155VFG Projekt - fotogrammetrie: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 12: Řádek 12:
 
== Přednášky ==
 
== Přednášky ==
  
'''Přednášející:''' [[Doc. Dr. Ing. Karel Pavelka]]
+
V tomto předmětu nejsou klasické přednášky konány. Před každou z úloh je vedoucím učitelem proveden výklad nezbytné teorie k úloze. Předpokládá se, že studenti již potřebné teoretické poznatky získali v předmětech základního kurzu fotogrammetrie (153FTG1 + 153FTG2).
 
 
 
 
Obsah přednášek odpovídá dále uvedeným tématickým okruhům (jde o tématické okruhy ke zkoušce z předmětu):
 
# Letecké komory, typy, použití, doplňující zařízení
 
# Určování prvků vnější orientace pomocí GPS, výhody, princip
 
# Kompenzace pohybu komory, důvod, typy
 
# Vlícovací a podrob.body, signalizace, klasif. a místní šetření
 
# Příprava a provedení letu, doplňující měření
 
# Jednosnímkové metody letecké fotogrammetrie
 
# Projektivní transformace, řešení
 
# Zaměření rovinných objektu, vliv hloubkového členění
 
# Vliv výškových rozdílu terénu
 
# Možnosti, typy a postupy vyhodnoceníleteckých snímků
 
# Přístroje pro analogové vyhodnocení leteckých snímků, typy
 
# Zeissův paralelogram
 
# Analytické vyhodnocovací přístroje, princip, typy
 
# Souřadnicové soustavy,vlivy působící na snímkové souřadnice
 
# Letecká stereofotogrammetrie - přesné vyhodnocení, přehled
 
# Vyhodnocení při známých parametrech vnější orientace
 
# Početní určení prvků vnější orientace - přehled
 
# Empirické řešení relativní orientace
 
# Podmínky pro vyřešení RO, podmínka komplanarity
 
# Početní RO nezávislé dvojice
 
# Početní RO pro připojení snímku
 
# RO v rovinatém a horském území
 
# Neřešitelnost RO, odvození
 
# Empirické řešení abs. orientace, nezávislá dvojice a připojení
 
# Deformace modelu
 
# Početní řešení AO
 
# Analytické metody fotogrammetrie
 
# Přibližné určení prvků vnější orientace, důvod
 
# Komplexní řešení
 
# Etapové řešení
 
# Snímkové triangulace, radiální, analogová a semianalytická aerotriangulace
 
# Analytická aerotriangulace, blokové vyrovnání
 
# Analytická aerotriangulace, svazkové vyrovnání
 
# Aerotriangulace s GPS
 
# Direktní lineární transformace
 
# Digitální fotogrammetrie, digitální obraz, princip, využití
 
# Skenery, skenování, DPI, přesnost, množství dat
 
# Obrazové transformace, přímá a nepřímá metoda, důvody použití
 
# Korelační technika, princip, využití, automatické vyhledávání
 
# Digitální ortofoto, typy, interpolace, princip, algoritmus, využití, problémy
 
# Réseau komory, CCD, typy vyhodnocení, princip
 
# Digitální jednosnímková fotogrammetrie
 
# Digitální stereofotogrammetrie, orientace
 
# Digitální pracoviště, přístroje a pozorovací systémy
 
# Digitální aerotriangulace
 
# Subpixelová transformace
 
# Epipolární transformace, fundamentální matice
 
# Epipolární geometrie, užití, význam
 
# Mapování univerzální a integrovanou metodou, údržba a obnova map
 
# Mapování analytickými a digitálními metodami, tvorba DMT
 
  
 
== Cvičení ==
 
== Cvičení ==

Verze z 30. 4. 2008, 09:22


Anotace

Výuka v terénu z fotogrammetrie se skládá z polních prací, které probíhají v nejbližším okolí Fakulty stavební (Dejvice) a z prací vyhodnocovacích, jež se konají v Laboratořích fotogrammetrie Katedry mapování a kartografie. Cílem výuky je aby studenti získali praktické zkušenosti s jednotlivými fotogrammetrickými technologiemi. Řešené úlohy jsou zaměřeny na oblast pozemní fotogrammetrie a laserového skenování.

Doporučená literatura

  1. Pavelka K., Hodač J.: Fotogrammetrie 3: digitální metody a laserové skenování, Vydavatelství ČVUT, Praha 2008
  2. kolektiv: Fotogrammetrie 1, 2: Praktická cvičení, Vydavatelství ČVUT, Praha 2007

Přednášky

V tomto předmětu nejsou klasické přednášky konány. Před každou z úloh je vedoucím učitelem proveden výklad nezbytné teorie k úloze. Předpokládá se, že studenti již potřebné teoretické poznatky získali v předmětech základního kurzu fotogrammetrie (153FTG1 + 153FTG2).

Cvičení

Cvičení navazují na látku probíranou na přednáškách a v tomto předmětu jsou zaměřeny především na aplikace letecké fotogrammetrie.

V průběhu praktických cvičení se postupně řeší následující úlohy:

  1. Digitální stereofotogrammetrie - tvorba DMT; Prostředky analogové a analytické fotogrammetrie .. [8 hod.]
  2. Analytické aerotriangulace .. [8 hod.]
  3. Ročníkový projekt PhotoPa - Jednoduché fotogrammetrické metody dokumentace architektury

Podrobnější informace ke cvičením a k celému předmětu jsou uvedeny na serveru laboratoře fotogrammetrie - [server LFGM]