155TG4 Teoretická geodézie 4 / úloha 5: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
Řádek 1: Řádek 1:
 
==Název úlohy==
 
==Název úlohy==
Průběh geoidu z altimetrických měření
+
Určení <math>C_{20}</math>
  
 
==Zadání úlohy==
 
==Zadání úlohy==
Jsou dána redukovaná altimetrická měření na dvou vzestupných a dvou sestupných přeletech družice Topex/Poseidon v území vymezeném souřadnicemi <math>\phi</math>, <math>\lambda</math>. Data naleznete v adresáři [ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG4/altimetrie/zadani ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG4/altimetrie/zadani] v textovém souboru '''tg4ul5_fiaaa_lambbb.xxx''', kde '''xxx''' je číslo zadání a '''aaa''', '''bbb''' jsou zeměpisné souřadnice <math>\phi</math>[°], <math>\lambda</math>[°] jihozápadního rohu zájmové oblasti.
+
Na základě sekulárních variací rektascenze výstupního uzlu tří zadaných družic určete normovaný Stokesův parametr <math>C_{20}</math>. Pro určení časové derivace rektascenze výstupního uzlu použijte polynomickou aproximaci. Vliv sekulárních lunisolárních poruch zanedbejte; vliv periodických poruch bude vyloučen vyrovnáním při výpočtu hodnoty derivace.
 +
Potřebné ''NASA two line elements'' najdete v textových souborech '''satellite.xxx''' v adresáři [ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG4/c20/zadani ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG4/c20/zadani], kde '''satellite''' značí jméno družice a '''xxx''' příslušné číslo zadání.
 +
Vysvětlivky k dekódování formátu ''NASA two line elements'' jsou uvedeny v souboru '''TWODATA.txt''', který se nachází ve shodném adresáři jako datové soubory zadání.
  
Zjištěná výška družice je zatížena systematickou chybou, kterou považujte za konstantu (různou pro každý přelet). Velikost této chyby určete pro jednotlivé přelety nad daným územím na základě rozdílných hodnot v bodech křížení. Výpočet proveďte vyrovnáním podle zprostředkujících měření s podmínkou, aby součet oprav ze systematických chyb byl roven nule. Z opravených výšek vypočtěte odlehlost geoidu ve všech subsatelitních bodech. Průběh geoidu v dané oblasti zobrazte.
+
==Numerické zadání==
 +
Pro výpočet hlavní poloosy dráhy družice použijte GM = <math>398600,4405.10^9 m^{3}.s^{-2}</math>.
 +
Při výpočtu <math>C_{20}</math> na základě časové změny rektascenze výstupního uzlu užijte rozměrový koeficient <math>a_0</math> = <math>a_e</math> = 6378137 m.
  
Práce bude obsahovat následující grafické přílohy:
 
* zobrazení přeletů v dané oblasti včetně jednotlivých subsatelitních bodů použitých k výpočtu;
 
* zobrazení průběhu geoidu v dané oblasti.
 
 
==Numerické zadání==
 
 
Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na [[155TG4 Teoretická geodézie 4|hlavní stránce cvičení TG4]].
 
Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na [[155TG4 Teoretická geodézie 4|hlavní stránce cvičení TG4]].
  
==Dokumenty ke stažení==
 
Náhled všech přeletů družice Topex/Poseidon pro všechna zadání je k dispozici [ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG4/altimetrie/altimetry_all_data.png zde].
 
 
<!-- -->
 
<!-- -->
  
 
{{Teoretická geodézie}}
 
{{Teoretická geodézie}}

Verze z 23. 3. 2016, 12:51

Název úlohy

Určení

Zadání úlohy

Na základě sekulárních variací rektascenze výstupního uzlu tří zadaných družic určete normovaný Stokesův parametr . Pro určení časové derivace rektascenze výstupního uzlu použijte polynomickou aproximaci. Vliv sekulárních lunisolárních poruch zanedbejte; vliv periodických poruch bude vyloučen vyrovnáním při výpočtu hodnoty derivace. Potřebné NASA two line elements najdete v textových souborech satellite.xxx v adresáři ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG4/c20/zadani, kde satellite značí jméno družice a xxx příslušné číslo zadání. Vysvětlivky k dekódování formátu NASA two line elements jsou uvedeny v souboru TWODATA.txt, který se nachází ve shodném adresáři jako datové soubory zadání.

Numerické zadání

Pro výpočet hlavní poloosy dráhy družice použijte GM = . Při výpočtu na základě časové změny rektascenze výstupního uzlu užijte rozměrový koeficient = = 6378137 m.

Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na hlavní stránce cvičení TG4.