155TG4 Teoretická geodézie 4 / úloha 5: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(založení stránky)
m
Řádek 3: Řádek 3:
  
 
==Zadání úlohy==
 
==Zadání úlohy==
Jsou dána redukovaná altimetrická měření na dvou vzestupných a dvou sestupných přeletech družice v území vymezeném souřadnicemi <math>\lambda</math>, <math>\phi</math>. Data naleznete v adresáři [ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG4/altimetrie ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG4/altimetrie]. Zjištěná výška družice je zatížena systematickou chybou, kterou považujte za konstantu, různou pro každý přelet. Velikost této chyby určete pro jednotlivé přelety nad daným územím na základě rozdílných hodnot v bodech křížení.
+
Jsou dána redukovaná altimetrická měření na dvou vzestupných a dvou sestupných přeletech družice Topex/Poseidon v území vymezeném souřadnicemi <math>\phi</math>, <math>\lambda</math>. Data naleznete v adresáři [ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG4/altimetrie/zadani ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG4/altimetrie/zadani] v souboru '''tg4ul5_fiaaa_lambbb.xxx''', kde '''xxx''' je číslo zadání a '''aaa''', '''bbb''' jsou zeměpisné souřadnice <math>\phi</math>[°], <math>\lambda</math>[°] jihozápadního rohu zájmové oblasti.
Výpočet proveďte vyrovnáním podle zprostředkujících měření s podmínkou, aby součet oprav ze systematických chyb byl roven nule. Opravené výšky považujte v dané oblasti za podklad pro zobrazení průběhu geoidu, které bude grafickou přílohou odevzdané úlohy.
 
  
==Numerické zadání==
+
Zjištěná výška družice je zatížena systematickou chybou, kterou považujte za konstantu (různou pro každý přelet). Velikost této chyby určete pro jednotlivé přelety nad daným územím na základě rozdílných hodnot v bodech křížení. Výpočet proveďte vyrovnáním podle zprostředkujících měření s podmínkou, aby součet oprav ze systematických chyb byl roven nule. Z opravených výšek vypočtěte odlehlosti geoidu N ve všech subsatelitních bodech. Průběh geoidu v dané oblasti zobrazte.
  
 +
Práce bude obsahovat následující grafické přílohy:
 +
* zobrazení přeletů v dané oblasti včetně jednotlivých subsatelitních bodů použitých k výpočtu;
 +
* zobrazení průběhu geoidu v dané oblasti.
  
Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na stránkách cvičení TG4.
+
==Numerické zadání==
 +
Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na [[155TG4 Teoretická geodézie 4|hlavní stránce cvičení TG4]].
  
 
==Dokumenty ke stažení==
 
==Dokumenty ke stažení==
 
+
Náhled všech přeletů družice Topex/Poseidon pro všechna zadání je k dispozici [ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG4/altimetrie/altimetry_all_data.png zde].
 
<!-- -->
 
<!-- -->
  
 
{{Teoretická geodézie}}
 
{{Teoretická geodézie}}

Verze z 17. 4. 2015, 15:42

Název úlohy

Průběh geoidu z altimetrických měření

Zadání úlohy

Jsou dána redukovaná altimetrická měření na dvou vzestupných a dvou sestupných přeletech družice Topex/Poseidon v území vymezeném souřadnicemi , . Data naleznete v adresáři ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG4/altimetrie/zadani v souboru tg4ul5_fiaaa_lambbb.xxx, kde xxx je číslo zadání a aaa, bbb jsou zeměpisné souřadnice [°], [°] jihozápadního rohu zájmové oblasti.

Zjištěná výška družice je zatížena systematickou chybou, kterou považujte za konstantu (různou pro každý přelet). Velikost této chyby určete pro jednotlivé přelety nad daným územím na základě rozdílných hodnot v bodech křížení. Výpočet proveďte vyrovnáním podle zprostředkujících měření s podmínkou, aby součet oprav ze systematických chyb byl roven nule. Z opravených výšek vypočtěte odlehlosti geoidu N ve všech subsatelitních bodech. Průběh geoidu v dané oblasti zobrazte.

Práce bude obsahovat následující grafické přílohy:

  • zobrazení přeletů v dané oblasti včetně jednotlivých subsatelitních bodů použitých k výpočtu;
  • zobrazení průběhu geoidu v dané oblasti.

Numerické zadání

Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na hlavní stránce cvičení TG4.

Dokumenty ke stažení

Náhled všech přeletů družice Topex/Poseidon pro všechna zadání je k dispozici zde.