155TG4 Teoretická geodézie 4 / úloha 5: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(založení stránky)
Řádek 1: Řádek 1:
 
==Název úlohy==
 
==Název úlohy==
 
+
Průběh geoidu z altimetrických měření
  
 
==Zadání úlohy==
 
==Zadání úlohy==
 
+
Jsou dána redukovaná altimetrická měření na dvou vzestupných a dvou sestupných přeletech družice  v území vymezeném souřadnicemi  <math>\lambda</math>, <math>\phi</math>. Data naleznete v adresáři [ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG4/altimetrie ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG4/altimetrie]. Zjištěná výška družice je zatížena systematickou chybou, kterou považujte za konstantu, různou pro každý přelet. Velikost této chyby určete pro jednotlivé přelety nad daným územím na základě rozdílných hodnot v bodech křížení.
 +
Výpočet proveďte vyrovnáním podle zprostředkujících měření s podmínkou, aby součet oprav ze systematických chyb byl roven nule. Opravené výšky považujte v dané oblasti za podklad pro zobrazení průběhu geoidu, které bude grafickou přílohou odevzdané úlohy.
  
 
==Numerické zadání==
 
==Numerické zadání==

Verze z 12. 12. 2014, 13:11

Název úlohy

Průběh geoidu z altimetrických měření

Zadání úlohy

Jsou dána redukovaná altimetrická měření na dvou vzestupných a dvou sestupných přeletech družice v území vymezeném souřadnicemi , . Data naleznete v adresáři ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG4/altimetrie. Zjištěná výška družice je zatížena systematickou chybou, kterou považujte za konstantu, různou pro každý přelet. Velikost této chyby určete pro jednotlivé přelety nad daným územím na základě rozdílných hodnot v bodech křížení. Výpočet proveďte vyrovnáním podle zprostředkujících měření s podmínkou, aby součet oprav ze systematických chyb byl roven nule. Opravené výšky považujte v dané oblasti za podklad pro zobrazení průběhu geoidu, které bude grafickou přílohou odevzdané úlohy.

Numerické zadání

Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na stránkách cvičení TG4.

Dokumenty ke stažení