155UZPR Úvod do zpracování prostorových dat: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 43: Řádek 43:
 
# PostGIS - rastrová data ([http://geo.fsv.cvut.cz/~gin/uzpd/uzpd-06-postgis-raster.pdf PDF])
 
# PostGIS - rastrová data ([http://geo.fsv.cvut.cz/~gin/uzpd/uzpd-06-postgis-raster.pdf PDF])
 
# PostGIS - síťové analýzy  
 
# PostGIS - síťové analýzy  
# Light-weight geodatabáze
+
# Souborové geodatabáze
 +
# NoSQL databáze a geodata
  
 
Přednášky (a další materiály) jsou dostupné na adrese
 
Přednášky (a další materiály) jsou dostupné na adrese

Verze z 23. 10. 2016, 23:59

Anotace

Předmět je zaměřen na zpracování (geo)prostorových dat, geodatabáze, správu geoprostorových dat v objektově-relačních databázových systémech a jejich zpracování. Praktická cvičení jsou věnována práci s geodatabází PostGIS a SpatiaLite. Volná návaznost na předmět Informatika 2 - Databázové systémy.

Doporučená literatura

Obe, R.O., Hsu, L.S. - PostGIS in Action

Manning,2011
http://books.google.cz/books?id=4kEBRQAACAAJ
Bibtex
Author : Obe, R.O., Hsu, L.S.
Title : PostGIS in Action
In : -
Address :
Date : 2011

Rigaux, P., Scholl, M.O., Voisard, A. - Spatial Database: With Application to GIS

Morgan Kaufmann,2002
http://books.google.cz/books?id=o8LfhpFOnPwC
Bibtex
Author : Rigaux, P., Scholl, M.O., Voisard, A.
Title : Spatial Database: With Application to GIS
In : -
Address :
Date : 2002

Přednášky

Přednášející: Ing. Martin Landa, Ph.D.

Čtvrtek 14-15:15, B870
  1. Geodatabáze, specifikace OpenGIS Simple Features (PDF)
  2. Rozšířený rozměrový 9-ti průsečíkový model (DE-9IM) (PDF)
  3. Úvod do PostGIS (PDF)
  4. PostGIS - prostorové SQL
  5. PostGIS - topologie vektorových dat (PDF)
  6. PostGIS - rastrová data (PDF)
  7. PostGIS - síťové analýzy
  8. Souborové geodatabáze
  9. NoSQL databáze a geodata

Přednášky (a další materiály) jsou dostupné na adrese

http://geo.fsv.cvut.cz/~gin/uzpd/přednášky v jednom souboru PDFexamples

Cvičení

Čtvrtek 14:00-16:40, B870

Náplň

Software

Externí odkazy

Anglicky

Konzultace

Ing. Martin Landa, Ph.D. <martin.landa fsv.cvut.cz> (B802, konzultační hodiny)