155VFG Projekt - fotogrammetrie

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Anotace

Výuka v terénu z fotogrammetrie se skládá z polních prací, které probíhají v nejbližším okolí Fakulty stavební (Dejvice) a z prací vyhodnocovacích, jež se konají v Laboratořích fotogrammetrie Katedry mapování a kartografie. Cílem výuky je aby studenti získali praktické zkušenosti s jednotlivými fotogrammetrickými technologiemi. Řešené úlohy jsou zaměřeny na oblast pozemní fotogrammetrie a laserového skenování.

Doporučená literatura

  1. Pavelka K., Hodač J.: Fotogrammetrie 3: digitální metody a laserové skenování, Vydavatelství ČVUT, Praha 2008
  2. kolektiv: Fotogrammetrie 1, 2: Praktická cvičení, Vydavatelství ČVUT, Praha 2007

Přednášky

V tomto předmětu nejsou klasické přednášky konány. Před každou z úloh je vedoucím učitelem proveden výklad nezbytné teorie k úloze. Předpokládá se, že studenti již potřebné teoretické poznatky získali v předmětech základního kurzu fotogrammetrie (153FTG1 + 153FTG2).

Cvičení

Cvičení navazují na látku probíranou na přednáškách a v tomto předmětu jsou zaměřeny především na aplikace letecké fotogrammetrie.

V průběhu praktických cvičení se postupně řeší následující úlohy:

  1. Digitální stereofotogrammetrie - tvorba DMT; Prostředky analogové a analytické fotogrammetrie .. [8 hod.]
  2. Analytické aerotriangulace .. [8 hod.]
  3. Ročníkový projekt PhotoPa - Jednoduché fotogrammetrické metody dokumentace architektury

Podrobnější informace ke cvičením a k celému předmětu jsou uvedeny na serveru laboratoře fotogrammetrie - [server LFGM]