155TG4 Teoretická geodézie 4 / úloha 5

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Název úlohy

Určení

Zadání úlohy

Na základě sekulárních variací rektascenze výstupního uzlu tří zadaných družic určete normovaný Stokesův parametr . Pro určení časové derivace rektascenze výstupního uzlu použijte polynomickou aproximaci. Vliv sekulárních lunisolárních poruch zanedbejte; vliv periodických poruch bude vyloučen vyrovnáním při výpočtu hodnoty derivace. Potřebné NASA two line elements najdete v textových souborech satellite.xxx v adresáři ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG4/c20/zadani, kde satellite značí jméno družice a xxx příslušné číslo zadání. Vysvětlivky k dekódování formátu NASA two line elements jsou uvedeny v souboru TWODATA.txt, který se nachází ve shodném adresáři jako datové soubory zadání.

Numerické zadání

Pro výpočet hlavní poloosy dráhy družice použijte GM = . Při výpočtu na základě časové změny rektascenze výstupního uzlu užijte rozměrový koeficient = = 6378137 m.

Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na hlavní stránce cvičení TG4.