155TG4 Teoretická geodézie 4 / úloha 5

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Název úlohy

Průběh geoidu z altimetrických měření

Zadání úlohy

Jsou dána redukovaná altimetrická měření na dvou vzestupných a dvou sestupných přeletech družice v území vymezeném souřadnicemi , . Data naleznete v adresáři ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG4/altimetrie. Zjištěná výška družice je zatížena systematickou chybou, kterou považujte za konstantu, různou pro každý přelet. Velikost této chyby určete pro jednotlivé přelety nad daným územím na základě rozdílných hodnot v bodech křížení. Výpočet proveďte vyrovnáním podle zprostředkujících měření s podmínkou, aby součet oprav ze systematických chyb byl roven nule. Opravené výšky považujte v dané oblasti za podklad pro zobrazení průběhu geoidu, které bude grafickou přílohou odevzdané úlohy.

Numerické zadání

Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na stránkách cvičení TG4.

Dokumenty ke stažení