nivelační body;
 • nově určena převýšení jednotlivých oddílů metodou VPN pomocí digitálního nivelačního přístroje fy Leica a latí s čárovým kódem; měřená převýšení budou převedena do systému Bpv;
 • nově vytvořeny nivelační údaje ke všem bodům měřeného úseku.


Technická zpráva bude odevzdána za celou skupinu a bude obsahovat:

 • výpis dat ze záznamníku nivelačního přístroje ve formátu GSI;
 • zápisníky gravimetrického měření;
 • zpracování měřených tíhových dat včetně grafického zobrazení stanovení chodu gravimetru pro jednotlivá nezávislá určení tíhových zrychlení;
 • výpočet Fayových tíhových anomálií na základě vlastního měřeného tíhového zrychlení v dané lokalitě;
 • výpočet normálních výšek a zhodnocení dosažené přesnosti;
 • kompletně zpracované formuláře nivelačních údajů pro jednotlivé body zaměřené části pořadu.


GEO: Určení průběhu kvazigeoidu

Určete průběh kvazigeoidu v profilu vedeném podél nivelačního pořadu II.řádu Z7ab Žleb-Kunčice pomocí GNSS-nivelace. Dosažené výsledky budou použity k otestování modelu kvazigeoidu CR2005 v dané oblasti.

Na profilu realizovaném dočasně stabilizovanými body a vedeném podél nivelačního pořadu Z7ab (úsek Žleb - Kladské sedlo vymezený body Z7ab-1.1 a Z7ab-45) určete pro jednotlivé body profilu elipsoidické souřadnice (polohu a výšku) v systému ETRS89 (realizace ETRF2000) a normální výšku v systému Bpv. Elipsoidické souřadnice zaměřte pomocí technologie GNSS statickou metodou. Normální výšku bodů profilu určete technickou nivelací z blízkých bodů nivelačního pořadu Z7ab.

V úseku Nová Seninka - Kladské sedlo (úsek nivelačního pořadu Z7ab vymezený body Z7ab-33 a Z7ab-45) bude GNSS-nivelace navázána na prováděnou obnovu nivelačního pořadu Z7ab Žleb-Kunčice (úloha VPN). V tomto úseku využijte nově určené normální výšky připojovacích nivelačních bodů z provedené obnovy pořadu. Ve zbylé části profilu (úsek Žleb - Nová Seninka) převezměte normální výšky bodů z nivelačních údajů.

Získané hodnoty výškové anomálie kvazigeoidu porovnejte pro body vašeho profilu s hodnotami modelu kvazigeoidu CR2005.


Technická zpráva bude odevzdána za celou skupinu a bude obsahovat:

 • abecední seznam členů měřických čet zodpovědných za jednotlivé úseky profilu;
 • stručný postup měřických prací a provedeného zpracování;
 • adjustované zápisníky nivelačního připojovacího měření;
 • protokol o zpracování GNSS observací;
 • souřadnice bodů profilu v ETRF2000;
 • výpočet a odhad přesnosti výškové anomálie kvazigeoidu na bodech profilu;
 • zobrazení průběhu výškové anomálie kvazigeoidu podél zaměřeného profilu;
 • porovnání dosažených hodnot výškové anomálie kvazigeoidu s hodnotami modelu kvazigeoidu CR2005 (numericky i graficky).


TRG: Triangulace a trilaterace na velké vzdálenosti


Bonusová úloha: Určení souřadnic bodu PBPP metodou GNSS

Další informace

Stahování dat z přístrojů Leica NA3003 a Leica TC1700

Návod na stahování dat je na tomto odkazu.


Zpracování GNSS dat

Zpracování GNSS dat je věnována samostatná stránka.

Pro zpracování GNSS dat si můžete stáhnout program LGO. Instalace funguje pod 32-bitovou verzí WinXP a Win7, pro Win10 program pouze zkopírujte na svůj disk. V balíku ke stažení je i krátký videonávod pro dokončení instalace. HW klíč bude zpřístupněn až na výuce; bez něj se program chová dost nevlídně, jde sice spustit, ovšem pak zamrzá.





Odevzdávání úloh

 • Způsob odevzdání TZ pro jednotlivé úlohy:
  • VPN:
   • V papírové podobě, vhodně svázané (-> Holešovský) s obsahem uvedeným v Zadání úloh.
  • GEO:
   • V papírové podobě, vhodně svázané (-> Holešovský) s obsahem uvedeným v Zadání úloh.

Jestliže ukládání na FTP server nefunguje, není jasný způsob pojmenování souboru atd., nenahrávejte soubory jinam ani pod vymyšleným jménem, ale zeptejte se (my chybu opravíme, dotaz zodpovíme). Jinak bude na serveru šílený "binec".

Hodnocení úloh

Dosud nebyla odevzdána žádná úloha.