155VFG Projekt - fotogrammetrie: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 16: Řádek 16:
 
== Cvičení ==
 
== Cvičení ==
  
<p>Cvičení navazují na látku probíranou na přednáškách a v tomto předmětu jsou zaměřeny především na aplikace letecké fotogrammetrie.</p>
+
<p>Studenti pracují v rámci výuky v terénu samostattně v pětičlenných skupinách. Každá skupina postupně absolvuje tři základní úlohy. Data (snímky) jsou pořizovány a zpracovávány digitálními technologiemi (digitální fotogrammetrie).</p>
<p>V průběhu praktických cvičení se postupně řeší '''následující úlohy''':</p>
+
<p>Obsahem výuky v terénu jsou tyto '''úlohy''':</p>
  
# ''Digitální stereofotogrammetrie - tvorba DMT; Prostředky analogové a analytické fotogrammetrie'' .. [8 hod.]
+
# ''Dokumentace fasády stavebního objektu - stereofotogrammetrie'' .. [cca 3 dny]
# ''Analytické aerotriangulace'' .. [8 hod.]
+
# ''Tvorba digitálního modelu skalního masivu - průseková metoda'' .. [cca 3 dny]
# ''Ročníkový projekt PhotoPa - Jednoduché fotogrammetrické metody dokumentace architektury''
+
# ''Laserové skenování v oblasti dokumentace památkových objektů - seznámení se se systémem Callidus'' .. [cca 1 den]
  
Podrobnější informace ke cvičením a k celému předmětu jsou uvedeny na serveru laboratoře fotogrammetrie - [[http://lfgm.fsv.cvut.cz/main.php?lang=cz&zal=101&cap= server LFGM]]
+
Podrobnější informace k výuce v terénu jsou uvedeny na serveru laboratoře fotogrammetrie - [[http://lfgm.fsv.cvut.cz/main.php?lang=cz&zal=108&cap= server LFGM]]

Verze z 30. 4. 2008, 09:30


Anotace

Výuka v terénu z fotogrammetrie se skládá z polních prací, které probíhají v nejbližším okolí Fakulty stavební (Dejvice) a z prací vyhodnocovacích, jež se konají v Laboratořích fotogrammetrie Katedry mapování a kartografie. Cílem výuky je aby studenti získali praktické zkušenosti s jednotlivými fotogrammetrickými technologiemi. Řešené úlohy jsou zaměřeny na oblast pozemní fotogrammetrie a laserového skenování.

Doporučená literatura

  1. Pavelka K., Hodač J.: Fotogrammetrie 3: digitální metody a laserové skenování, Vydavatelství ČVUT, Praha 2008
  2. kolektiv: Fotogrammetrie 1, 2: Praktická cvičení, Vydavatelství ČVUT, Praha 2007

Přednášky

V tomto předmětu nejsou klasické přednášky konány. Před každou z úloh je vedoucím učitelem proveden výklad nezbytné teorie k úloze. Předpokládá se, že studenti již potřebné teoretické poznatky získali v předmětech základního kurzu fotogrammetrie (153FTG1 + 153FTG2).

Cvičení

Studenti pracují v rámci výuky v terénu samostattně v pětičlenných skupinách. Každá skupina postupně absolvuje tři základní úlohy. Data (snímky) jsou pořizovány a zpracovávány digitálními technologiemi (digitální fotogrammetrie).

Obsahem výuky v terénu jsou tyto úlohy:

  1. Dokumentace fasády stavebního objektu - stereofotogrammetrie .. [cca 3 dny]
  2. Tvorba digitálního modelu skalního masivu - průseková metoda .. [cca 3 dny]
  3. Laserové skenování v oblasti dokumentace památkových objektů - seznámení se se systémem Callidus .. [cca 1 den]

Podrobnější informace k výuce v terénu jsou uvedeny na serveru laboratoře fotogrammetrie - [server LFGM]